aromás alkoholok

Olyan alkoholok, amelyek hidroxilcsoportja az alap aromás vegyület alifás oldalláncához kapcsolódik.
Ennek következtében úgy is viselkednek, mint az alifás alkoholok.
Nem savas jellegűek.
Előállításuk módszerei a megfelelő halogén származékok hidrolízise, illetve aldehidek és észterek redukciója.

A benzilalkohol és a fenil-etilalkohol szerkezeti képlete és molekulaképe. A linken részletesebb információ érhető el róluk.

benzilalkohol fenil-etilalkohol

 

Felhasznált irodalom