arzén / As

Név:
A fehér arzén-oxid "arsenikon" nevéből, ami "férfiast" jelent.

Felfedezés:
Már az ókorban is ismerték. Úgy hisszük, hogy az elemet Albertus Magnus találta meg 1250-ben.

Rendszám: a periódusos rendszer 33. eleme

Relatív atomtömeg: 74,91

Izotópok: stabil As(75)

Elektronkonfiguráció: [Ar](3d)10(4s)2(4p)3

Előfordulás:
Számos ásványa van ezek mindenütt elterjedtek, de csak kis mennyiségben. Ilyen az arzenolit (As4O6), a realgár (As4S4), az auripigment (As2S3), az enargit (Cu3AsS4), arzenopirit (FeAsS), stb.

Előállítás:
Arzenopirit
ből hevítéskor szabadul fel:
FeAsS = As + FeS
Az arzén-trioxid szénnel arzénredukálható:

As4O6 + 6C = As4 + 6 CO

Fizikai tulajdonságok:
Módosulatai közül a szürke arzén a leggyakoribb, ez félfémes, az elektromosságot kissé vezeti.
Rácsa romboéderes szimmetriájú atomrétegrács.
Hevítve As4 molekulákból álló gőzzé alakul, megolvasztani csak nyomás alatt lehet.
Arzéngőznek cseppfolyós levegővel történő hűtésekor sárga arzén keletkezik, amely lágy, monoklin kristályokból áll, szén-diszulfidban jól oldódik.
Sűrűsége 5,73 g/cm3.
Olvadáspont
ja (36 atm nyomáson) 817 °C.
Szublimációs pontja 633°C.

Kémiai tulajdonságok:
Kevésbé aktív mint a foszfor.
Levegőn elégethető.
Klórral és más halogénekkel érintkezve hevesen egyesül.
Kénnel összeolvasztva különböző arzén-szulfidok keletkeznek.
Fémekkel arzenideket ad. Oxidáló anyagok arzénsavoxidálják.
Tömény lúgokban hidrogén fejlődéssel oldódik.
Élő szervezetekre és katalizátorokra mérgező hatású
Negatív elemekkel molekulavegyületeket alkot, 3 vagy 5 vegyértékű.
Halogenidjei könnyen hidrolizálnak.
Hidrogénnel és oxigénnel savakat alkot, ezek anionjai izomorfak a megfelelő foszfátanionokkal.
Kimutatására a Marsh-próba alkalmazható.

Felhasználás:
Adalékanyag a bronz ötvözeteiben, ólom sörét keménységét növeli.
A kalcium-arzenátot és az ólom-arzenátot rovarítószerként használják.
Félvezetők előállításánál szennyezőként használják.
A gallium-arzenid mint fénydióda (a képen) és koherens fényforrás használatos .

Biológia:
Az arzén és elsősorban 3+ vegyületei mérgezőek.
Mérgező hatásának alapja, hogy a foszfor helyére beépülve több létfontosságú enzim működését gátolja. Citotoxikus hatású.

Felhasznált irodalom