lizergsav
(D-lizergsav, (6aR,9R)-7-metil-4,6,6a,7,8,9-hexahidroindolo[4,3-fg]kinolin-9-karboxilsav)

C16H16N2O2

Előfordulás
Az anyarozsban megtalálható alkaloid.

Fizikai és kémiai tulajdonságok
Szilárd anyag.
Sűrűsége 1,397 g/cm3
Olvadáspontja 238-240°C
Vízben oldódik.

Előállítás
Gyógyászati célra mesterségesen fertőzött rozstáblákon termesztik az anyarozsot, és fermentációs módszerekkel iparilag is előállítják.

Biológia
Dietil-amidja (LSD) széles körben használt gyógyszeralapanyag és pszichedelikus drog.

Felhasznált irodalom