ciklopropén

C3H4

Telítetlen gyűrűs szénhidrogén, a legegyszerűbb cikloalkén

Előfordulás
Egyes zsírsavakban megtalálhatók származékai.

Fizikai és kémiai tulajdonságok
Színtelen gáz.
Forráspontja -36°C, ekkor polimerizálódik.
Rendkívül reakcióképes.
425°C-on metilacetilénné izomerizálódik:

C3H4  → H3CC≡CH

Előállítása
Az allil-klorid és nátrium-amid reakciójakor 80°C-on dehidrohalogénezés közben 10%-nyi ciklopropén keletkezik

CH2=CHCH2Cl + NaNH2 → C3H4 + NaCl + NH3

A fenti reakció egyik mellékterméke az allil-amin.
Az allil-klorid lassú adagolásával forrásban lévő, toluolban oldott nátrium-bisz(trimetilszilil)amid)hoz, 40%-os kitermelés és tisztább ciklopropén érhető el:

CH2=CHCH2Cl + NaN [(CH3)3Si]2 → C3H4 + NaCl + [(CH3)3Si]2NH

Felhasználás
Sok szerves reakcióban reagensként.

Felhasznált irodalom