beocisztin
(4-foszforil-oxi-N-metil-triptamin)

C11H15N2O4P

Előfordulás
Egyes gombákban megtalálható hallucinogén alkaloid.

Fizikai és kémiai tulajdonságok
Kristályos szilárd anyag.
Vízben kissé oldódik.

Biológia
Hatására megváltozik az érzékelés, a gondolkodásmód, az érzésvilág és a létszemlélet, látomások jelentkeznek.

Felhasznált irodalom