pszilocibin
({3-[2-(gimetilamino)etil]-1H-indol-4-il}-dihidrogén-foszfát)

C12H17N2O4P

Előfordulás
Egyes gombákban megtalálható hallucinogén alkaloid.

Fizikai és kémiai tulajdonságok
Szilárd anyag.
Olvadáspontja 220-228°C
Vízben oldódik.
hatására könnyen elbomlik.

Biológia
Hatására megváltozik az érzékelés, a gondolkodásmód, az érzésvilág és a létszemlélet, látomások jelentkeznek. Hatása 4-6 óráig tart. Az ezt követő 8 óra alatt hatása teljesen elmúlik.

Felhasznált irodalom