rotációs spektroszkópia
(rotációs spektrum, rotációs-vibrációs spektroszkópia)

A gázfázisú molekulák kvantált rotációs állapotai közötti átmeneti energiák mérésére alkalmazott spektroszkópiai eljárás.

A trifluor-jódmetán rotációs spektruma
(A vízszintes tengelyen a frekvencia látható MHz-ben)

A poláros molekulák abszorpciós vagy emissziós spektruma mérhető mikrohullámú spekrtroszkópiával vagy távoli infravörös spektroszkópiával.
A nem poláros molekulák rotációs spektruma nem észlelhető ezekkel a módszerekkel, hanem Raman spektroszkóiával mérhető.

A rotáció-vibrációs spektroszkópia esetén a rotációs energia változásai a vibrációs energia változásaival együtt jelentkeznek.

A rotációs spektroszkópiához, a molekulákat szimmetria szerint osztályozzák gömbölyű, lineáris és szimmetrikus pörgésű molekulákra. Az analitikus kifejezések ezeknek a molekuláknak a rotációs energia kifejezéseiből erednek.
A rotációs energiák elméletileg a molekulákat merev rotorokként feltételezve keletkeznek és ezután további feltételekként számba veszik a centrifugális torzulást, a finomszerkezetet, a hiperfinom szerkezetet és a Coriolis csatolást.

Elsősorban alapvető molekuláris fizikai szempontok vizsgálatára használt eljárás.
Jelentősen hozzájárult olyan gyenge molekuláris interakciók megértéséhez, mint a Van der Waals erők, hidrogénkötések és halogénkötések.

Felhasznált irodalom