p-cimol
(1-metil-4-(propán-2-il)benzol)

C10H14

Kondenzált gyűrűs alkilbenzol.

Előfordulás
Egyes növények, pl. a kömény illóolajában megtalálható.

Fizikai és kémiai tulajdonságok
Színtelen folyadék.
Sűrűsége 0,857 g/cm3
Olvadáspontja -68°C
Forráspontja 117°C
Vízben nagyon rosszul, szerves oldószerekben jól oldódik.

Előállítás
Toluolt propilénnel alkilezve.

Felhasznált irodalom