Érdekességek
 • Amikor a bolygók együttállnak...
 • Földünk adatai - kicsit szemléletesebben
 • Helyünk és nyomunk a Világegyetemben
 • Időskála
 • "Leg"-ek a Naprendszerben
 • "Leg"-ek a Tejútrendszerben és távolabb
 • Méretek
 • Miért nem mehetünk "egyenesen" a Holdra?
 • Űrkutatástörténet
 • Az űrkutatás jövője - álmok és lehetőségek

  Alapfogalmak - a kislexikon rész csillagászati alapinformációi
 • aberráció (csillagászat) (aberráció szög, napi aberráció, évi aberráció, évi aberrációs állandó, szekuláris aberráció)
 • abszolút magnitúdó
 • afélium
 • akkréció
 • albedo
 • állandóállapot-elmélet
 • állatöv
 • állatövi fény
 • alsó kulmináció
 • anomalisztikus év
 • anomalisztikus hónap
 • apertúraszintézis
 • apoapszis
 • apogeum
 • árapály
 • árapályhullám
 • asszociáció (csillagcsoportosulás, OB asszociáció, R asszociáció, T asszociáció)
 • asztrionika
 • asztroballisztika
 • asztrodinamika
 • asztrofizika
 • asztrokémia
 • asztrológia
 • asztromineralógia (asztroásványtan, kísérleti asztromineralógia, bolygóásványtan, planetáris ásványtan)
 • asztroszeizmológia (csillagrezgések)
 • átmeneti műszer
 • azimut (szög)
 • baricentrikus koordináta (baricentrum)
 • Barnard-csillag
 • batimetria
 • belépési folyosó (elrepülési pálya, fékezőrakéta, rakétás fékezés, légköri fékezés)
 • bolometrikus fényrend
 • bolygó
 • bolygók belseje
 • bolygók kémiai összetétele
 • bolygók légköre
 • bolygók mágneses tere
 • bolygók jelei
 • bolygóközi anyag
 • Chandrasekhar-határ
 • csillagászat
 • csillag egyenlítői talppontja
 • csillagászati egység
 • csillagászati gömbháromszög
 • csillagászati navigáció (asztronavigáció)
 • csillagászati orientáció (asztroorientáció)
 • csillagászati pólus
 • csillagászati-tehetetlenségi navigáció (asztroinerciális navigáció)
 • csillagév
 • csillaggömb (szferikus csillagtérkép)
 • csillag horizontális talppontja
 • csillagidő
 • csillagkép
 • csillagközi anyag
 • csillagközi molekula
 • csillagközi szél (intersztelláris szél)
 • csillagnap
 • csillagpopulációk
 • csomó (csillagászat)
 • deklináció
 • delelés
 • Doppler-követés (range and range-rate method, távolság és távolságváltozás módszer)
 • Doppler-nyalábolás
 • drakonikus hónap
 • driftmozgás
 • dúsított urán
 • efemeris idő
 • effúzió (kifolyás)
 • égi mechanika
 • égi mechanikai paradoxon
 • éggömb
 • égi Egyenlítő (ekvátor)
 • égitest
 • éjféli nap
 • ekliptika
 • ekliptika hajlásszöge
 • ekvatoriális csillagászati koordináta-rendszer
 • ekvinokcium
 • emittált földsugárzás
 • év
 • excentricitás
 • exobolygó
 • extinkció
 • extragalaktikus háttérfény (extragalactic background light, EBL)
 • fehér éjszakák
 • felső kulmináció
 • fényév
 • fényszennyezés
 • Foucault-inga
 • Fraunhofer-féle vonalak (Fraunhofer vonalak)
 • geocentrikus világkép
 • Gergely-naptár
 • gravitációs anomália
 • gravitációs állandó
 • gravitációs hullámok
 • gravitációs kollapszus
 • gravitációs lencse
 • gravitációs sugárzás
 • gravitációs vöröseltolódás
 • graviton
 • greenwichi középidő (Greenwich Mean Time, GMT)
 • gyorsfutók
 • gyűrű (csillagászat)
 • hamuszürke fény
 • háromtestprobléma
 • háttérsugárzás
 • Hawking-sugárzás
 • heliocentrikus rendszer
 • heliopauza
 • helioszeizmológia (naprengéstan)
 • helioszféra
 • Hertzsprung-Russell-diagram
 • hidrogén tartományok (HI-tartományok, HII-tartományok)
 • hipszométer
 • hold
 • holdfázisok
 • Hold-tengerek
 • holdudvar
 • hónap
 • horizontális koordinátarendszer (geocentrikus, topocentrikus)
 • Hubble-állandó
 • Hubble-törvény
 • Hohmann-féle átmeneti pálya (Hohmann-Ellipszis)
 • IAU (International Astronomical Union, Nemzetközi Csillagászati Unió)
 • idő
 • idődilatáció
 • időszámítás
 • időegyenlet
 • IEO (Interior Earth Object, földi pályán belül keringő objektum)
 • inklináció
 • interferometria (csillagászati interferométer)
 • intergalaktikus (galaxisközi)
 • interplanetáris (bolygóközi)
 • interplanetáris gáz
 • interplanetáris por
 • intersztelláris abszorpció
 • intersztelláris (csillagközi)
 • intersztelláris anyag
 • iránytű
 • jansky
 • Julián-dátum
 • Julianus-naptár
 • káosz
 • Kepler törvényei
 • kék eltolódás
 • kék hold
 • kitérés (elongáció)
 • kopernikuszi rendszer
 • kozmikus biológia
 • kozmikus geodézia
 • kozmikus por
 • kozmikus sebesség
 • kozmikus sugárzás
 • kozmogónia
 • kozmológia
 • kozmonauta
 • kozmosz
 • köd (csillagászat) (világos ködök, emissziós ködök, nebulium-vonalak, reflexiós ködök, sötét ködök, globulák)
 • kötött holdév
 • kötött keringés
 • középidő
 • középnapidő
 • középszoláris idő
 • kriovulkanizmus (kriovulkán, jégvulkán, kriomagma, jégvulkanikus olvadék)
 • Kuiper-öv (Kuiper belt objects, KBO)
 • kulmináció
 • kvadratúra
 • látszó fényesség
 • légkör (atmoszféra)
 • légkörtudományok
 • légkördinamika
 • légkörfizika
 • légkörkémia
 • légnyomás (atmoszferikus nyomás)
 • libráció
 • librációs pont
 • luminozitás
 • magnetoszféra
 • magnitúdó
 • mágneses pólusok
 • mágneses vihar
 • Maunder-diagram (pillangódiagram)
 • metagalaxis
 • Meton-ciklus
 • mélyűr (deep space, mély-ég)
 • mikrohullámú háttérsugárzás
 • Milankovics-Bacsák elmélet
 • molekuláris felhő
 • nadír
 • nap
 • napéjegyenlőség
 • napév
 • napfáklyák
 • napfizika
 • napfolt
 • napforduló (téli-nyári)
 • napidő
 • napkitörés
 • napkorona
 • napszinkron pálya
 • naptár (lunáris naptár, mohamedán naptár, Hold-Nap-év, luniszoláris naptár, zsidó naptár, szoláris naptár)
 • naptári év
 • naptevékenység
 • NEO (Near Earth Object, földközeli/földsúroló objektum)
 • nutáció
 • nyárközép
 • Olbers-paradoxon
 • optikai ablak
 • óraszög
 • ózon
 • ősrobbanás (Nagy Bumm - Big Bang)
 • paleontológia (őslénytan)
 • paleoökológia (őskörnyezettan)
 • paleomágnesség
 • paleozoológia (ősálattan)
 • pálya
 • Pangea (Pangaea)
 • parkolópálya
 • parsec
 • periapszis
 • perihélium
 • periódus-fényesség reláció
 • perturbáció
 • PHA (Potentially Hazardous Asteroids / potenciálisan veszélyes kisbolygók)
 • planetárium
 • planetológia (bolygótan)
 • pólusok
 • precesszió
 • rádióablak
 • regolit (regolit réteg)
 • rektaszcenzió
 • rétegződés
 • retrográd mozgás
 • Roche-határ
 • Rossby-hullámok
 • sajátmozgás
 • sarki fény (aurora polaris)
 • sugárzási övezet
 • Sahel (Száhel)
 • szabad holdév
 • szároszciklus
 • szembenállás (oppozíció)
 • szextáns
 • sziderikus év
 • sziderikus hónap
 • sziderikus keringésidő
 • szintvonal (izovonal)
 • szinódikus hónap
 • szmog (füstköd)
 • szoláris idő
 • szoláris hónap
 • szökőár
 • szökőév (szökőnap)
 • szubdukciós zóna
 • szuperluminális mozgás
 • táguló világegyetem
 • tavaszpont, őszpont
 • távérzékelés
 • terelőhold
 • termikus rádióforrások (termikus-folytonos sugárzás, termikus rádiósugárzás, nemtermikus rádióforrások)
 • Tethys
 • Titius-Bode szabály
 • TNO (Trans Neptunian Object, Neptunuszon túli objektum, szórt korong objektumai, Scattered disc objects, SDO, Oort-felhő objektumai, Oort-felhő objektumai, OCO)
 • törpebolygó
 • tropikus év
 • tropikus hónap
 • UT (Universal Time)
 • űrállomás
 • űrcsillagászat
 • űreszköz
 • űrhajó
 • űrhajós
 • űridőjárás
 • üvegházhatás
 • valódi nap
 • valódi napidő
 • valódi szoláris idő
 • vihardagály
 • Világegyetem (Univerzum)
 • világűr
 • vízgőzablak
 • zenit
 • zónaidő
 • zürichi napfolt-relatívszám

  Csillagászattal kapcsolatos fizikai alapfogalmak
 • abszolút nulla fok
 • abszorpciós színkép
 • adhéziós víz
 • adiabatikus léghőmérsékleti grádiens (léghőmérsékleti grádiens)
 • aerodinamika
 • aeronautika
 • aktinometria (aktinométer, pirheliométer, piranométer, pirgeométer)
 • általános relativitáselmélet
 • antirészecskék
 • anyag
 • áramvonalasság
 • Balázs Júlia-féle elmélet
 • ballisztika
 • ballisztikus rakéta
 • centripetális erő
 • Coriolis-erő
 • diffrakció (vagy elhajlás)
 • dinamóelv
 • Doppler-effektus
 • elektromágneses hullám
 • feketetest
 • feketetest-sugárzás
 • fény
 • fénytörés
 • fényvisszaverődés (reflexió)
 • frekvencia
 • fénysebesség
 • fényudvar
 • fluxus
 • fókusz
 • gamma-kitörés (gamma-ray bursts, GRB)
 • gamma-sugárzás
 • gőznyomás (telítési gőznyomás, telítési hiány)
 • gyors rádiókitörés (Fast Radio Burst, FRB)
 • infravörös sugárzás
 • interferencia
 • harmatpont
 • harmatpontdeficit
 • magnetométer
 • mágneses tér
 • neutrínó
 • newtoni mechanika
 • Newton törvényei
 • párolgás (tényleges párolgás, telítési állapot)
 • rádióhullámok
 • röntgensugárzás
 • sarki fény (aurora polaris)
 • sötét energia
 • súlytalanság
 • színi hiba (kromatikus aberráció)
 • szivárvány
 • távcső felbontóképessége
 • tömegvonzás
 • ultraibolya sugárzás

  Csillagok, galaxisok
 • csillag
 • csillagfejlődés
 • őscsillag (protocsillag)
 • csillagszínkép-osztályok (spektráltípusok)
 • törpecsillag
 • barna törpe
 • fehér törpecsillag
 • fekete törpe
 • fler csillagok
 • magnetár
 • pulzárok (bináris pulzár)
 • óriáscsillag
 • vörös óriáscsillag
 • neutroncsillag
 • nóva
 • fekete lyuk
 • pulzáló változócsillag
 • szomszédos csillag
 • változócsillag
 • szupernóva (Ia típusú szupernóva)
 • hipernóva
 • szuperóriás (csillag)
 • kettőscsillag
 • asztrometriai kettőscsillag
 • fedési kettőscsillag (Algol)
 • vizuális kettőscsillag
 • sark körüli (mpoláris vagy cirkumpoláris) csillag
 • UV ceti típusú csillagok
 • csillagtársulások
 • csillaghalmaz
 • gömbhalmaz
 • galaxis
 • galaxishalmaz
 • lokális csoport
 • nyílthalmaz
 • Tejút
 • Tejútrendszer
 • halo (haló, melléknap, halojelenségek)
 • Magellán-felhők
 • Andromeda galaxis
 • Plejádok (Fiastyúk)
 • rádiógalaxis
 • intergalaktikus anyag
 • aktív galaxismag (AGN - Active Galactic Nucleus, aktív galaxis)
 • kvazár (quasi-stellar radio source, csillagszerű rádióforrás)
 • blazár (blazing quasi-stellar object, fellobbanó csillagszerű objektum)

 • Andromeda

 • Göncölszekér - Nagy Medve (Ursa Maior)
 • Alcor
 • Alioth
 • Alkaid
 • Dubhe
 • Megrez
 • Mizar

 • Bika
 • Aldebaran
 • Elnath

 • Ikrek
 • Castor
 • Pollux
 • Alhena
 • Mebsuta
 • Propus
 • Vasat
 • Mekbuda

 • Kis Göncöl (Kis Medve)
 • Sarkcsillag
 • Kocab
 • Pherkad

 • Kassziopeia
 • Shedar (Shedir)
 • Caph
 • SAO 11484
 • Ruchbach
 • Segin
 • Phecda

 • Lyra
 • Vega
 • Sulafat
 • Sheliak

 • Nagy Kutya (Canis Major)
 • Szíriusz A
 • Szíriusz B
 • Adhara
 • Wazan
 • Mirzam
 • Aludra
 • Furud

 • Orion (Kaszás)
 • Betelgeuse
 • Rigel
 • Bellatrix
 • Alnilam
 • Alnitak
 • Saiph
 • Mintaka
 • Orion-köd
 • Lófej-köd

 • Oroszlán (Leo)
 • Regulus
 • Denebola
 • Zosma
 • Algieba
 • Ras Elased Australis

  Bolygókutatás, űrkutatás
 • antenna
 • Apolló-program (Apolló űrhajó)
 • Artemis-program (Artemis Felszíni Bázis, holdjáró)
 • asztrometria (szférikus csillagászat, pozíciós csillagászat)
 • Arecibo Obszervatórium
 • csillagvizsgáló
 • Deep Impact űrszonda (DIXI, Deep Impact Extended Observations)
 • Dragon
 • DSN (Deep Space Network, mélyűri kommunikációs hálózat)
 • egyenlítői pálya (ekvatoriális pálya)
 • erőforrás-kutató műhold
 • ESA
 • FAST rádiótávcső (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope)
 • fotometria
 • gamma-csillagászat
 • Gemini-program
 • geostacionárius pálya
 • Greenwichi Királyi Csillagvizsgáló
 • hajtóanyag
 • hintamanőver (gravitációs manőver)
 • hordozórakéta
 • Ariane
 • Atlas hordozórakéta
 • Enyergija hordozórakéta
 • Falcon 9 (Falcon 9-R)
 • Falcon Heavy
 • Hosszú Menetelés rakéták (Csang Cseng, Long March, LM/CZ)
 • Kozmosz hordozórakéta
 • Space Launch System (SLS)
 • Saturn-V
 • Titan hordozórakéta
 • Vosztok hordozórakéta
 • ibolyántúli csillagászat
 • IceCube (jégkocka)
 • ICE-program
 • ionhajtómű (plazmahajtómű)
 • infravörös csillagászat
 • interferométer
 • Interkozmosz (IK, Interkozmosz Együttműködés)
 • intersztelláris szonda (csillagközi szonda)
 • IRAM (Institute Radio Astronomie Millimetrique)
 • ISS (International Space Station, Nemzetközi Űrállomás, MKSZ)
 • JAXA (Japanese Aerospace Exploration Agency, Japán Űrügynökség)
 • Kanári-szigeteki Nagy Távcső (Gran Telescopio Canarias, GranTeCan, GTC)
 • Kennedy (John F.) Űrközpont (Kennedy Space Center)
 • Kepler űrteleszkóp (Kepler űrtávcső)
 • kis műholdak (smallsat, mini műhold, mikro műhold, nano műhold, CubeSat műhold, piko műhold, femto műhold)
 • koronográf
 • lézercsillagászat
 • Mauna Kea Obszervatórium (Keck-tácső)
 • mesterséges égitest (aktív mesterséges égitest, passzív mesterséges égitest)
 • meteorológiai mérőballon
 • meteorológiai műhold
 • műbolygó (mesterséges bolygó)
 • műhold (szatellita, szputnyik)
 • NASA
 • NEAR űrszonda
 • neutrínócsillagászat
 • New Horizons
 • NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array)
 • OSIRIS-REx
 • Palomar-hegyi csillagvizsgáló
 • poláris pálya
 • radarcsillagászat
 • radaros szélerősségmérő ballon
 • rádióablak
 • rádiócsillagászat
 • rádiószonda
 • rakétahajtómű (kémiai hajtóművek, atomhajtóművek, elektromos hajtóművek folyékony üzemanyagú, szilárd hajtóanyagú, hajtómű jellemzői, hajtómű fajlagos tömege, hajtómű üzembiztonság, hajtómű égésidő, hajtómű-üzemidő, égési hőmérséklet, égési sebesség, átmeneti hajtómű-üzemmód, állandósult hajtómű-üzemmód, hajtómű-teljesítmény)
 • Ranger-program (Ranger-7)
 • RATAN-600 rádiótávcső
 • röntgencsillagászat
 • SDSS (Sloan Digital Sky Survey, Sloan Digitális Égboltfelmérési Program)
 • Sentinel (Sentinel-1A, Sentinel-1B, Őrszem)
 • SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence)
 • Skylab-program
 • Surveyor-program
 • heliográf (spektroheliográf )
 • sztellárasztronómia
 • sztellárdinamika
 • sztellárkinematika
 • sztellárstatisztika
 • távcső
 • reflektor
 • refraktor
 • Cassegrain-távcső
 • Newton-féle távcső
 • Schmidt-féle távcső
 • Makszutov-távcső (Rutten - Maksutov távcső, Rumak-távcső)
 • meridiántávcső (tranzittávcső)
 • űrszonda
  - Aditja-L1 (Aditya-L1)
  - Akacuki (Akatsuki, Planet-C, Venus Climate Orbiter, VCO)
  - ATL-1
  - BepiColombo űrszonda (MPO, Mercury Planetary Orbiter, Mio, Mercury Magnetospheric Orbiter, MMO)
  - CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment - Ciszlunár Autonóm Pozicionáló Rendszer Technológiai Műveleti és Navigációs Kísérlet)
  - Cassini-Huygens űrszonda
  - Chandra-röntgenteleszkóp (Chandra X-Ray Observatory)
  - Csandraján-3 (Chandrayaan, Vikram, Pragyan)
  - CHEOPS űrtávcső (CHaracterising ExOPlanets Satellite, exobolygókutató műhold)
  - Csang'e-1
  - Csang'o-4
  - Csang'o-5
  - Curiosity (Mars Science Laboratory, MSL, égi daru)
  - DART (Double Asteroid Redirection Test, LICIACube)
  - Dawn űrszonda
  - Discoverer (Discoverer 1, Discoverer-2, Discoverer-13)
  - Deep Space 1 (DS1, New Millennium Program)
  - Echo-1
  - Eseményhorizont Teleszkóp (Event Horizon Telescope, EHT)
  - Euclid űrtávcső
  - ExoMars (Schiaparelli, TGO)
  - Explorer-1 (Satellite 1958 Alpha)
  - GAIA
  - Galileo űrszonda
  - Giotto
  - Hajabusza-2
  - Helios-program
  - HOPE (Al-Amal)
  - HST (Hubble Space Telescope = Hubble Űrteleszkóp)
  - InSight
  - Interkozmosz-6 (IK-6, Energija-1)
  - IRAS (Infravörös Csillagászati Műhold-program)
  - James Webb űrtávcső (James Webb Space Telescope, JWST)
  - Juno űrszonda
  - Kozmosz-1
  - Kozmosz-4
  - Kozmosz-23
  - LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer)
  - Landsat (Landsat-program, Landsat-1)
  - LISA (Laser Interferometer Space Antenna, Lézer Interferométer Űrantenna)
  - Lucy
  - Luna (Lunyik)
  - Luna-1
  - Luna-2
  - Luna-3
  - Luna-9
  - Luna-10
  - Luna-17
  - Lunohod-1
  - Lunar Orbiter-program
  - Magellán-program
  - Mariner
  - Mariner-2
  - Mariner-4
  - Mariner-9
  - Mariner-10
  - Marsz-program (Marsz-5)
  - Masat-1
  - Mercury-program
  - MESSENGER-űrsbrzonda (MErcury: Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging)
  - Mir űrállomás
  - OGO (Orbiting Geophysical Observatory)
  - Orion (MPCV, Multi-Purpose Crew Vehicle, többcélú személyszállító eszköz)
  - Oscar 1
  - Parker Solar Probe
  - Perseverance (Percy, Ingenuity)
  - Pioneer űrszondák
  - Pioneer-10
  - Pioneer-11
  - Poljot (Poljot-1, Poljot-2)
  - Rosetta (Philae)
  - SCORE (Signal Communications by Orbiting Relay Equipment)
  - SKA (Square Kilometre Array, Négyzetkilométeres Hálózat)
  - SMOG-1
  - SMOG-P
  - Spacelab ("Űrlabor)
  - Solar Orbiter
  - Szaljut űrállomás
  - Szojuz űrhajó
  - Szojuz-Apollo-program
  - Szputnyik (PSZ, Prosztyejsij Szputnyik, Szputnyik-1, Szputnyik-2)
  - Telstar (Telstar-1, Telstar-2)
  - TESS űrszonda (Transiting Exoplanet Survey Satellite, exbolygó áthaladást vizsgáló műhold)
  - Tiangong űrállomás (Mennyei palota űrállomás)
  - Tienven-1 (Tianwen-1)
  - Tiros-1
  - Ulysses-program (International Solar Polar Mission, Nemzetközi Nappólus Küldetés)
  - űrrepülőgép
  - VEGA-program
  - Vega-2
  - Venus Express
  - Venyera program
  - Venyera-4
  - Venyera-7
  - Venyera-9
  - Viking
  - Voszhod
  - Vosztok
  - Voyager
  - Voyager-1
  - Voyager-2
  - VLA (Very Large Array)
  - VLBI (Very Long Baseline Interferometry, nagyon hosszú bázisvonalú interferometria, űr-VLBI)
  - X-37 (Advanced Technology Demonstrator, Fejlett Technológia-Demonstrátor, X-37B)
  - Zond (Zond-program, Zond-2, Zond-5)

  Csillagászok, tudósok, űrhajósok

 • Adams, John Couch
 • Ambarcumjan, Viktor Amazaszpovics
 • Appleton, Edward Victor
 • Armstrong, Neil (Alden)
 • Balázs Júlia
 • Barish, Barry Clark
 • Barnard, Edward Emerson
 • Bay Zoltán
 • Bessel, Friedrich Wilhelm
 • Cassini, Giovanni Domenico
 • Celsius, Anders
 • Chandrasekhar, Subrahmanyan
 • Ciolkovszkij, Konsztantin Eduárdovics
 • Colombo, Giuseppe (Bepi)
 • Davis, Raymond Jr.
 • Delambre, Jean Baptiste Joseph
 • Doppler, Christian
 • Einstein, Albert
 • Encke, Johann Franz
 • Foucault, Jean Bernard Léon
 • Gagarin, Jurij Alekszejevics
 • Galilei, Galileo
 • Galle, Johann Gottfried
 • Genzel, Reinhard
 • Ghez, Andrea
 • Giacconi, Riccardo
 • Ginzburg, Vitalij Lazarevics
 • Glenn, John H(erechel)
 • Goddard, Robert Hutchins
 • Hadley, George
 • Halley, Edmund
 • Hasselmann, Klaus
 • Hawking, Stephen (William)
 • Heaviside, Oliver
 • Herschel, Sir William
 • Hertzsprung, Ejnar
 • Hewish, Antony
 • Hipparkhosz
 • Hoyle, Sir Fred
 • Hubble, Edwin Powell
 • Hulse, Russell Alan
 • Hutton, James
 • Janssen, Pierre
 • Kapteyn, Jacobus Cornelius
 • Kepler, Johannes
 • Konkoly-Thege Miklós
 • Kuiper, Gerard Peter
 • Kopernikusz, Nikolausz
 • Kosiba, Maszatosi (Koshiba, Masatoshi)
 • Laplace, Pierre-Simon
 • Leavitt, Henrietta Swan
 • Leverrier, Urbain Jean Joseph
 • Lockyer, Sir Joseph Norman
 • Lowell, Percival
 • Lyell, Charles
 • Manabe Syukuro "Suki"
 • Mather, John Cromwell
 • Mayor, Michel Gustave Édouard
 • McDonald, Arthur Bruce
 • Messier, Charles
 • Newton, Sir Isaac
 • Oberth, Hermann Julius
 • Oort, Jan Hendrik
 • Peebles, Philip James Edwin
 • Penrose, Sir Roger
 • Penzias, Arno Allan
 • Perlmutter, Saul
 • Pickering, Edward Charles
 • Piazzi, Giuseppe
 • Ptolemaiosz, Klaudiosz
 • Queloz, Didier Patrick
 • Roche, Édouard Albert
 • Römer, Olaf
 • Riess, Adam Guy
 • Rubin, Vera Florence Cooper
 • Ryle, Sir Martin
 • Sagan, Carl Edward
 • Schiaparelli, Giovanni (Virginio)
 • Schwanschild, Karl
 • Seyfert, Carl
 • Schmidt, Brian P.
 • Smoot, George Fitzgerald
 • Snellius, Willebroad
 • Takaaki Kadzsita (Takaaki, Kajita)
 • Taylor, Joseph Hooton Jr.
 • Thorne, Kip Stephen
 • Tombaugh, Clyde
 • Tyereskova, Valentyina Vlagyimirovna
 • Tyson, Neil deGrasse
 • van Allen, James Alfred
 • Weiss, Rainer "Rai"
 • Wilson, Robert Woodrow
 • Zwicky, Fritz

  Időjárás
 • időjárási elemek
 • abszolút levegőnedvesség
 • advekció
 • általános légkörzési modell
 • állandó szelek (tartósan fújó szelek)
 • geosztrofikus szél
 • nyugati szél
 • passzátszél
 • szélcsendes övezet
 • szélcsendzóna
 • aerológia
 • aerometria
 • anemométer
 • aneroid barométer
 • barométer
 • depresszió
 • csapadék
 • harmat
 • dér
 • zúzmara
 • cseppfolyós halmazállapotú csapadékok
 • eső
 • szitálás
 • záporeső
 • ónos eső
 • konvekciós eső
 • orografikus eső
 • szilárd halmazállapotú csapadékok
 • hózápor
 • hódara
 • jégdara
 • fagyott eső
 • szemcsés hó
 • jégtű
 • jégeső
 • havaseső
 • éghajlat
 • éghajlat-alakító tényezők
 • éghajlati elemek
 • éghajlati övezetek
 • fagyhatár
 • hőáramlás (konvekció, elemi konvekció, turbulencia, frontális emelés, orografikus emelés)
 • makroklíma
 • mezoklíma
 • mikroklíma
 • mikroklimatológia
 • klimatológia (éghajlattan)
 • szoláris éghajlati övezetek
 • kontinentális éghajlat (szárazföldi éghajlat)
 • monszun éghajlat
 • mérsékelt övezetek
 • északi mérsékelt övezet
 • déli mérsékelt övezet
 • valódi mérsékelt övezet
 • hideg mérsékelt övezet
 • meleg mérsékelt övezet
 • mediterrán éghajlat (földközi-tengeri éghajlat)
 • trópusi konvergenciazóna
 • trópusok
 • hideg övezetek
 • északi hideg övezet
 • déli hideg övezet
 • sarkköri öv
 • sarvidéki öv
 • felhő
 • bárányfelhő
 • esőfelhő
 • esőrétegfelhő
 • fátyolfelhő
 • főnfelhő
 • gomolyfelhő (cumulus)
 • gomolyos rétegfelhő (stratocumulus)
 • lepelfelhő (altosztrátusz)
 • pehelyfelhő (cirrusz)
 • rétegfelhő (sztrátusz)
 • réteges gomolyfelhő
 • zivatarfelhő (cumulonimbus)
 • köd (advekciós /áramlási/, radiációs /kisugárzási/, front/ális/, lejtőn emelkedő, orografikus, hegyi, lejtő-, emelt, inverziós, párolgási, keveredési, száraz légköri homály)
 • világítófelhő
 • légnyomási képződmények (légköri képződmények)
 • front
 • melegfront
 • hidegfront
 • vegyesfront (okklúziós front)
 • poláris front
 • higrométer, higrográf
 • inszoláció (besugárzás)
 • inverzió
 • felső inverzió
 • frontális inverzió
 • talajközeli inverzió
 • kisugárzási inverzió
 • zsugorodási inverzió
 • összenyomódási inverzió
 • hőmérsékleti inverzió
 • hidegpárna
 • hőmérsékleti gradiens (vízszintes, függőleges, átlagos, tényleges, lokális, száraz-adiabatikus, nedves-adiabatikus)
 • izobár
 • izoterma
 • látástávolság
 • vízszintes látástávolság
 • függőleges látástávolság
 • meteorológiai látástávolság
 • homályossági tényező
 • levegő hőmérséklet
 • minimum hőmérséklet
 • maximum hőmérséklet
 • napi középhőmérséklet
 • radiációs minimum
 • meteorológia
 • óceáni áramlás
 • oceanográfia (tengerkutatás)
 • Golf-áram
 • párásság
 • relatív levegőnedvesség
 • szél
 • széllökés
 • szélnyírás (wind shear)
 • blizzard
 • bóra
 • főn (főnfal)
 • katabatikus szelek (lavinaszelek, hegyi szelek)
 • misztrál
 • sirokkó
 • tornádó
 • víztölcsér
 • vihar
 • zivatar
 • villám
 • sötét villám
 • vörös lidérc (red sprite)
 • kék nyaláb (blue jet)
 • gyűrűlidérc (elves)

  Földtörténeti korbeosztás
 • archeozoikum
 • eocén
 • fanerozoikum
 • holocén
 • jura
 • kainozoikum (kenozoikum)
 • karbon
 • kréta (földtörténeti kor)
 • mezozoikum
 • miocén
 • oligocén
 • ordovícium (alsó szilur)
 • paleocén
 • paleozoikum
 • perm
 • prekambrium
 • proterozoikum
 • szilur
 • triász

  Földi légkör
 • exoszféra
 • Heaviside-réteg
 • ionoszféra
 • kondenzációs öv
 • mezoszféra
 • ózonpajzs (ózonernyő)
 • sztratoszféra
 • termoszféra
 • troposzféra

  Geológia, geofizika, földrajz
 • abrázió
 • abráziós fülke
 • abráziós kapu
 • abráziós sík
 • abráziós terasz
 • abráziós torony
 • abszolút magasság
 • abysszopelágikus zóna (abyss, abysszális zóna)
 • agglomerátum
 • agresszív szénsav (agreszszív víz)
 • agresszív talajvíz
 • agrogeokémia
 • agroklíma
 • agyag
 • agyagpala
 • agrogeológia (mezőgazdasági földtan)
 • akciócentrum
 • akkumulációs szint (B-szint , felhalmozódási szint)
 • alacsonyhegység
 • alapkőzet (C-szint)
 • alappont (földmérési alappont, vízszintes alappont, magassági alappont, alappont-hálózat, Európa közepe)
 • alföld
 • állandó vízfolyás
 • állóvíz (természetes állóvizek, mesterséges állóvizek, tó)
 • allúvium
 • anafront
 • andezit
 • andezit vonal
 • antiklinális
 • árapálysíkság (watt, watt-vidék, watt-terület)
 • areális erózió
 • aszóvölgy
 • ásványok
 • ásványtan
 • A-szint
 • barlang
 • barnaföld
 • barometrikus magasságképlet
 • batipelágikus zóna
 • batolit
 • bazalt
 • belső földtani erők (endogén erők)
 • bentonit
 • breccsa
 • cenote
 • cirkuszvölgy
 • cunami
 • dácit
 • defláció
 • deflációs lapos
 • deflációs lépcső
 • deflációs mélyedés
 • deflációs tanúhegy
 • diorit
 • dolerit
 • dolomit
 • domborzat
 • csillagászati földrajz
 • égbolt
 • égtáj (világtáj)
 • eklogit
 • elméleti földalak
 • eolikus erózió
 • epipelágikus zóna
 • erózió
 • erupció (vulkáni kitörés, napkitörés)
 • északi sarkkör
 • evaporitok (sókőzetek, tengeri evaporitok)
 • fagyék
 • feketeföld (csernozjom)
 • félsziget
 • felszínalakzattan
 • felszín alatti víz
 • fennsík
 • ferromágneses ásványok
 • firn (csonthó, öreghó, oromhó)
 • fizikai földalak
 • fjord
 • folyó (felsőszakasz jellegű, bevágó, középszakasz jellegű, egyensúlyi, kanyargó, alsószakasz jellegű, feltöltő, folyórendszer)
 • fonolit
 • földi áramok
 • földkéreg, kéreglemez
 • földkéreg-szerkezettan
 • földköpeny (litoszféra, asztenoszféra, mezoszféra)
 • földmag
 • földmágneses tér
 • földpátok
 • földpátpótlók
 • földrajzi fokhálózat
 • földrajzi szélesség és hosszúság
 • földrengés
 • földszerkezettan
 • földtani erők
 • földtani hőmérő
 • futóhomok
 • gabbró (olivingabbró)
 • geodetikus vonal
 • geofizika
 • geodézia
 • geokémiai térkép
 • geoid
 • gejzír
 • geokémia
 • geokémiai anomália
 • geokémiai csapda
 • geokémiai háttér (természetes eredetű geokémiai háttér)
 • geokémiai nagytáj
 • geokronológia
 • geológia (földtan)
 • geomorfológia
 • geonómia
 • geotechnika
 • geotektonika
 • geotermikus gradiens
 • glaciológia
 • glaciális eredetű homok
 • gleccser
 • gneisz
 • Gondvana
 • görgeteg
 • granulit (fehérkő, leptinit)
 • gyűrt hegység
 • háromszögelés (háromszögelési hálózat)
 • hasadékvölgy
 • hegy
 • hegység
 • hegységképződés
 • hengervetület
 • hepe / hupa (hepetó)
 • hidrogeokémia
 • hidrogeológia (vízföldtan)
 • hidrográfia (vízrajz)
 • hidrológia
 • hidrometria (vízméréstan)
 • hidroszféra
 • hidrotermális kiválás (lerakódás)
 • homok
 • homokkő
 • hordalék
 • hordalékkúp
 • horizont
 • hosszúsági kör
 • hot spot (forró góc)
 • időszakos vízfolyás
 • ignimbrit
 • iszap
 • izosztázie
 • izotópgeokémia
 • jégkorszak
 • kanyon
 • karsztjelenségek (karr, karrmező, karrosodás, uvala, zsomboly)
 • karsztos terület
 • kavics (folyami kavics, bányakavics)
 • konglomerátum (kőzettan)
 • kontinentális talapzat (self)
 • kontinens (világrész, földrész)
 • kontinensvándorlás
 • kova
 • környezetgeokémia
 • környezeti kémia
 • környezeti terhelés (kritikus terhelés)
 • középhegység
 • kőzetalkotó ásványok
 • kráter
 • kúpvetület
 • külső földtani erők (exogén erők)
 • kvarchomok
 • lahar
 • lakkolit
 • laterit
 • Laurázia
 • láva
 • lavina (hósuvadás, hógörgeteg)
 • lejtő (lejtőváll, lejtőderék, lejtőláb, hegylábi lejtő, egyszerű lejtők, összetett lejtők, tört lejtő, szerkezeti teraszos lejtő)
 • lejtőcsuszamlás
 • lejtőtörmelék
 • lemeztektonika
 • leucit
 • limnológia (tótan)
 • lösz
 • maar (maar tó)
 • maar-vulkán
 • magashegység
 • magma
 • mállás
 • mállási maradék
 • márga (mész-márga, agyagos-márga, dolomitos márga, homokos márga, cement-márga, márgásföld, közönséges márga, márga-pala)
 • mélytengeri dombságok
 • mélytengeri hévforrás (mélytengeri hőforrás, mélytengeri füstölők, mélytengeri kémények)
 • mélytengeri síkságok
 • Mercator-vetület
 • medence
 • mészkő
 • metaszomatózis (kőzetátalakulások, kontakt metaszomatózis, szkarn, metaszomatitek)
 • mezopelágikus zóna
 • Moho
 • Moholet
 • Mohorovičić-határfelület
 • Mohs-féle keménységvizsgálat
 • Mohs-keménységi skála
 • nefelin
 • óceán
 • óceánfenék szétsodródása
 • óceáni hátságok
 • oolit
 • orogenezis
 • ortofotó-térkép
 • öböl
 • öntéstalaj (nyers öntéstalaj, humuszos öntéstalaj)
 • pajzs
 • párnaláva
 • part menti üledékmozgás
 • pegmatit
 • peridotit
 • perlit
 • piroklasztikum
 • polje
 • pszammit
 • raszteradat (vektoradat)
 • rétegvíz
 • Richter-skála
 • riolit
 • röghegység
 • síkság
 • sivatag (homoksivatag, kősivatag /hamada/, agyagsivatag, kavicssivatag)
 • suvadás
 • szedimentológia (üledéktan)
 • szeizmikus hullámok
 • szeizmikus zóna
 • szeizmográf
 • szeizmológia
 • szélességi kör
 • Szent András-törésvonal
 • szienit
 • sziget
 • szikes talajok (szikesek)
 • szima
 • szinklinális
 • szögtartó vetület
 • sztratigráfia (rétegtan)
 • szurdokvölgy
 • talajerózió
 • talajvíz
 • tefra (vulkáni hamu, durvaszemcsés hamu, középszemcsés hamu, finomszemcsés hamu, lapilli, durvaszemcsés lapilli, középszemcsés lapilli, finomszemcsés lapilli, vulkáni bomba)
 • tektogenezis
 • tektonika
 • tektonikus árok
 • teleptelér
 • tellurikus áramok
 • tenger
 • tenger alatti kanyon
 • tengeri jég
 • tengerszint
 • tengerszint feletti magasság
 • térkép
 • térképvetület
 • termohalin cirkuláció
 • termoklin
 • területtartó vetület
 • topográfia
 • töbör (dolina)
 • törés
 • tufa
 • tufit
 • üledékes kőzet
 • üledékképződés
 • vízfolyás
 • vízgyűjtőterület
 • víznyelő
 • vízválasztó
 • völgy
 • vulkán
 • vulkánkitörés
 • vulkáni hamu
 • vulkáni homok
 • vulkáni kőzetek
 • vulkáni utóműködés (gőzszivárgások, fumarola, gázszivárgások, mofetta, szárazfürdő, szolfatara)
 • vulkanológia

  Naprendszer
 • A Naprendszer eredete
 • Laplace-elmélet (nebuláris elmélet / köd elmélet)
 • A Naprendszer felfedezésének kronológiája
 • A Naprendszer adatai
 • Bolygók egyéb adatai
 • bolygók osztályozása
  - belső bolygók
  - külső bolygók
  - Föld típusú vagy kőzetbolygók
  - Jupiter típusú vagy gázbolygók
 • Bolygóközi anyag
 • Bolygó-, és holdnevek eredete
 • "Leg"-ek a Naprendszerben
 • A Nap - központi égitestünk
 • fotoszféra
 • koronalyuk
 • napszél
 • A Nap hatása
 • Nap-, és holdfogyatkozás
  - Teljes napfogyatkozás
  - Gyűrűs napfogyatkozás
  - Gyűrűs napfogyatkozás
  - Holdfogyatkozás
 • Merkur
 • Vénusz
 • Föld
 • Hold
 • Mars
 • A Mars holdjai
  - Phobos
  - Deimos
 • Jupiter
 • A Jupiter belső holdjai
  - Metis
  - Adrastea
  - Amalthea
  - Thebe
 • A Galilei holdak
  - Io
  - Europa
  - Ganymede
  - Callisto
 • A Jupiter külső holdjai
  - Leda
  - Himalia
  - Lysithea
  - Elara
  - Euporie
  - Thelxinoe
  - Euanthe
  - Helike
  - Orthosie
  - Iocaste
  - Harpalyke
  - Hermippe
  - Ananke
  - Thyone
  - Kale
  - Taygete
  - Mnémé
  - Aitne
  - Chaldene
  - Carme
  - Erinome
  - Aoede
  - Kalyke
  - Kallichore
  - Eurydome
  - Pasithee
  - Cyllene
  - Pasiphae
  - Eukelade
  - Sinope
  - Hegemone
  - Arche
  - Isonoe
  - Sponde
  - Autonoe
  - Callirrhoe
  - Megaclite
  - Valetudo
 • Szaturnusz
 • A Szaturnusz belső hat holdja
  - Pan
  - Atlas
  - Prometheus
  - Pandora
  - Epimetheus
  - Janus
 • A Szaturnusz középső hat holdja
  - Mimas
  - Enceladus
  - Tethys
  - Telesto
  - Calypso
  - Dione
 • A Szaturnusz külső hat holdja
  - Helene
  - Rhea
  - Titan
  - Hyperion
  - Iapetus
  - Phoebe
 • Uránusz
 • Az Uránusz nagy holdjai
  - Miranda
  - Ariel
  - Umbriel
  - Titania
  - Oberon
 • Az Uránusz kis holdjai
  - Cordelia
  - Ophelia
  - Bianca
  - Cressida
  - Desdemona
  - Juliet
  - Portia
  - Rosalind
  - Belinda
  - Puck
 • Neptunusz
 • A Neptnusz kis holdjai
  - Naiad
  - Thalassa
  - Despina
  - Galatea
 • A Neptunusz külső holdjai
  - Larissa
  - Proteus
  - Triton
  - Nereid
 • Plútó
  -Charon
  -Hydra
  -Nix
  -P4
  -P5
 • A tizedik bolygó (Sedna, Erisz, 2012 VP113)
 • Kisbolygók
  - Chiron
  - Ida
  - Ceres
  - Apolló kisbolygó
  - Hermes
  - Icarus
  - trójaiak
 • Kis testek a Naprendszerben
 • A Kuiper-öv objektumai
 • Meteorok és meteoritok
 • meteorjelenség
 • tűzgömb
 • Allende-meteorit
 • Cseljabinszki meteor
 • Leonidák
 • perseidák meteorraj
 • Tunguz meteor
 • Üstökösök
 • A Shoemaker-Levy 9 üstökös
 • A Halley-üstökös
 • Encke-üstökös
 • Oort-felhő