nagyobb molekulasúlyú benzolhomológok
(trimetil-benzol, hemimelittol, 1,2,3-trimetil-benzol, vicinális-trimetil-benzol, pszeudokumol, 1,2,4-trimetil-benzol, aszimmetrikus-trimetil-benzol, mezitilén, 1,3,5-trimetil-benzol, szimmetrikus-trimetil-benzol, hexametil-benzol)

A nagyobb molekulasúlyú benzol homológok közül a trimetil-benzolnak három izomere van:


Közülük a mezitilén szimmetrikus.

A mezitilén molekulaképe balra golyó és pálcika jobbra térkitöltéses megjelenítésben.

A Mezitile.pdb koordináta fájl térben megjeleníthető a https://sourceforge.net/projects/openrasmol/ címről letölthető molekulamegjelenítő programmal

Az izomerek száma a szénatomszámmal erősen nő.

A hexametil-benzol amelyben a gyűrűhöz nem kapcsolódik hidrogén, nem reagáltatható az aromás szénhidrogénekre jellemző módon, tömény kénsav és tömény salétromsav sem hat rá.

Felhasznált irodalom