metil-metakrilát
(metil-2-metilpropenoát)

CH2:C(CH3)COOCH3

A metakrilsav metilésztere.

Fizikai és kémai tulajdonságok
Jellegzetes szagú, színtelen folyadék.
Sűrűsége 0,94 g/cm3
Olvadáspontja -48°C
Forráspontja 100,5°C
Vízben rosszul oldódik (1,6 g/100ml 20° C-on).
Gőznyomása 3,9 kPa 20°C-on
Relatív gőzsűrűsége 3,5 (levegő = 1)
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20°C-on 1,09 (levegő = 1), robbanó elegyet képez.
Lobbanáspontja 10°C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklete 421°C

Előállítás
Aceton-cianohidrinből vagy metil-propionátból kiindulva.

Felhasználás
Metakrilát gyanták (például a jól ismert plexiüveg) előállítására

Biológia
Irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Hosszantartó expozíció esetén hatása lehet a perifériás idegrendszerre. 

Felhasznált irodalom