benzoxazol
(1,3-benzoxazol)

C7H5NO

Heterociklusos aromás vegyület, egy benzol és egy hozzá kapcsolódó egy oxigén és egy nitrogén heteroatomot tartalmazó öttagú gyűrűvel.

Fizikai és kémiai tulajdonságok
A piridinhez hasonló szagú szilárd anyag.
Sűrűsége 1,05 g/cm3
Olvadáspontja 27 - 30°C
Forráspontja 182°C
Vízben nem oldódik.
Viszonylag stabil aromás jellegű vegyület.

Felhasználás
Magának az alapvegyületnek kevés gyakorlati jelentősége van, de nagyobb, bioaktív struktúrák (gyógyszerek, gombaölőszerek és optikai fehérítők) kiinduló anyaga.

Felhasznált irodalom