karvakrol
(2-metil-5-(1-metiletil)fenol)

C10H14O

Kondenzált gyűrűs monoterpenoid

Előfordulás
Az oregánó vagy szurokfű illóolajában.

Fizikai és kémiai tulajdonságok
A timolhoz hasonló szagú, színtelen folyadék.
Sűrűsége 0,98 g/cm3
Olvadáspontja 0°C
Forráspontja 236-237°C
Vízben nem, etanolban, dietiléterben, szén-tetrakloridban jól oldódik.

Előállítás
Cimolból.

Felhasználás
Szerves kémiai szintézisek kiindulási anyagaként.
Fertőtlenítőszerként. (Hatékonyabb és kevésbé mérgező a fenolnál.)

Biológia
Lenyelve ártalmas.
Szem- és bőrizgató hatású.

Felhasznált irodalom