allének
(allén, 1,2-propadién, MPS)

Olyan vegyületek, amelyekben három szénatom kapcsolódik két szomszédos kettős kötéssel, -C=C=C- csoportot tartalmaznak.

A két külső szénatom két más csoporthoz kapcsolódhat egyszeres kötéssel.
Az allének diének, az alkének jellemző reakciót mutatják.
Bázikus körülmények között gyakran alkinekké alakulnak.

Allén
1,2-propadién, a legegyszerűbb képviselőjük.

C3H4O, CH2=C=CH2
Két kettős kötést tartalmazó, három szénatomos dién.

Az 1,2-propadién molekulaképe balra golyó és pálcika jobbra térkitöltéses megjelenítésben.

A c3h4.pdb koordináta fájl térben megjeleníthető a https://sourceforge.net/projects/openrasmol/ címről letölthető molekulamegjelenítő programmal

Előállítás
Előállítható allil-bromidból brómaddíció utáni hidrogén-bromid és bróm-kihasítással:

Fizikai és kémiai sajátságok
Színtelen gáz.
Olvadáspontja -136°C
Forráspontja -34,4°C
Sűrűsége a levegőhöz viszonyítva 1,4
Robbanékony, gyúlékony.
Nagyon reakcióképes, kumulált kettős kötései könnyen átrendeződnek hármas kötéssé.

Felhasználás
Polimerek alapanyaga.
A metilacetilén-propadién (MPS) gázkeveréket hegesztéshez használják oxigénnel.

Felhasznált irodalom