kén / S
(Sulfur, rombos kén, monoklin kén, romboéderes kén, barna kén, terméskén, Claus-eljárás, kénvirág)

Név: Sulfur- (Sanskrit -sulvere; Latin - sulpur)

Rendszám: a periódusos rendszer 16. eleme

Felfedezés:
Már az ókorban is ismerték, Egyiptomban, rómában használták is.
Az alkimisták tudták, hogy a cinóber ként és higanyt tartalmaz.
Fontosságát a puskapor, majd a kénsavgyártás elterjedése fokozta.

Relatív atomtömeg: 32,064

Elektronkonfiguráció: [Ne](3s)2(3p)4

Izotópok:
11 izotópja létezik
A természetben 4 stabil izotópja fordul elő.

Fizikai tulajdonságok:
Számos módosulata van;
Szobahőmérsékleten és közönséges nyomáson a rombos kén stabilis, ez előfordul ásványként is, néha szép, nagy kristályokban. A szilárd kén 113 °C-on megolvad, és 440 °C-on forr.
Az olvasztott kén lehűtésekor monoklin kristályok keletkeznek, amelyek lehülve rombos kénné alakulnak, az átmeneti hőmérséklet atmoszferikus nyomáson 95,5 °C.
Ismerünk romboéderes és barna ként is. A rombos és a monoklin kén 8 atomos gyűrű alakú molekulákból áll.
Az amorf kén szabálytalan láncok tömege.
Az olvadt kén világossárga, híg folyadék 8 atomos gyűrű alakú molekulákból áll. Tovább hevítve megbarnul, a gyűrűk felhasadnak és különböző hosszúságú molekulaláncok képződnek.
Vízben oldhatatlan.
Szén-diszulfidban jól, benzolban és alkoholban kissé oldódik.

A rombos és a monoklin kén 8 atomos gyűrű alakú molekulájának molekulaképe balra golyó és pálcika megjelenítésben.

Az S8.pdb koordináta fájl térben megjeleníthető a https://sourceforge.net/projects/openrasmol/ címről letölthető molekulamegjelenítő programmal

Kémiai tulajdonságok:
Kevésbé aktív az oxigénnél.
Levegőn, közönséges hőmérsékleten nagyon lassan oxidálódik; meggyújtva halványkék lánggal ég el kén-dioxiddá.
Gyulladási hőmérséklete 250°C.
Hidrogénnel 400°C körül visszafordíthatóan kén-hidrogénegyesül.
Fluorral, heves reakció közben kén-hexafluoridot alkot.
Klórral a folyékony kén dikén-dikloridot ad (S2Cl2),
brómmal hasonlóan reagál,
de a jód nem hat rá.
Szénnel magas hőmérsékleten szén-diszulfiddá egyesül.
Nitrogénnel nem reagál, foszforral, arzénnel, antimonnal és bizmuttal összeolvasztva szulfidokat képez.
Az Ia és IIa oszlop fémeivel közvetlenül szulfidokegyesül, hevítve más fémekkel (pl. vassal, cinkkel) is reagál.
Nemesfémekekkel, az ezüst kivételével nem reagál.
Oxidáló savak és tömény alkálilúgok oldják.
Ionvegyületeiben szulfidion, S2- vagy hidrogén-szulfidion (HS-) vagy több kénatomból álló ionok formájában van jelen.
A szulfidok között vannak ion vegyületek (pl. alkálifémekkel) és vannak kovalensek (pl. ZnS)
Negatív elemekkel molekulavegyületeket alkot.
Vegyértéke 2, 4 vagy 6 lehet, pl. H2S, SO2 és SO3
Szerves vegyületek kéntartalmának meghatározására a Carius-módszert alkalmazzák.

Előfordulás:

A természetben sok helyen található terméskén (elemi kén).
Ásványai között fontosak a szulfidok, pl. a pirit (FeS2), galenit (PbS), szfalerit és wurtzit, mindkettő (ZnS), kalkopirit (CuFeS2), a cinóber (HgS).
Nagy telepeket alkotnak egyes szulfátok is pl. thénardit (Na2SO4), keserűsó vagy epsomit (MgSO4.7 H2O), gipsz (CaSO4.2 H2O), anhidrit (CaSO4).

Előállítás:

A természetes ként szublimálással, esetleg szén-diszulfidos oldatából átkristályosítva lehet tisztítani.
Kén keletkezik pirit hevítésekor is:
FeS2 = FeS + S
A földgázban, vagy a szén desztillációjával kapott gázokban gyakran jelentős mennyiségű kén van, főleg kén-hidrogén, és szerves kénvegyületek formájában. Ez az égetésnél kén-dioxiddá, esetleg kén-trioxiddá alakul, mindkettő mérgező és erősen környezet szennyező (savas esők), korrodáló.
Ezért Claus-eljárással kinyerik a ként, kéntelenítik a tüzelőanyagot
Vas(III)-oxid-hidroxid tartalmú tisztítómasszával kötik meg a kén-hidrogént:
3 H2S + 2 FeOOH = Fe2S3 + 4 H2O
Nedves levegőn a használt massza regenerálódik:
Fe2S3 + 3 O2 + 2 H2O = 4FeOOH + 6 S
Többször felhasználható, amikor kéntartalma 50% fölé emelkedik a kénsavgyártásnál használják fel, elégetéssel kén-dioxidot nyernek belőle.
Kolloid kén előállitható szulfidok és szulfitok egymásrahatásával savanyú oldatban.
A kéngőzök lecsapódásakor keletkező finom eloszlású kénport kénvirágnak nevezik.

Felhasználás:
Nagyon sok célra használnak ként.
A kénsavgyártás hatalmas mennyiségeket használ fel, a termelés kb. felét.
Az elemi ként használják növényvédő szerként és a borászatban (a képen borászati kénlapok), továbbá gumi vulkanizálására, fekete lőpor készítésére, gyufa gyártásnál, tűzijáték töltetekhez.
Kévirágot használnak gyógyászati kenőcsök készítésére és növényvédőszerként.
Vegyületei pl. szén-diszulfid, dikén-diklorid, stb. a festékgyártásban, gyógyszergyártásban, stb. használatosak.
A papíriparban is használják a cellulóz gyártásához.
Egyes vegyületei rendkívül büdösek, a dietil-szulfidot használják pl. a földgáz szagosítására.
Mesterségesen előállított radioaktív izotópját (radioaktív kén) radioaktív nyomjelzésre használják, pl. a gyógyászatban.

Biológia:
Minden élő szervezet számára nélkülözhetetlen, mint egyik fontos aminosav (cisztin) alkotója.
A zsírok, váz anyagok fontos összetevője.
Oxidjai mérgezőek.

Felhasznált irodalom