Mindennapok kémiája

 • Az autózás fizikai-kémiai alapelvei
 • Az energiaitalok kémiája
 • Az építkezés kémiája, fizikája
 • A fegyverek fizikája és kémiája
 • A fotózás fizikai és kémiai alapelvei
 • A háziszappan az igazi!
 • A hús pácolás kémiája
 • akkumulátorok, (galván)elemek (másodlagos elem, akkumulátor telep)
  - beágyazott elem (hintaszék elem)
  - Daniell-elem
  - savas ólom akkumulátor
  - nikkel-kadmium (Ni-Cd) akkumulátor
  - nikkel-vas (Ni-Fe) akkumulátor (NIFE elem)
  - nikkel-metal-hidrid (NiMH) akkumulátor
  - nátrium-kén (NaS) akkumulátor
  - lítium (Li-ion, Li-polymer) akkumulátorok
  - üzemanyagcella
  - áramlásos akkumulátor (redox áramlásos akkumulátor)
  - Leclanche vagy szén-cink szárazelem (cink-klorid elem, cink-klorid-cella)
  - alkáli elemek
  - Weston-elem (kadmium-elem, normálelem)
 • higany-elem (higany-oxidos szárazelem, Ruben-Mallory-típusú primer elem)
 • A különböző anyagok molekulái is vonzzák egymást
 • A tojásfőzés kémiája
 • A molekulák vonzzák egymást
 • A régészet fizikája és kémiája
 • A színek fizikája és kémiája
 • benzin
 • bitumen
 • Borkémia - az oldatok királyának összetevői
 • E-anyagok (élelmiszer adalékok)
  - antioxidánsok
  - csomagológázok
  - csomósodást gátló adalékok
  - mesterséges édesítőszerek
  - emulgeálószerek
  - fényezőanyagok
  - hab-stabilizátorok
  - hajtógázok
  - hordozóanyagok
  - liszkezelőszerek
  - nedvesítő szerek
  - nedvességvisszatartó szerek
  - nyírkosítók
  - savanyítók
  - sav-szabályzók
  - stabilizátorok
  - sűrítőanyagok
  - szekvesztrálók
  - színezékek
  - tartósítószerek
  - térfogatnövelők
  - tömegnövelők
  - vízvisszatartó szerek
 • élvezetkémia
 • Fagyi készítés tejből, jégből és sóból
 • festékek
 • fixálás
 • folttisztítás
 • füst
 • gázolaj
 • gombakémia
 • gyufa
 • gyújtóbomba
 • gyújtókupak
 • gyutacs
 • hamu
 • háztartáskémia
 • ideggáz
 • illatok, szagok
 • karbonrost (szénszál)
 • katalitikus konverter
 • Kávékémia - az egyik legelterjedtebb serkentő ital összetevői
 • kelát
 • kenőanyag
 • kerozin
 • kidolgozás
 • kompozit anyagok
 • kopogásgátló
 • könnyűbenzin
 • kőolaj
 • kőolajfinomítás (finomítói gáz)
 • Környezetünk 'savanyúsága' - Savak és lúgok
 • kohósítás
 • látens kép
 • Legek a kémiában
 • Lehet-e látni a molekulákat
 • Lelassítható-e a molekulák hőmozgása?
 • lőpor
 • Mekkorák a molekulák és milyen közel vannak egymáshoz.
 • Mész és mészoltás - az "építkezés kémiája"
 • Mosogatás - Tiszta-e az elmosogatott edény?
 • Mosószerek, szappanok (nátriumszappanok, káliumszappanok, káliszappan, lágy szappan)
 • műszál
 • radiometrikus kormeghatározás
 • Ragasztók
 • robbanóanyag
 • Szén-monoxid, szén-dioxid - amit tudni érdemes
 • szőrtelenítő szerek
 • Sörkémia - a szénsavas nedű összetevői
 • sütőpor
 • Tejkémia - az ismert fehér folyadék összetevői
 • téligumi
 • tűzijáték
 • űrkutatás kémiája
 • víz - egy "különleges" anyag
 • kemény víz, vízkeménység
 • vízkő - és eltávolítása
 • vegyi kikészítés  Alapfogalmak - a kislexikon rész kémiai alapinformációi

  A kémia tárgyköre
 • kémia
 • fizikai kémia
 • analitikai kémia
 • elektrokémia
 • kémiai termodinamika
 • kristálykémia
 • magkémia
 • magnetokémia
 • radiokémia
 • felületkémia
 • A tömeg és az energia megmaradásának elve

  Halmazállapotok
 • szilárd
 • folyékony
 • légnemű
 • plazma
 • Boyle-Mariotte törvény
 • Gay-Lussac törvény
 • egyesített gáztörvény
 • Van der Waals egyenlet
 • parciális nyomás
 • diffúzió
 • Graham-törvény
 • Walden-szabály
 • kinetikus gázelmélet
 • átlagos szabad úthossz
 • Brown-mozgás
 • Langevin-egyenlet
 • viszkozitás (belső súrlódás)
 • dinamikus viszkozitás
 • kinematikai viszkozitás
 • abszolút viszkozitás
 • felületi feszültség
 • kritikus állapot
 • kritikus hőmérséklet
 • kritikus nyomás
 • normáltérfogat (moláris normáltérfogat)
 • Avogadro-szám
 • Avogadro-tétel
 • fagyás
 • fagyáspont
 • fagyáspontcsökkenés
 • olvadás
 • párolgás
 • forrás
 • szublimáció
 • desztilláció
 • frakcionált desztilláció
 • vákuumdesztilláció
 • kristályok
 • elemi cella (egyszerű cella, alapon centrált cella, tércentrált cella, minden lapon centrált cella, primitív cella, rácsállandó)
 • egykristály (monokristály)
 • kristályosítás
 • átkristályosítás (újrakristályosítás)
 • újrakristályosodás (rekrisztallizáció, újrakristályosodási hőmérséklet, szekunder újrakristályosodás)
 • kristálynövekedés
 • kristályvíz
 • amorf anyag
 • rendezetlen szilárd anyag (rendezetlen ötvözet)

  Elemek és összetett anyagok
 • kémiai elemek
 • fémek
 • félfémek (metalloidok)
 • nemfémek
 • keverékek (homogén keverékek, heterogén keverékek)
 • oldatok / elegyek
 • oldószer
 • oldott anyag
 • elegy, elegykristály, poláris oldószerek, nem poláris oldószerek, amfiprotonos oldószerek, aprotonos oldószerek
 • oldhatóság
 • oldhatósági szorzat
 • telített oldat
 • szolvatálás (szolvatáció)
 • azeotróp elegy
 • extrakció
 • ozmózis
 • féligáteresztő (szemipermeábilis) hártya
 • koncentráció (töménység, térfogatszázalék, térfogati koncentráció, molaritás, molalitás, mól/liter, normál oldat)
 • koncentrációs grádiens (diffúziós grádiens)
 • vegyületek
 • állandó tömegarányok törvénye (állandó súlyviszonyok törvénye, állandó összetétel törvénye, meghatározott arányok törvénye, Proust-törvény)
 • többszörös tömegarányok törvénye (többszörös súlyviszonyok törvénye)
 • egyenértéksúly
 • előfordulás (gyakoriság, természetes gyakoriság)

  Atom- és molekulaelmélet
 • atom
 • atommodell (atomszerkezet)
 • Dalton atomelmélete
 • atomcsoport
 • molekula
 • atomi tömegegység (atomic mass unit, a.m.u., egységesített tömegegység, unified mass unit, dalton, relatív atomtömeg)
 • atomsúly
 • atomszázalék
 • molekulatömeg
 • képletsúly
 • vegyérték

  Kémiai jelölések
 • vegyjel
 • képlet (tapasztalati, szerkezeti)
 • gyök
 • biradikális (diradikális, kétszeres gyök)
 • ionos gyök
 • torziós szög (syn elrendezés, anti elrendezés, klinális elrendeződés, periplanáris elrendeződés, szinperiplanáris, szinklinális, antiklinális, antiperiplanáris)
 • konformáció (fedőállás, nyitott állás, gauche konformáció, Newman-projekció, fűrészbak-projekció)
 • izomer (szerkezeti izoméria, konstitúciós izoméria)
 • konformációs izomer (konformer)
 • gyűrű
 • gyűrű konformációk (szék, kád, konformerek, csavart kád, félszék, boríték, korona /konformációk/, axiális, ekvatoriális, pszeudo-axiális, pszeudo-ekvatoriális, bowsprit, flagpole /kötések/)
 • nascens
 • sztöchiometria
 • oxidáció-redukció (redox, oxidációs szám, oxidációs állapot)
 • elektrontranszfer (elektrontranszfer reakciók)
 • oxidációfok (oxidációs szám)
 • kémiai egyenlet (reakcióegyenlet)
 • kémiai állandóság
 • kémiai reakció (reagáló anyag, reakció termék)
 • molekularitás (monomolekuláris reakció, bimolekuláris reakció, trimolekuláris reakció)
 • elemi reakció (unimolekulás elemi reakció, bimolekulás elemi reakció)
 • melléktermék
 • mellékreakció
 • gyökös / ionos reakciók
 • átrendeződés
 • backbiting (gyökös átrendeződés)
 • egyesülés (szintézis, kémiai egyesülés, a kémiai egyesülés törvényei, egyenlő arányok törvénye, reciprok arányok)
 • bomlás (disszociáció)
 • lebontás (lebomlás)
 • addíció (addíciós reakció, poliaddíció, addíciós polimerizáció, addíciós vegyület, addukt pi-addukt)
 • beszúrásos reakció (kilökéses reakció)
 • cikloaddíció
 • disszociáció
 • oxidáció
 • összeolvadt gyűrű
 • gyűrűnyitó metatézis polimerizáció (ROMP, ring opening metathesis polymerization)
 • redukció
 • diszproporcionálás (oxidoredukció)
 • cserebomlás
 • epoxidáció
 • szubsztitúció (helyettesítés)
 • allotrop átalakulás
 • periciklusos reakció
 • dimorfia
 • polimorf
 • polimorfia
 • polimorf átalakulás
 • polimorf módosulat
 • polimerizáció
 • láncreakció
 • izomerizáció
 • megfordítható reakciók / nem megfordítható reakciók (reverzibilis reakciók, egyensúlyi reakciók, kémiai egyensúly, irreverzibilis reakciók)
 • mikroszkópikus reverzibilitás
 • pirolízis
 • katalitikus hasítás (krakkolás)
 • elektrociklusos reakció
 • oszcilláló kémiai reakció (óra reakció)
 • térbeli hatás (szterikus hatás)

  Termokémia

 • exoterm
 • endoterm
 • oldáshő
 • olvadáshő
 • párolgáshő
 • égéshő
 • képződéshő
 • közömbösítési hő
 • Hess-törvény (Hess tétele)
 • termoanalízis (termogravimetrikus vizsgálat /TG/, differenciál kalorimetria - differential scanning calorimetry /DSC/, differenciál-termál-analizis /DTA/, termikus mechanikai elemzés /TMA/, dinamikus termomechanikai elemzés /DMA/, termikus optikai vizsgálat /TOA/)

  Kémiai reakciókinetika
 • aktiválás
 • reakcióképesség
 • reakciósebesség
 • Arrhenius-egyenlet (pre-exponenciális faktor, A-faktor)
 • reakciórend
 • elsőrendű reakciók
 • másodrendű reakciók
 • harmad- és negyedrendű reakciók
 • heterogén reakció
 • homogén reakció
 • Lindemann-Hinschelwood mechanizmus
 • katalizátor
 • katalizátormérgek (reverzibilis katalizátormérgek, ireverzibilis katalizátormérgek)
 • autokatalízis (autokatalitikus reakciók)
 • ionreakció
 • aktivációs energia
 • inhibitor
 • kémiai kinetika
 • kinetikus effektus (kinetikus hatás, kinetikus izotóphatás)

  A kémiai elemek periódusos rendszere
 • periódusos törvény
 • rendszám
 • periódus

  A szervetlen vegyületek felosztása
 • szervetlen kémia
 • oxidok
 • bázisos oxidok
 • savak (savmaradék, egyértékű, egybázisú, kétértékű, kétbázisú, háromértékű, hárombázisú, oxisav, oxigénmentes sav, savanhidrid, biner sav, hidrogénsav)
 • bázisok (lúg, alkáli-hidroxidok, alkálilúgok, alkáliák)
 • sók
 • kettős sók
 • normális sók
 • savanyú sók
 • bázisos sók
 • szulfidok
 • komplex vegyületek
 • koordinációs komplex vegyület ((központi atom, koordinációs vegyület, donoratom, koordinációs poliéder, síknégyzetes, komplex))
 • amfoter vegyületek
 • persavak (peroxosavak, peroxikarbonsavak)

  Az atomok szerkezete
 • katódsugárzásás
 • radioaktivitás
 • radioaktív elem
 • atommaghasadás
 • alfa-bomlás
 • alfa-részecske
 • béta-bomlás
 • béta-részecske
 • gamma-sugárzás
 • röntgensugárzás
 • kvantumszámok
 • Main-Smith-Stoner-szabály
 • Pauli-(féle kizárási) elv
 • adiabatikus közelítés
 • atomrács
 • elektronaffinitás
 • elektronhatások (indukciós hatás, rezonanciahatás, térhatás, mezomer hatás, mezoméria, elektronikus hatás)
 • elektronegativitás (Mullikan-elektronegativása, Pauling-féle elektronegativitás)
 • elektronsűrűség (első Hohenberg-Kohn-tétel)
 • kémiai kötés (ionos, fémes, egyszeres, kettős, hármas, telített vegyületek, telítetlen vegyületek, kötéserősség)
 • keresztkötés
 • kötési energia
 • kötéstávolság (kötéshossz)
 • kovalens kötés
 • datív kötés
 • delta-kötés
 • pi-kötés
 • back donation (visszaadás)
 • ionrács
 • ionsugár
 • molekularács
 • fémes rács
 • atomsugár
 • atomszínkép
 • elektron
 • elektronpályák
 • atompálya
 • molekulapálya
 • molekulapálya elmélet
 • vegyértékpályák
 • határpálya (legnagyobb energiájú betöltött pálya, HOMO, highest occupied molecular orbital, következő legnagyobb energiájú betöltött pálya, NHOMO, next-to-highest occupied molecular orbitalleg, legkisebb energiájú betöltetlen molekulapálya, LUMO, lowest unoccupied molecular orbital, második legkisebb nem betöltött molekulapálya, SLUMO, second lowest unoccupied molecular orbital)
 • Wigner-Witmer szabályok (korrelációs szabályok)
 • határpálya elmélet
 • Woodward-Hoffmann-szabályok
 • SALC (symmetry-adaped linear combinations, LCAO, linear combination of atomic orbitals)
 • hibridizáció (hibridpályák, elektronpálya hibridizáció, sp3 hibridizáció, sp2 hibridizáció, sp hibridizáció)
 • izoelektronos
 • izotóp
 • izotópszétválasztás
 • elektrolitikus elválasztás
 • elemi részecskék
 • atommag
 • nukleon
 • nuklida
 • neutron
 • proton
 • tömegszám
 • neutronszám
 • nukleonszám
 • energiaszintek
 • Jablonski-diagram
 • valenciasáv (vegyértéksáv)
 • Van der Waals-féle erők (diszperziós erők)

  A termodinamika alapjai
 • termodinamika
 • termodinamika 0. főtétele
 • termodinamika 1. főtétele
 • termodinamika 2. főtétele
 • termodinamika 3. főtétele
 • entalpia
 • entrópia
 • fajhő
 • mólhő
 • fajhők aránya
 • adiabatikus folyamat
 • Carnot-körfolyamat
 • Kirchhoff tétele
 • Gibbs-Helmholtz tétel
 • kémiai energia (vegyileg kötött energia, reakcióhő)
 • kalorimetria
 • kémiai potenciál (parciális moláris szabadentalpia, parciális moláris Gibbs-energia)

  Összetett rendszerek
 • oldatok / elegyek
 • keverékek
 • abszorpció
 • abszorpciós együttható (abszorpciókoefficiens)
 • anyagmennyiség
 • mól

  Kémiai egyensúlyok

 • megfordítható reakciók
 • tömeghatás törvénye
 • Le Chatelier-elv
 • aktivitás (aktivitási koefficiens)

  Elektrokémia

 • hidratáció
 • ion
 • ionpár
 • ikerion (amfoterion, amfolit-ion)
 • semlegesítés
 • ionizáció
 • ionizációs energia
 • elektrolit
 • elektrolitos disszociáció
 • ionszorzat
 • ionvándorlás
 • Debye-Hückel-elmélet
 • elektrokinetikus potenciál (zéta potenciál)
 • elektromos kettősréteg (Helmholtz-modell, Gouy-Chapman-modell, diffúz kettősréteg, Stern-modell)
 • elektród
 • anód
 • anion
 • elektrolízis
 • elektrolitikus lerakódás (elektrolitikus bevonat)
 • Faraday törvénye
 • dipólus
 • dipól-dipól kölcsönhatás
 • dipólusmomentum
 • kvadrupol
 • oktupol
 • galvánelemek
 • elektromotoros erő
 • elektrokémiai feszültségi sor (elektrokémiai sor, potenciálsor, elektropozitív, elektronegatív, aktivitási sor)
 • normálpotenciál (standardpotenciál, elektródpotenciál, standard hidrogénelektród, fémek feszültségi sora)
 • Nernst-egyenlet
 • Nernst-Einstein egyenlet
 • redoxpotenciál
 • kation
 • katód
 • polarográfia
 • voltametria
 • hidrolízis
 • kémhatás (pH, pH-skála)
 • sav-bázis indikátorok
 • pufferoldat

  Kolloidkémia
 • diszperz fázis
 • diszperziós közeg
 • diszperz rendszer
 • kolloid
 • szol
 • lioszol
 • gél
 • szuszpenzió
 • emulzió
 • adszorpció
 • adszorpciós izoterma (adszorpciós egyenletek, BET-izoterma, Brunauer-Emmett-Teller-izoterma, Langmuir adszorpciós izoterma, Langmuir-izoterma)
 • deszorpció

  Fotokémia
 • fotokémia, fotolízis
 • kemiluminescencia
 • Penning-ionizáció (Penning-féle ionizáció)
 • fotoredox katalízis

  Egyéb kémiával kapcsolatos címszavak
 • ab-initio számítás
 • Acheson-eljárás
 • acidimetria / alkalimetria
 • adszorpciós indikátor (abszorpciós indikátor)
 • affinitási kromatográfia
 • akciós potenciál
 • aktinikus sugárzás
 • aktinoid kontrakció
 • aktivátor (katalizátorgyorsító)
 • alacsony olvadáspontú ötvözetek
 • alapállapot
 • allotrop
 • ambident (kötési izoméria)
 • ambidentát
 • amfifil (amfipatikus)
 • amfolit
 • aminálás
 • analitikai mérleg
 • analitikai vegyszerek
 • vízmentes
 • átmeneti elem
 • Babo-törvény
 • baktériumölő
 • banánkötés
 • batokróm eltolódás
 • Bayer-eljárás
 • bázisos salak
 • Beer-Lambert-törvény
 • belső konverzió (belső átalakulás, konverziós elektron)
 • béta-vas
 • biner
 • bioaktiváció
 • Birge-Sponer-extrapoláció
 • Birkeland-Eyde-eljárás
 • bistabilitás (bistabil rendszer)
 • brómozás
 • Bunsen-égő
 • büretta
 • B-Z-reakció (Belousov-Zhabotinskii-reakció)
 • Carius-módszer
 • cella (kémiai cella, transzport nélküli, transzporttal rendelkező)
 • cianidos kilúgozás
 • CIDNP (chemically induced dynamic nuclear polarization, kémiailag indukált magpolarizáció)
 • ciklo-
 • Clapeyron-Clausius-egyenlet
 • Claus-eljárás
 • COF / MOF (covalent organic frameworks, kovalens szerves vázszerkezetek, SBUs, secondary building units, másodlagos építő egységek, metal organic frameworks, fémorganikus vázszerkezetek)
 • csapadék
 • cseppenéspont
 • Deacon-eljárás
 • debye
 • Debye-Scherrer-módszer (Debye-Scherrer-gyűrű)
 • Debye-Waller-faktor
 • degenerált
 • dehidratálás (vízelvonás, dehidratálószerek, vízelvonószerek)
 • dekantálás
 • dekrepitálás
 • dendrimer (dendrites polimer)
 • depolarizáció (depolarizátor)
 • derítés, derítőszerek
 • deszikkáns (szárítószer)
 • detailed balance
 • devitrifikáció
 • dezaktiválás
 • dezoxidáció
 • dezoxidálás
 • dialízis
 • diazotálás
 • diszpergálás
 • disztektikus keverék
 • Earnshaw-tétel (Earnshaw-elv)
 • ebullioszkópia (Beckmann-hőmérő)
 • ekvimoláris (ekvimolekuláris)
 • elegyszabály
 • elektrolitos tisztítás (raffinálás)
 • elemek eredete
 • Eley-Rideal mechanizmus
 • elfolyósodó nedvszívó anyagok
 • elsőrendű reakciók
 • eltűrhető napi beviteli szint
 • elviselhető napi beviteli szint
 • égés
 • egészszám-szabály
 • égetés (kalcinálás)
 • egyensúly (dinamikus egyensúly)
 • egytengelyű kristály / kéttengelyű kristály (kettős törésű kristály, kettőstörő kristály)
 • Engel és Precht eljárás
 • érc
 • ércelőkészítés
 • esszenciális elemek
 • Fajans-szabályok
 • fázisváltó anyag (PCM, Phase Change Material)
 • fázisszabály (Gibbs-féle fázisszabály)
 • fehérítés
 • félcella (gáz félcellák, hidrogén félcella, kalomel félcella, elektród)
 • felpezsgés
 • felületi koncentráció
 • fémes rács
 • fémhamu
 • fémkohászat
 • fémlágyítás
 • femtokémia
 • fémüveg
 • fémzsugorítás
 • ferroötvözet
 • finom vegyszerek
 • Fischer-féle vetület
 • fitterarany
 • Fitting reakció
 • flokkuláció
 • flotálás
 • fluidizáció (fluid ágy)
 • fojtólég (fojtógáz)
 • folyadék extrakció
 • foszforeszcencia
 • foszforeszkálás
 • geokémia
 • gerjesztés (gerjesztett állapot, gerjesztési energia)
 • Gooch-izzítótégely
 • gömblombik
 • gőzsűrűség (relatív gőzsűrűség)
 • grammatom
 • grammolekula
 • gravimetria
 • gyújtóforrás
 • gyúlékony anyagok (gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, gyúlékony folyadékok, éghető folyadékok, éghető anyagok)
 • gyulladás
 • gyulladási hőmérséklet
 • gyulladáspont
 • háromnyakú lombik
 • hatóanyagok
 • háromhajlású kristályok
 • háromnyakú lombik
 • hexagonális kristályok
 • híd
 • hidrát
 • hidrodinamikai sugár
 • hidrofil
 • hidrofób
 • hidrofobizálás
 • hidróniumion
 • hígítás (hígítószer)
 • Hildebrand-szabály
 • hiperkróm hatás (hipokróm hatás)
 • hiperspektrális képalkotás (chemical imaging, kémiai képalkotás)
 • hipszokróm eltolódás
 • hisztokémia
 • homolitikus hasadás (homolitikus kötésfelhasadás)
 • hőmérsékleti alappont
 • ikerképződés (mechanikai ikerképződés)
 • ikerpár
 • indikátor
 • induktív effektus (elektron-visszatartó csoportok, elektrontaszító csoportok)
 • inert anyag
 • inert pár effektus
 • iniciátor
 • intersticiális
 • intersticiális vegyület
 • ionerősség
 • ionmobilitás spektroszkópia (IMS, plazmakromatográfia)
 • izomorfia
 • izopolimorfia
 • Jahn-Teller effektus
 • j-j csatolás (közbenső csatolás)
 • jodometria
 • kálisók
 • kalitka-effektus
 • kaloriméter
 • kaloriméterbomba
 • kamra eljárás
 • kaotikus reakció
 • kaszkádfolyamatok (kaszkád cseppfolyósító)
 • katarométer
 • katódos védelem
 • kémcső
 • kémiai eltolódás
 • kémiai fosszilia (kémiai kövület)
 • kémiai számítástechnika
 • kén-ciklus
 • kéntelenítés
 • keresztezett sugár reakció
 • kesztyűs manipulátor
 • kétfázisú folyadékelegy
 • keverési szabály
 • keverő (keverőszerkezet)
 • kicsapódás (kicsapatás, precipitáció)
 • kilúgozás
 • kinhidron-elektród
 • kisózás (besózás)
 • kisülés
 • klatrát (zárványvegyület, zárványkomplex, vendégmolekula, gazdamolekula)
 • klikk-kémia (click kémia, click chemistry, click reakció)
 • koaguláció (koagulálás, koagulum, ionos koagulálás)
 • kolloidkémia
 • kolorimetria (abszorpciós koloriméter, koloriméter, fotoelektromos koloriméter)
 • konduktometria
 • kontakt eljárás
 • könnyűfémek
 • koordináció
 • koordinációs szám
 • krioszkopikus (krioszkópos)
 • kristálytér elmélet
 • kromatográfia (mozgófázis, álló/stacionárius/fázis, papírkromatográfia, vékonyréteg-kromatográfia, RF-érték, gázkromatográfia, vivőgáz /hordozógáz/, folyadékkromatográfia, nagy hatékonyságú folyadék kromatográfia, High Performance Liquid Chromatography, nagy nyomású folyadék kromatográfia, High Pressure Liquid Chromatography, HPLC, adszorpciós kromatográfia, ioncserés kromatográfia, IEC)
 • kvalitatív analízis
 • kvantitatív analízis
 • kvázikristály
 • labilis
 • Lamb-eltolódás
 • lánckapcsolódás (láncképzés)
 • Landau-szintek
 • Landé-intervallum-szabály
 • Langmuir-Blogett film (Langmuir-Blogett-technika)
 • Langmuir-Hinschelwood mechanizmus
 • Laporte-kiválasztási szabály
 • lassú robbantás
 • leányelem (anyanuklid)
 • Leblanc-féle szódagyártás
 • LEED (low-energy electron diffraction, kis energiájú elektrondiffració)
 • Legnagyobb Megengedett Munkahelyi Koncentráció
 • lemezes/réteges szilárd anyagok (rétegrács, grafitos vegyületek)
 • Lennard-Jones potenciál
 • lepárlás
 • lépés
 • levegő
 • levegő cseppfolyósítás
 • liátion
 • Liebig-hűtő
 • ligandum (egyfogú ligandum, többfogú ligandum, kétfogú ligandum)
 • ligandumtér elmélet
 • likváció
 • lineáris molekula
 • liofil (oldószer-kedvelő)
 • liofób (oldószer-taszító)
 • lióniumion
 • liotróp mezomorf
 • lipofil/lipofób (zsírkedvelő/zsírtaszító)
 • lobbanáspont
 • lobbanási hőmérséklet
 • lombik
 • lyuk
 • magányos (elektron)pár
 • mágneses szupercsere (Goodenough-Kanamori szabályok)
 • MAK érték
 • makroelemek
 • makromolekula
 • makromolekula-kristály
 • mangánrögök (ferromangán rög, polimetál rög)
 • Markov-folyamat
 • Marsh-próba
 • martenzit (martenzites átalakulás)
 • mátrix
 • Mayer-féle f-függvény
 • McMillan-Mayer elmélet
 • mechanizmus
 • medián halálos adag (LD50, Lethal Dose, letális dózis)
 • megoszlás (megoszlási hányados, megoszlási törvény)
 • meniszkusz
 • mennyiségi analízis
 • mennyiségi elemzés
 • méreg
 • méregtelenítés
 • mercerezés
 • mérés
 • merkuri-vegyületek
 • merkuro-vegyületek
 • mérleg
 • mérőlombik
 • mérőoldat
 • mérőszám
 • mértékegységek
 • meszes víz
 • meta-
 • metamikt állapot (metamikt ásványok, metamikt átalakulás)
 • metasav
 • metastabil állapot
 • micella
 • migráció
 • Miller-indexek
 • Millon-reagens
 • minimális gátló koncentráció (MIC, minimum inhibitory concentration)
 • minőségi analízis
 • minőségi elemzés
 • Mitscherlich-törvénye (izomorfizmus törvénye)
 • mobilitás (elektromos mobilitás)
 • molekula-modellezés
 • molekulák elektronspektruma
 • molekuláris rezgés (molekuláris vibráció, vibrációs frekvencia)
 • műszeres analízis
 • műszeres elemzés
 • nagyolvasztó
 • nagytisztaságú anyagok
 • német keménységi fok
 • német keménységi skála
 • nem sztöchiometrikus vegyület (Berthollide vegyület)
 • nem vasfém
 • Nessler-reagens
 • neutronaktiválási analízis (NAA)
 • nitrálás
 • oktáv törvény (Newlands-törvénye, Newlands-oktávok)
 • oktett
 • oktett szabály
 • olvadékelektrolízis
 • ónpestis
 • orto / para (magspin izomer, ortohidrogén, parahidrogén)
 • ortosav
 • Ostwald-eljárás
 • Ostwald hígítási törvénye
 • oxidimetria / reduktometria (permanganometria, kromatometria)
 • oxigén-konvertereljárás
 • öngyulladás
 • öngyulladási hőmérséklet
 • önszerveződés/önrendeződés
 • paralel spin (párhuzamos spin)
 • passzivitás (passziválódás)
 • passzív
 • Penrose-csempézés
 • pentóz-foszfát reakcióút (pentóz shunt)
 • periódus
 • periódus duplázás
 • perzisztens
 • pigment
 • pipetta
 • Pirani-féle vákuummérő
 • polarimetria
 • potenciometria (pH-mérő, kombinált elektród, direkt potenciometria)
 • pörkölés
 • prekurzor (előanyag)
 • radiolízis
 • Raoult-törvény (ideális oldat, tökéletes oldat)
 • reagens (laboratóriumi reagens)
 • reakciócentrum (reaktív centrum)
 • reaktor
 • recirkuláció
 • redoxirendszer
 • redukálószerek
 • refluxálás
 • reformálás (elágaztatás, vízgőzös reformálás, katalitikus reformálás)
 • relatív atomtömeg
 • relatív molekulatömeg
 • rendszerek közti kereszteződés
 • retorta (retorta kemence)
 • rombos kristályok
 • rotációs spektroszkópia (rotációs spektrum, rotációs-vibrációs spektroszkópia)
 • Russel-Saunders csatolás (L-S csatolás)
 • Sackur-Tetrode-egyenlet
 • salak
 • salakképző
 • Schönflies-rendszer (Schoenflies-rendszer)
 • Schweizer-reagens
 • SEXAFS (surface-extended-X-ray absorption fine-structure spectroscopy)
 • sherardozás (diffúziós horganyzás, száraz horganyzás)
 • Siemens-Martin-eljárás
 • Solvay-féle szódagyártás
 • sótalanítás
 • species
 • spin-pálya-csatolás
 • stabilizátor
 • stannum
 • stibium
 • Sulfur
 • Su-Schrieffer-Heeger modell (SSH-modell)
 • sűrűségfunkcionál-elmélet (Density-functional theory, DFT)
 • sűrűségfüggvény-elmélet
 • szabályos kristályok
 • származék
 • szemcse (szemcsehalmaz)
 • szemi-empirikus számítások (félig empírikus számítások)
 • szeszfok
 • színkép
 • színképelemzés
 • szubsztrát
 • szupramolekuláris kémia (szintonok, host-guest kémia)
 • szűrés
 • technikai normálállapot
 • térbeli gátlás
 • tércsoport
 • termokromizmus (termokróm)
 • termolumineszcencia
 • térfogatsúly
 • terner vegyület
 • testsűrűség
 • tetraéder (tetraéderes vegyület, tetraéderszög)
 • tetragonális kristályok
 • tetramerizáció
 • tisztítás (finomítás)
 • tisztító anyag (mentesítő anyag)
 • titrálás
 • tixotrópia
 • toxikológia (méregtan, ökotoxikológia)
 • toxin
 • töltéssűrűség (térbeli töltéssűrűség, felületi töltéssűrűség, vonalmenti töltéssűrűség)
 • törzselektronok (atomtörzs)
 • trigonális kristályok
 • trimer
 • trimerizáció
 • tűz
 • tűzgátló (lángálló anyagok, égésgátló, égéskésleltető)
 • tűzoltás (tűzoltó szerek, tűzoltó készülékek)
 • ultrahangkémia (szonokémia)
 • UV-stabilizátorok
 • ülepedés
 • űrkémia
 • ütközési sűrűség
 • üvegelektród (membránelektród, összehasonlító elektród)
 • van't Hoff-izochor
 • vaskohászat
 • vegyértékelektronok
 • vegyérték-kötés elmélet
 • vegyértékszög (kötésszög)
 • vibrációs relaxáció
 • vibrációs spektroszkópia
 • Viktor Meyer-módszer
 • viriálegyenlet (viriálkoefficiens)
 • visszaalakulási folyamat
 • visszatitrálás
 • vízlágyítás
 • Wigner-Seitz cella
 • Winkler Lajos féle oxigén meghatározás
 • Wiswesser line notation (WLN)
 • Wurtz reakció
 • xantoprotein-reakció
 • zárvány
 • zöld kémia

  szerves kémiával kapcsolatos egyéb címszavak

 • abszolút konfiguráció (D-L-szabály)
 • acetilező szer
 • acetil-koenzim-A (acetil-KoA, koenzim-A)
 • aciklikus
 • acilezés (acetilezés)
 • acil-halogenidek (savhalogenidek)
 • acil-kloridok (savkloridok)
 • acil hasadás
 • aerob bomlás
 • aerob folyamat
 • aerob fermentáció
 • aerotermokémia
 • agrogeokémia
 • agrokémia
 • aktivált komplex (aktivált komplex elmélet, activated complex theory, ACT)
 • alfa-naftol teszt (Molisch-teszt)
 • alkilezés
 • alkoholos erjedés
 • alternáló (alternáló konjugált rendszer)
 • ambidens (ambidens nukleofilek)
 • anaerob bomlás
 • anaerob folyamat
 • anaerob fermentáció
 • anilinpont
 • annuláció (anelláció)
 • arinek (dehidroarének, benzinek)
 • aromatizálás
 • aszfaltének
 • asszimetrikus szénatom
 • ataktikus
 • Baeyer-Villiger-reakció (Baeyer-Villiger-oxidáció, Dakin-reakció)
 • balra/jobbra forgató (bal forma, jobb-forma, dextro-forma, dl-izomer, mezo-izomer)
 • Barfoed-teszt (Barfoed-próba, Barfoed-reagens)
 • Beckmann-átrendeződés
 • Beilstein-teszt
 • belső
 • Benedict-teszt (Benedict-reagens)
 • benzilsav-átrendeződés
 • benzin (1,2-didehidrobenzol)
 • béta-redő (béta-redőzőtt lemez)
 • biciklusos vegyületek (izobiciklusos vegyületek, heterobiciklusos vegyületek)
 • bioakkumuláció
 • biodegradáció
 • bioérzékelő (bioszenzor)
 • biogén aminok
 • biokémia
 • biokémiai fűtőanyagcella
 • biokémiai oxigénigény (BOI)
 • biológiai lebontás
 • biokioldás (biológiai kioldás, bioleaching, biooxidation, biológiai oxidáció, biobenefication, biológiai dúsítás, biomining, biológiai bányászat)
 • biomarker
 • biomassza (biogáz, biometán, megújuló földgáz, RNG, renewable natural gas, fenntartható földgáz, mesterséges földgáz, SNG, synthetic natural gas)
 • biomolekula
 • bioortogonális kémia (bioortogonális reakció)
 • bioreaktor (ipari erjesztő)
 • bioszervetlen kémia (bioszervetlen vegyületek)
 • bioszintézis
 • biotechnológia
 • bioüzemanyag
 • biuret reakció (biuret próba)
 • bunker olaj
 • butil-alkoholos erjedés
 • Canizzaro-reakció
 • cementálás
 • cetánszám
 • CFPP (Cold Filter Plugging Point, hidegszűrhetőségi határhőmérséklet)
 • cheletropic reakció, keletrop reakció (chelotropic reakció)
 • cianogének
 • ciklizálás (gyűrűzárás)
 • CIP-rendszer (Cahn-Ingold-Prelog rendszer)
 • Claisen-kondenzáció
 • Conradson szám
 • cukorfoszfát
 • cukorgyártás
 • dealkilezés
 • degenerált (molekulán belüli) átrendeződés
 • degradáció
 • dehidrogénezés
 • dekarboxilezés (dekarboxiláz enzimek)
 • delokalizáció (delokalizált elektron, delokalizációs energia)
 • denaturálás
 • dendrit (kristály) (dendrites növekedés)
 • destruktív desztilláció (száraz desztilláció, száraz lepárlás)
 • detergensek
 • dezacetilezés
 • dezaminálás
 • diazotálás
 • Diels-Alder-reakció
 • dienofil (filodién)
 • dimer
 • diszjunkt
 • DNS-szekvenálás
 • ecetsavas erjedés
 • elágazó vegyületek
 • elektrofil
 • elektrofil addíció
 • elektrofil szubsztitúció
 • elektroforézis
 • elektronáram
 • elektrontranszportlánc (elektronszállító rendszer, légzési lánc)
 • elimináció
 • elsődleges szerkezet (fehérjék)
 • elszappanosítás
 • emulgeálószerek
 • enantiomer, enantiomorfia, enantiomorfok
 • enantioszelektív katalízis (aszimmetrikus katalízis, enantioszelektív katalizátor, aszimmetrikus hidrogénezés, sztereoszelektivitás)
 • enzim (koenzim, apoenzim, holoenzim, kulcs-zár fit modell, lock-and-key model)
 • enzimkinetika
 • enzimmérnökség
 • E-Z konvenció (Z izomer, E izomer)
 • ezüsttükör-próba
 • fajlagos forgatóképesség
 • fehérárú
 • fehérjeszintézis
 • Fehling-oldat
 • Fehling-próba
 • fekete termékek
 • fermentálás
 • flash fotolízis (vakufotolízis)
 • flip-flop
 • Fischer-Tropsch szintézis
 • foszforiláció (defoszforiláció, oxidatív foszforiláció)
 • Friedel-Crafts-reakció
 • funkciós csoport
 • gazolinleválasztás (nyers gazolin, stabil gazolin, gazolin, könnyűbenzin)
 • gázosítás
 • genom (genomika)
 • geometriai izoméria (cisz-transz izoméria, mer-izomer, fac-izomer)
 • glikogenezis
 • glikogenolízis
 • glikolízis (Embden-Meyerhof-reakció)
 • glikozidos kötés (glikozidos kapcsolat, alfa-glikozidos kötés, béta-glikozidos kötés)
 • Grignard-reakció
 • gyökös polimerizáció
 • halogénezés (halogénező szerek)
 • harmadlagos szerkezet (fehérjék)
 • Heck-reakció (Mizoroki-Heck reakció)
 • hidrogénezés
 • hidrogénkötés
 • hidrokrakkolás
 • hidroxilezés
 • hipertóniás / hipotóniás oldat
 • homológok
 • homológ sor
 • homonukleáris / heteronukleáris
 • hordozómolekula
 • Hückel-approximáció (Hückel-megközelítés, Hückel-szabály, Hückel-féle molekulaorbitál-elmélet, HMO, Hückel-elmélet, HMO-módszer, Hückel-féle MO-módszer)
 • inhibíció (enzim inhibíció, kompetitív inhibíció, feedback inhibíció, visszacsatolásos inhibíció)
 • inverzió (Walden-inverzió, Walden-átrendeződés)
 • IUPAC (Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója)
 • izomer
 • izotaktikus
 • jelzett vegyület
 • jódszám
 • karbamid-ciklus (ornitin-ciklus)
 • karbanion
 • karbén (metilén, karbéncsoport)
 • karbéniumion
 • karbin (metilidin)
 • karbociklusos vegyületek
 • karbokationok
 • karbonilezés
 • karbonilvegyület (karbonilcsoport)
 • karbóniumion
 • karboxilezés (karbonizálás)
 • katalitikus dehidrogénezés
 • katekolamin
 • kationos polimerizáció
 • kémiai oxigénigény (KOI)
 • kemiozmotikus elmélet
 • ketontest
 • kiralitás (kiralitáselem, asszimetrikus szénatom, sztereocentrum, sztereogén centrum, királis centrum, kiralitástengely, kiralitássík, enantiomer, enantiomorfia, enantiomorfok, királis molekulák, akirális molekulák, sztereo-izomer, diasztereomer)
 • Kjeldahl-módszer
 • kofaktor (metalloenzim)
 • konjugáció
 • koordinációs kémia (komplexkémia)
 • Kucserov reakció
 • lakton (belső észter)
 • láncmolekula (láncpolimer)
 • Lassaigne-teszt
 • latex
 • lebomlás
 • lebontás
 • leonardit
 • leukovegyület
 • Liebermann-reakció
 • lipolízis
 • lokalizáció (lokalizált kötés)
 • luciferin / luciferáz (luciferin-adenilil, peroxiluciferin, oxiluciferin)
 • Maillard-reakció (nem enzimes barnulás, NEB)
 • maláta
 • mancude (Maximum Number of Noncumulative Double Bonds)
 • Markovnyikov-szabály (anti-Markovnyikov viselkedés)
 • membrán
 • Mendius-reakció
 • meta
 • metilezés
 • metil-trifluormetánszulfonát (metil-triflát)
 • Michaelis-Menten-görbe
 • mikotoxinok
 • mioglobin
 • molekuláris biológia
 • monomer
 • nafta
 • naftilcsoport (1/alfa-naftil, 2/béta-naftil)
 • nukleáz (nukleodepolimeráz, polinukleotidáz, dezoxiribonukleázok, ribonukleázok, restrikciós nukleáz)
 • nukleobázisok
 • nukleofil
 • nukleofil addíció
 • nukleofil szubsztitúció
 • nukleotid cukrok (cukornukleotidok)
 • nyílt /szén/láncú vegyületek
 • okklúzió
 • oktanol-víz megoszlási hányados
 • oligomer
 • optikai aktivitás
 • optikai izoméria
 • organokatalízis
 • orleansi eljárás
 • orto
 • oxigenát
 • pakura
 • para
 • paraffinmentesítés
 • peptid térképezés (peptid ujjlenyomat, peptid mintázat)
 • petrolkémia (petrolkémiai anyagok)
 • petrolkoksz
 • piro-
 • policiklusos vegyületek (izopoliciklusos vegyületek, heteropoliciklusos vegyületek, kondenzált gyűrűk, izolált gyűrűk, gyűrűtársulások)
 • polimeráz enzimek (DNS-polimerázok, RNS-polimerázok)
 • polimeráz-láncreakció (PCR, polymerase chain reaction)
 • POP-vegyületek (persistent organic pollutants, lebomlásnak ellenálló szerves szennyezőanyagok)
 • propenilcsoport (1-propenilcsoport, 2-propenilcsoport, izo-propenilcsoport, propenilgyök, allilcsoport)
 • pszeudoaromás (antiaromás)
 • racém (racemát, dl, racém elegy, racemizálás, ambo-)
 • redukáló cukor
 • nem redukáló cukor
 • renaturálás
 • reptation
 • resolution (rezolválás)
 • rész (moiety)
 • retroszintetikus analízis
 • rezonancia forma (határszerkezeti forma, kanonikus forma)
 • savszám
 • Sandmeyer-reakció
 • Sanger-reagens (1-fluor-2,4-dinitro-benzol, dinitrofluorbenzol)
 • Schiff-reagens
 • Seliwanoff-teszt
 • Staudinger-reakció
 • strobilurinok (strobilurin A, B, C, D, E)
 • sugárbiológia
 • szemiokemikáliák (allelokemikáliák)
 • szénatomok rendűsége (elsőrendű/primer, másodrendű/szekunder, harmadrendű/tercier, negyedrendű/kvaterner)
 • szénelgázosítás
 • szindiotaktikus
 • sztereo-izomer
 • sztereokémia
 • sztereospecifikus polimerizáció
 • szindiotaktikus
 • szubsztituens
 • szulfonsavak
 • szupersav
 • Szuzuki-reakció (Szuzuki-Mijaura reakció, Szuzuki-kapcsolás, Suzuki-coupling)
 • tautomer, tautoméria (keto-enol tautoméria, keto forma, enol forma)
 • tejsavas erjedés
 • telítetlen vegyületek
 • telített vegyületek
 • termikus dehidrogénezés
 • tinktúra
 • transzferázok (foszfotranszferázok, glikoziltranszferázok, aminotranszferázok)
 • transzformátorlemez
 • transzkripció
 • triflát (trifluormetánszulfonát, triflát anion, triflát sók, triflát csoport)
 • ubikinon (koenzim Q, Q10 koenzim, ubidekarenon, szemikinon, ubiszemikinon, ubikinol)
 • ureáz
 • vajsavas erjedés
 • városi bányászat (urban mining)
 • vér pigment
 • vicinális
 • vinilezés
 • vulkanizálás
 • Wacker-eljárás
 • zárt /szén/láncú vegyületek
 • Zeisel-reakció
 • Zeise-só (Zeise-féle só, kálium-etén-trikloro-platinát(II))

  SZERVETLEN KÉMIA - a periódusos rendszer elemei, és vegyületeik

  Az elemek periódusos rendszere
  Az elemek és a periódusos rendszer (oszlop, periódus, periodicitás, mező)

 • s-mező elemei

 • hidrogén / H
  (prócium, deutérium, trícium)
 • hidrogénmolekula-ion
 • deuteron

  hidrogénvegyületek
 • hidridek
 • nehézhidrogénezett vegyület (deutériumvegyület)
 • bórhidrid

  alkálifémek
 • lítium / Li
 • nátrium / Na
 • kálium / K
 • rubídium / Rb
 • cézium / Cs
 • francium / Fr

  alkálifémek szervetlen vegyületei
 • lítium-fluorid (griceit )
 • lítium-klorid
 • lítium-hidrid (lítium-deuterid)
 • lítium-hidroxid
 • lítium-karbonát (zabuyelit)
 • lítium-hidrogén-karbonát (lítium-bikarbonát)
 • lítium-oxid
 • lítium-szulfát
 • lítium-tetrahidro-aluminát(III) (lítium-alumínium-hidrid; LAH)
 • nátrium-hidroxid (nátronlúg, marónátron, lúgkő)
 • nátrium-aluminát
 • nátrium-alumínium-szilikát
 • nátrium-azid
 • nátrium-fluorid (villiaumit)
 • nátrium-bromid
 • nátrium-bromát
 • nátrium-dihidrogén-foszfát(V) (nátrium-dihidrogén-ortofoszfát)
 • trinátrium-foszfát (trinátrium-ortofoszfát, nátrium-foszfát, trisó)
 • dinátrium-hidrogén-foszfát(V) (dinátrium-ortofoszfát, E339)
 • nátrium-klorid (nátrium-klorid, konyhasó, Halit)
 • nátrium-jodid
 • nátrium-hidrid
 • nátrium-hipoklorit
 • nátrium-klorát
 • nátrium-karbonát (szóda)
 • nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna, szóda-bikarbonát, nahkolit)
 • nátrium-szeszkvikarbonát (trona)
 • nátrium-szulfát (thénardit, tenardit, mirabilit)
 • nátrium-szulfát (glaubersó)
 • nátrium-szulfit (dinátrium-szulfit)
 • nátrium-hidrogén-szulfit (nátrium-biszulfit , E 222)
 • nátrium-hidrogén-szulfát (nátrium-biszulfát, biszulfát, E 514)
 • nátrium-metabiszulfit (nátrium-diszulfit, nátrium-piroszulfit)
 • nátrium-tioszulfát (dinátrium-tioszulfát, nátrium-hiposzulfit)
 • nátrium-szulfid (dinátrium-szulfid)
 • nátrium-nitrát (chilei salétrom, nátronsalétrom, nitralin)
 • nátrium-nitrit
 • nátrium-dikromát (nátrium-bikromát)
 • nátrium-monoxid (nátrium-oxid)
 • nátrium-peroxid
 • nátrium-szuperoxid (nátrium-dioxid)
 • nátrium-tetraborát (nátrium-biborát, nátrium-piroborát)
 • kálium-hidrid
 • kálium-hidroxid (kálilúg, maró káli)
 • kálium-jodid
 • kálium-klorid (szilvin)
 • kálium-klorát (klórsavas kálium)
 • nátrium-klorit
 • kálium-bromid
 • kálium-jodát
 • kálium-karbonát (hamuzsír)
 • kálium-hidrogén-karbonát (kálium-bikarbonát, kalcinit, E 501(ii))
 • kálium-szulfát (arkanit, kainit, schönit)
 • kálium-szulfit (dikálium-szulfit, E 225)
 • kálium-szulfid (dikáium-szulfid, dikálium-monoszulfid)
 • kálium-perszulfát (kálium-peroxo-diszulfát)
 • kálium-alumínium-szulfát (közönséges timsó, kálium-alumínium-szulfát)
 • kálium-dikromát (kálium-bikromát)
 • kálium-kromát
 • vastimsó
 • krómtimsó
 • kálium-hidrogén-szulfát (kálium-biszulfát)
 • kálium-hidrogén-szulfit (kálium-biszulfit)
 • kálium-nitrát (kálisalétrom)
 • kálium-nitrit
 • kálium-oxid (kálium-monoxid)
 • kálium-szuperoxid (kálium-dioxid)
 • kálium-metabiszulfit (kálium-diszulfit, kálium-piroszulfit)
 • kálium-perklorát
 • ambligonit
 • lepidolit

  alkálifémek szerves vegyületei
 • nátrium-acetát (nátrium-etanoát, ecetsavasnátrium)
 • nátrium-adipát
 • nátrium-alginát
 • nátrium-amid
 • nátrium-aszkorbát
 • nátrium-benzoát
 • nátrium-cianid
 • nátrium-citrátok (nátrium-dihidrogen-citrát, dinátrium-citrát, trinátrium-citrát)
 • nátrium-D-eritroaszkorbát
 • nátrium-diacetát (nátrium-hidrogén-acetát)
 • nátrium-formiát
 • nátrium-glukonát
 • nátrium-glutamát (monosodium glutamate, MSG)
 • nátrium-laktát
 • nátrium-lauril-szulfát (dodecil-nátrium-szulfát, lauril-nátrium-szulfát, SLS)
 • nátrium-malát
 • nátrium-propionát
 • nátrium-ortofenil-fenolát
 • nátrium-szorbát
 • nátrium-sztearoil-2-laktilát
 • nátrium-tartrátok (mononátrium-tartrát , diátrium-tartrát)
 • kálium-acetát
 • kálium-adipát
 • kálium-cianid
 • kálium-citrát (kálium-dihidrogén-citrát, trikálium-citrát )
 • kálium-glukonát
 • kálium-laktát
 • kálium-malát
 • kálium-szorbát
 • kálium-tartrátok (dikálium-tartrát, kálium-hidrogén-tartrát, Seignette-só)
 • kálium-nátrium-tartrát (nátrium kálium L-tartrát, Rochelle só)

  rézcsoport
 • réz / Cu
 • ezüst / Ag
 • arany / Au

  rézcsoport vegyületei
 • réz(I)vegyületek
 • bázisos réz-karbonát (azurit)
 • bázisos réz-karbonát (malachit)
 • réz-arzeno-szulfid (enargit)
 • réz(I)-oxid
 • réz(I)-oxid (kuprit)
 • réz(I)-klorid (nantokit)
 • réz(II)vegyületek
 • réz(II)-oxid (tenorit, feketeréz)
 • réz(II)-szulfát (rézgálic, kékkő, kalkantit)
 • réz(II)-nitrát (gerhardit)
 • réz-szulfid (kalkozit)
 • réz-szulfid (kovellin)
 • réz-szulfo-antimonit (tetraedrit)
 • réz(II)-klorid (kupri-klorid, tolbachit , eriokalcit )
 • veszelyit
 • ezüst-nitrát
 • ezüst-halogenidek
 • ezüst-fluorid (ezüst-monofluorid)
 • ezüst-klorid (szaruérc, kerargirit)
 • ezüst-bromid (bromargirit)
 • ezüst-jodid
 • ezüst(I)-oxid
 • ezüst(I)-szulfid (ezüst-szulfid, akantit, argentit)

  alkáliföldémek
 • berilium / Be
 • magnézium / Mg
 • kalcium / Ca
 • stroncium / Sr
 • bárium / Ba
 • rádium / Ra

  alkáliföldfémek szervetlen vegyületei
 • magnézium-aluminát (spinell, kromit, franklinit)
 • magnézium-klorid (bischoffit)
 • karnallit
 • magnézium-hidroxid (magnéziatej)
 • magnézium-oxid
 • magnézium-peroxid
 • magnézium-karbonát (magnezit)
 • magnézium-hidrogén-karbonát (magnézium-bikarbonát)
 • magnézium-szulfát (keserűsó, epsomit, kieserit)
 • kalcium-fluorid (fluorit, folypát)
 • kalcium-klorid
 • kalcium-hidrogén-szulfit (kalcium-biszulfit)
 • kalcium-malát
 • kalcium-nitrát (mészsalétrom, nitrokalcit, falsalétrom)
 • kalcium-szulfát (gipsz)
 • kalcium-szulfát (alabástrom)
 • kalcium-szulfát (anhidrit)
 • kalcium-foszfát(V) (kalcium-ortofoszfát, trikalcium-foszfát, csonthamu)
 • kalcium-foszfát (F, OH, Cl) (apatit)
 • kalcium-foszfát (F, OH, Cl) (foszforit)
 • kalcium-karbonát (kalcit, mészpát)
 • kalcium-karbonát (márvány)
 • kalcium-karbonát (aragonit, gyöngyház)
 • kalcium-hidrogén-karbonát (kalcium-bikarbonát)
 • kalcium-oxid (égetett mész)
 • kalcium-hidroxid (oltott mész)
 • kréta (mészkő)
 • kalcium-magnézium-karbonát (dolomit)
 • kalcium-karbonát, kalcium-magnézium-karbonát (mészkő)
 • andradit (melanit, topazolit, demantoid)
 • berillát (berillátion, tetrahidroxi-berillát(II)-ion)
 • berillium-alumino-szilikát (berill)
 • berillium-alumino-szilikát (akvamarin)
 • berillium-alumino-szilikát (smaragd)
 • berillium-szilikát (fenakit)
 • berillium-oxid (bromellit)
 • berillium-hidrid
 • berillium-hidroxid
 • bárium-szulfát
 • bárium-szulfát (barit, súlypát)
 • bárium-hidroxid (baritföld, baritvíz)
 • bárium-karbonát (witherit)
 • bárium-hidrogén-karbonát (bárium-bikarbonát)
 • bárium-klorid
 • bárium-szulfid
 • bárium-oxid
 • bárium-peroxid
 • stroncium-karbonát (stroncianit)
 • stroncium-szulfát (cölesztin)
 • stroncium-klorid

  alkáliföldfémek szerves vegyületei
 • kalcium-acetát (kalcium-diacetát)
 • kalcium-aszkorbát
 • kalcium-citrát (monkalcium-citrát , dikalcium-citrát , trikalcium-citrát)
 • kalcium-formiát
 • kalcium-glukonát
 • kalcium-laktát
 • kalcium-propionát
 • kalcium-oktadekanoát (kalcium-sztearát, Calcii stearas)
 • kavanszit (kalcium-vanádium filloszilikát)

  cinkcsoport
 • cink / Zn
 • kadmium / Cd
 • higany / Hg

  a cinkcsoport vegyületei
 • cink-vas-oxid (franklinit, spinell)
 • cink-klorid (cinkvaj)
 • cink-oxid (cinkfehér, cinkit)
 • cink-karbonát (szénsavas cink, smithsonit, cinkvirág, bázisos cink-karbonát)
 • cink-szulfid (cinkkéneg)
 • cink-szulfid (szfalerit, cink blende)
 • cink-szulfát (cinkvitriol, cinkgálic, fehérgálic, Goslarit)
 • cinkát (tetrahidroxocinkát ion)
 • cink-pirition (bis(2-piridiltio)cink 1,1'-dioxid)
 • kadmium-szulfid (greenockit)
 • amalgám (rézamalgám, cinkamalgám, ónamalgám, ezüstamalgám, aranyamalgám)
 • higany(II)-szulfid (cinnabarit, cinóber)
 • higany(II)-klorid (higany-diklorid, merkuri-klorid, szublimát )
 • higany(II)-nitrát (higany-dinitrát, merkuri-nitrát)

  alumíniumcsoport
 • alumínium / Al
 • szkandium / Sc
 • ittrium / Y
 • lantán / La
 • aktínium / Ac

  az alumíniumcsoport vegyületei
 • aluminát
 • bauxit
 • alumínium-ammónium-szulfát
 • nátrium-alumínium-fluorid (kriolit)
 • alumínium-hidroxid (hidratált alumínium-hidroxid)
 • alumínium-hidroxid (hidrargillit, gibbsit)
 • alumínium-oxid (korund)
 • alumínium-oxid (rubin)
 • alumínium(III)-oxid (a-alumínium-oxid, g-alumínium-oxid, timföld, vörösiszap)
 • diaszpor (alumínium-oxid-hidroxid, timföldhidrát)
 • alumínium-oxid (zafir)
 • alumínium-oxid (smirgel)
 • alumínium-klorid (alumínium-triklorid)
 • alumínium-szulfát (alunogén)
 • böhmit
 • alumínium-etanoát (alumínium-acetát, alumínium-triacetát, alumínium-diacetát, alumínium-monoacetát)
 • trimetil-alumínium (alumínium-trimetil)

  galliumcsoport

 • gallium / Ga
 • indium / In
 • tallium / Tl

  a galliumcsoport vegyületei
 • gallium(III)-oxid
 • réz-gallium-szulfid (gallit)
 • gallium(III)-klorid
 • gallium-arzenid

  titáncsoport
 • titán / Ti
 • cirkónium / Zr
 • hafnium / Hf
 • tórium / Th

  a titáncsoport vegyületei
 • titán-dioxid (titán(IV)-oxid, titania, titanium-dioxid, titánfehér)
 • titán-dioxid (rutil)
 • titán(IV)-klorid (titán-klorid, titán-tetraklorid)
 • vas-titanát (ilmenit)
 • kalcium-titanát (perovszkit)
 • cirkónium-dioxid (cirkónium(IV)-oxid, baddeleyit, cirkónia)

  vanádiumcsoport
 • vanádium / V
 • nióbium / Nb
 • tantál / Ta
 • protaktínium / Pa

  a vanádiumcsoport vegyületei
 • vanádium-pentoxid (vanádium(V)-oxid)
 • vanádium-tetraklorid
 • vanádiumsavak (ortovanádiumsav, metavanádiumsav, pirovanádiumsav )
 • nióbium-karbid
 • tantál-karbid
 • vanadinit (ólom-kloro-vanadát)

  krómcsoport
 • króm / Cr
 • molibdén / Mo
 • volfrám / W (wolfram)

  a krómcsoport vegyületei
 • kalcium-volframát (scheelit)
 • vas-króm-oxid (kromit)
 • vas-mangán-volframát (volframit, wolframit)
 • króm(III)-klorid (króm-triklorid, triklórkróm)
 • dikromát (VI) (bikromát)
 • molibdén-szulfid (molibdenit, costaingit)
 • wolfram-karbid (diwolfram-karbid, vídia, widia)

  mangáncsoport
 • mangán / Mn
 • technécium / Tc (masurium)
 • rénium / Re

  a mangáncsoport vegyületei
 • mangán-dioxid (mangán(IV)-oxid, barnakő, piroluzit)
 • mangán-oxidok (mangán(II)-oxid, mangán-monoxid, manganozit, mangán(III)-oxid, Bixbyit , trimangán-tetraoxid, manganomangán-oxid, mangán-heptoxid)
 • mangán(II)-klorid (scacchit)
 • mangán(II)-karbonát (rodokrozit)
 • mangán(II)-hidroxid (pirokoit)
 • mangán(II)-szulfid (alabandin)
 • mangán(II)-szulfát
 • kálium-permanganát
 • manganát(VI)
 • manganát(VII) (permanganát)
 • mangán(II)-vegyületek, manganovegyületek,
 • mangán(III)-vegyületek, manganivegyületek

  vascsoport
 • vas / Fe
 • kobalt / Co
 • nikkel / Ni

  a vascsoport vegyületei
 • ferrát
 • ferricianid / ferrocianid (hexaciano-ferrát (III), hexaciano-ferrát (II))
 • vas-oxid (magnetit , mágnesvasérc)
 • vas(II)-oxid
 • vas(III)-oxid (vörösvasérc, hematit, veseérc, vörös okker)
 • vas-oxid-hidroxid (limonit, barna vasérc, gyepvasérc, mocsárérc)
 • bázisos vas-oxid (rozsda)
 • vas-szulfid (markazit)
 • vas-szulfid (pirit)
 • vas(II)-glukonát
 • vas(II)-klorid (ferro-klorid, rokühnit, vastinktúra)
 • vas(III)-klorid (ferri-klorid, vas-triklorid, molysit)
 • vas(II)-szulfát (ferro-szulfát, zöldvitriol, vasvitriol, vasgálic, melanterit, szomolnokit)
 • vas(III)-szulfát (ferri-szulfát, quenstedtit, coquimbit)
 • Raney-nikkel
 • pentlandit
 • nikkel(II)-oxid (nikkel-monoxid, oxonikkel, bunsenit)
 • nikkel(III)-oxid (nikkel-peroxid, nikkel-szeszkvioxid)
 • nikkel-karbonil
 • nikkelin (nikkel-arzenid, vörös nikkelérc)

  platinafémek
 • ruténium / Ru
 • ródium / Rh
 • palládium / Pd
 • ozmium / Os
 • iridium / Ir
 • platina / Pt

  a platinafémek vegyületei
 • ruténium-tetroxid
 • palládium(II)-klorid
 • ozmium-tetroxid

  széncsoport
 • szén / C
  - gyémánt
  - grafit
  - fullerének
  - grafén
 • szilícium / Si
 • germánium / Ge

  a széncsoport (szervetlen) vegyületei
 • karbidok (metanid, kalcium-karbid, kalcium-dikarbid, kalcium-acetilid, szilicium-karbid, bór-karbid)
 • szilícium-karbid
 • szilicidek
 • szén-monoxid
 • szén-dioxid
 • grafit vegyületek (grafit interkalációs vegyületek, GICs)
 • szilícium-dioxid (kova)
 • szilícium-dioxid (kovakő, kovagumó, tűzkő)
 • szilícium-dioxid (kvarc, hegyikristály)
 • szilícium-dioxid (ametiszt)
 • szilícium-dioxid (opál, nemesopál)
 • szilícium-dioxid (karneol, szárder)
 • szilánok (monoszilán, diszilán, triszilán, cikloszilánok)
 • szilícium-nitrid
 • kalcedon (ónix, jáspis, vérkő, krizoprasz)
 • szénsav
 • karbonátok
 • kovasavak (metakovasav, ortokovasav, kolloid kovasav, szilikagél)
 • szilikátok (szilikátásványok)
 • lazúrkő (lazurit, lapis lazuli, ármenkő)
 • agyag
 • agyagásványok (/alkáli-/alumínium-hidroszilikátok, /alkáli-/magnézium-hidroszilikátok)
 • illit
 • montmorillonit (szmektit)
 • kaolinit (dickit, nakrit, hidrohalloysit, endelit)
 • halloysit
 • vermikulit
 • szilikát-ásványok (amfibolok)
 • hornblende (közönséges amfibol)
 • alumínium-szilikát-ásványok (andaluzit)
 • alumínium-hidroxi-fluoro-szilikát (topáz)
 • kalcium-magnézium-vas-szilikát (jade)
 • kálium-alumínium-szilikát (leucit)
 • kálium-alumínium-szilikát (muszkovit, fehércsillám)
 • kálium-alumínium-szilikát (ortoklász)
 • kálium-alumínium-triszilikát (mikrolin, amazonit)
 • albit (nátrium-alumínium-szilikát, albit-holdkő)
 • nátrium-szilikát (vízüveg)
 • bázisos magnézium-szilikát (szerpentin, krizotil, antigorit)
 • víztartalmú magnéziumszilikát (talkum, szteatit, zsírkő, szappankő)
 • andezit (andezittufa)
 • azbeszt (krizotil, fehér azbeszt, krokidolit, kék azbeszt)
 • bazalt (bazalttufa)
 • földpátok (plagioklászok)
 • földpátpótlók
 • gránát
 • gránit
 • olivin (fayalit, forsterit)
 • zeolit (zeolitcsoport, Permutit)
 • réz-vas-germánium-szulfid (germanit)

  bór / B

  bórvegyületek
 • bórsav (ortobórsav, trioxobór(III)-sav, sassolin, pirobórsav, tetrahidroxi-monoxi-dibór(III)sav, metabórsav, poli-(dioxibór(III)sav), borátok, bóros sav, E 284)
 • borátok
 • kalcium-borát-hidroxid (colemanit)
 • nátrium-tetraborát (kernit)
 • bór(III)-oxid (bórsav-anhidrid, bór-oxid, bór-trioxid, dibór-trioxid)
 • borax
 • bórhidrid
 • diborán (borán, boránok, bórhidrid, dibór-hexahidrid, borohidridionok, klozo-szerkezet, nido-szerkezet, arachno-szerkezet)
 • bór-halogenidek
 • bór-trifluorid (trifluorborán, tetrafluoro-bórsav)
 • bór-triklorid (bór-klorid)
 • boronsav (organoboránok)

  óncsoport
 • ón / Sn
 • ólom / Pb

  az óncsoport vegyületei
 • ón-oxid (kassziterit)
 • ón(II)-klorid (sztanno-klorid)
 • ón-tetraklorid (ón(IV)-klorid, sztanni-klorid)
 • sztannát (hexahidroxo-sztannát(IV)-ion, trihidroxo-sztannát(II)-ion, sztannát(IV)-vegyületek, ortosztannátok, metasztannátok, sztannát(II)-vegyületek, sztannitok)
 • ólom(II)-vegyületek
 • ólom(II)-oxid (ólom-monoxid, ólom-oxid, litharge, massicot, lithargyum, ólomglét)
 • ólom(II)-ólom(IV)-oxid (ólom-tetroxid, vörös ólom, vörös ólom-oxid, minium)
 • ólom(II)-karbonát-hidroxid (fehér ólom, bázisos ólom-karbonát, hidroxicerusszit)
 • ólom(II)-szulfát (anglezit, bázisos ólom(II)-szulfát)
 • ólom(II)-szulfid (galenit)
 • ólom-karbonát (cerusszit, fehér ólomérc)
 • ólom(II)-etanoát (ólom(II)-acetát, ólomcukor)
 • ólom(IV)-etanoát (ólom-tetraacetát)
 • ólom(IV)-vegyületek

  nitrogéncsoport
 • nitrogén / N
 • foszfor / P
 • arzén / As
 • antimon / Sb
 • bizmut / Bi

  a nitrogéncsoport vegyületei
 • nitrogén-oxidok
 • dinitrogén-oxid (kéjgáz, nitró)
 • nitrogén-oxid
 • nitrogén-dioxid
 • nitrogén-tetroxid
 • nitrogén-trioxid
 • nitrogén-pentoxid
 • ammónia
 • ammónium-hidroxid (szalmiákszesz)
 • ammónium-klorid (szalmiáksó)
 • ammónium-szulfát (mascagnin)
 • ammónium-perszulfát (ammónium-peroxo-diszulfát)
 • ammónium-nitrát (pétisó, amatol, paxit)
 • ammónium-karbonát (szalakáli, repülősó)
 • ammónium-hidrogén-karbonát (ammónium-bikarbonát, szarvsó, agancssó, szarvasagancssó)
 • ammónium-foszfát (triammónium-foszfát, diammónium-foszfát, monoammónium-foszfát)
 • ammónium-citrát
 • hidrazin (diamin, nitrogén-hidrid)
 • gyromitrin (N-etilidén-N-metilformohidrazid)
 • kadaverin (pentán-1,5-diamin)
 • putreszcin (bután-1,4-diamin)
 • spermidin (N1-(3-aminopropil)bután-1,4-diamin)
 • spermin (N1,N4-bisz(3-aminopropil)bután-1,4-diamin)
 • dimetilhidrazin (N,N-dimetilhidrazin, aszimmetrikus-dimetilhidrazin, Aerozin-50)
 • fenilhidrazin
 • dietil-amin (N,N-dietil-amin, dietamin, N-etil-etánamin)
 • etanolamin (2-aminoetanol, monoetanol-amin, MEA, dietanolamin, trietanolamin)
 • azo-imid (nitrogén-hidrogénsav, azidok, ólom-azid)
 • oximok
 • dimetil-glioxim (N,N'-dihidroxi-2,3-butánediimin, diacetil-dioxim, bután-2,3-dioxim, DMG)
 • hidroxil-amin (hidroxil-ammónium-ion)
 • nitrogén-trifluorid (nitrogén-fluorid, perfluor-ammónia, trifluor-ammónia, trifluoramin)
 • nitrogén-triklorid (triklór-amin, nitrogén-klorid)
 • salétromossav
 • salétromsav (választóvíz, nitrálósav, nitráló elegy)
 • Scheele-zöld (svédzöld, arzénzöld)
 • nitrát
 • nitrit
 • nitridek
 • bór-nitrid
 • szilícium-nitrid
 • arzén-trioxid (arzén(III)-oxid, fehér arzén, arzénessav-anhidrid, arzenolit , claudetit arzénessav, arzén(III)-sav, arzenitek)
 • arzén-pentoxid (arzén(V)-oxid, arzén(V)-sav, arzénsav, arzenátok)
 • arzin (arzén-hidrogén)
 • vas-arzén-szulfid (arzenopirit)
 • arzén-szulfid (realgár, auropigment)
 • antimon-hidrogén (stibin, antimon-hidrid, antimon-trihidrid, hidrogén-antimonid)
 • atimon-szulfid (antimonit)
 • antimon-trioxid (antimon(III)-oxid, fehér antimon, antimon-szeszkvioxid, antimonvirág, sénarmontit, valentinit)
 • foszfor-triklorid (triklór-foszfin, foszfor(III)-klorid)
 • foszfor-pentaklorid (foszfor(V)-klorid)
 • foszfor-pentoxid (difoszfor-pentaoxid, foszfor(V)-oxid, foszforsavanhidrid)
 • foszforsav (ortofoszforsav, pirofoszforsav, metafoszforsav)
 • foszfát (trifoszfát, ortofoszfát, hidrogén-foszfát, dihidrogén-foszfát, pirofoszfát)
 • szuperfoszfátok
 • foszfidok
 • foszfin (foszfor-hidrogén, difoszfin)
 • vas-arzén-szulfid (arzenopirit)
 • bizmut-fluorid (bizmut-trifluorid)
 • bizmutit (bizmutpát)

  oxigéncsoport
 • oxigén / O
 • ózon
 • kén / S
 • szelén / Se
 • tellur / Te
 • polónium / Po

  az oxigéncsoport vegyületei
 • víz (jég, édesvíz, desztillált víz)
 • nehézvíz (deutérium-oxid)
 • oxidok
 • peroxid
 • hidrogén-peroxid
 • ammónium-szulfát (mascagnin)
 • anhidrit (kalcium-szulfát)
 • barit (sulypát, bárium-szulfát)
 • gipsz (kalcium-szulfát - 2 kristályvízzel)
 • vas-szulfid (pirit)
 • kén oxidja
 • kén-dioxid
 • kén-trioxid
 • kénessav
 • szulfidok
 • hidrogén-szulfidok
 • szulfitok
 • hidrogén-szulfitok (savanyú szulfitok)
 • kénsav
 • szulfátok
 • hidrogén-szulfátok (savanyú szulfátok)
 • pirokénsav (füstölgő kénsav, vitriol, oleum)
 • piroszulfátok
 • pirokénessav (piroszulfitok)
 • tiokénsav
 • tioszulfátok
 • peroxi-monokénsav (peroxikén(VI)sav, peroximonokén(VI)sav, permonokén(VI)sav, perdikénsav, Caro-féle sav, mono-perszulfátok)
 • peroxi-dikénsav (perkénsav)
 • perszulfátok
 • ditionsav (hipodikénsav, ditionátok)
 • ditionossav (szulfinsav, hipokénessav, ditionitok, szulfinátok, hiposzulfitok)
 • kén-hidrogén (hidrogén-szulfid)
 • klórszulfonsav (kén-klórhidrin, klórkénsav)
 • szulfuril-klorid (kén-diklorid-dioxid)
 • tionil-klorid (kén-diklorid-oxid)
 • tionilcsoport (szulfoxidcsoport, szulfinilcsoport)
 • dikén-diklorid (kénklorür)
 • dikén-dibromid
 • szelén-dioxid (szelén-anhidrid)
 • szelenidek (hidrogén-szelenidek, klauszthalit, ólom-szelenid)
 • szelén-hidrogén (dihidrogén-szelenid, szelén-hidrid)
 • szelénsav (szelenátok)
 • szelénessav (szelenitek)
 • szelén-hexafluorid
 • tellur-dioxid (tellurit)
 • telluridok (hidrogén-telluridok, hesszit, ezüst-tellurid)
 • tellur-hidrogén (hidrogén-tellurid, tellur-hidrid)
 • klorátok, perklorátok, kloritok, hipokloritok

  halogéncsoport
 • fluor / F
 • klór / Cl
 • bróm / Br
 • jód / I
 • asztácium / At

  a halogéncsoport vegyületei
 • halogenidek (halidok, haloidok)
 • halogénhidridek
 • hidrogén-fluorid (folysav)
 • hidrogén-bromid (bróm-hidrogén)
 • hidrogén-klorid (sósav, sósavgáz, acidum muriaticum, acidum hydrochloricum)
 • hidrogén-jodid
 • fluoridok
 • kloridok
 • bromidok
 • jodidok
 • interhalogének
 • klór-trifluorid
 • bróm-trifluorid
 • jód-klorid (jód-monoklorid)
 • jód-triklorid
 • halogén-oxidok (fluor-monoxid, oxigén-fluorid, klór-monoxid, diklór-oxid, klór-dioxid, jód-pentoxid)
 • halogénsavak (halogenátok, klór oxosavak, bróm oxosavak, jód oxosavak)
 • hipoklórossav
 • klórossav
 • klórsav
 • perklórsav (klór(VII)sav)
 • brómsav (bróm(V)-sav, bromátok)
 • jódsav (jód(V)sav, jodátok)
 • perjódsav (jód(VII)sav, perjodátok)

  nemesgázok
 • hélium / He
 • neon / Ne
 • argon / Ar
 • kripton / Kr
 • xenon / Xe
 • radon / Rn

  a nemesgázok vegyületei
 • xenon-fluoridok
 • xenon-difluorid
 • xenon-tetrafluorid
 • xenon-hexafluorid

  ritkaföldfémek (lantanidák)
 • cérium / Ce
 • prazeodímium / Pr
 • neodímium / Nd
 • prométium / Pm
 • szamárium / Sm
 • európium / Eu
 • gadolínium / Gd
 • terbium / Tb
 • diszprózium / Dy
 • holmium / Ho
 • erbium / Er
 • túlium / Tm
 • itterbium / Yb
 • lutécium / Lu

  a lantanidák vegyületei

 • monacit

  aktinoidák (aktinidák)
  americium / Am, kűrium / Cm, berkélium / Bk, einsteinium / Es, fermium / Fm, mendelévium / Md , nobelium / No
 • urán / U
 • plutónium / Pu
 • laurencium / Lr
 • kalifornium / Cf
 • berkélium / Bk
 • neptúnium / Np

  az aktinoidák vegyületei

 • urán(VI)-fluorid (urán-hexafluorid)
 • uránszurokérc (uraninit)
 • urán(IV)-oxid (urán-dioxid)
 • urán(VI)-oxid (urán-trioxid, uranil-oxid)
 • karnotit

  transzurán elemek (mesterséges elemek), (Rutherfordium / Rf , Dubnium / Db, Seaborgium / Sg, Bohrium / Bh, Hassium / Hs, Darmstadtium / Ds, Röntgenium / Rg, Copernicium / Cn, Nihonium / Nh, Flerovium / Fl, Moscovium / Mc, Livermorium / Lv, Tennessine / Ts, Oganesson / Og)

 • meitnerium / Mt
 • mendelévium / Md


  SZERVES VEGYÜLETEK

  ALKÁNOK - paraffin szénhidrogének
 • metán (mocsárgáz, sújtólég)
 • etán
 • propán
 • bután
 • 3-metil-propán
 • pentán
 • metil-bután
 • dimetil-propán
 • hexán
 • 2-metil-pentán
 • 3-metil-pentán
 • 2,2-dimetil-bután
 • 2,3-dimetil-bután
 • heptán
 • oktán
 • nonán
 • dekán

  ALKIL-HALOGENIDEK (freonok, haloalkánok)
  halonok
  halogénezett szénhidrogének (klór-fluor-szénhidrogének, CFC, chlorofluorocarbons)
 • metil-klorid (klórmetán)
 • brómmetán (metil-bromid, monobrómmetán)
 • metil-jodid (jódmetán)
 • etil-klorid (klóretán)
 • etil-jodid (jódetán)
 • fluor-karbonok
 • alkil-dihalogenidek (freonok)
 • geminális-, vicinális-, diszjunkt dihalogenidek
 • diklór-metán (metilén-klorid)
 • dibróm-metán (metilén-bromid)
 • dijód-metán (metilén-jodid)
 • 1,1-diklór-etán (etilidén-klorid)
 • 1,2-diklór-etán (etilén-klorid)
 • 1,2-dibróm-etán (etilén-bromid)
 • 1,4-diklór-bután (tetrametilén-klorid)
 • alkil-tri- és tetrahalogenidek (freonok)
 • kloroform (triklór-metán)
 • bromoform (tribróm-metán)
 • jorodorm (trijód-metán)
 • szén-tetraklorid (tetraklór-metán)
 • szén-tetrabromid (tetrabróm-metán)
 • tetrajód-metán
 • diklór-difluor-metán (freon 12)
 • triklóretén (triklóretilén)
 • tetraklór-etilén (1,1,2,2-tetraklór-etilén, perklóretilén, tetraklóretén)

 • perfluor-alkil vegyi anyagok

  NITRO-ALKÁNOK

 • nitro-metán (nitro-karbol)

  CIKLOALKÁNOK (ciklikus olefinek, aliciklusos vegyületek, naftének, terpének)
 • ciklopropán (trimetilén)
 • ciklobután
 • ciklopentán
 • ciklohexán
 • dekalin (dekahidronaftalin, cisz-dekalin, transz-dekalin)
 • farnezol ((2E,6E)-3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trién-1-ol)
 • fellandrén (alfa-fellandrén, 2-metil-5-(1-metiletil)-1,3-ciklohexadién, béta-fellandrén, 3-metilén-6-(1-metiletil)-ciklohexén)
 • iridoidok
 • kamfén (2,2-dimetil-3-metilén-biciko[2.2.1]heptán)
 • kámfor (2-bornanon, 2-camfanon, 1,7,7-trimetilbiciklo(2,2,1)heptán-2-one, bornán-2-on)
 • mentol (terpénalkohol)
 • cineol (1,8-cineol, eukaliptol, 1,3,3-trimetil-2-oxabiciklo[2.2.2]oktán)
 • nepetalakton (4,7-dimetil-5,6,7,7a-tetrahidrociklopenta[c]pirán-1(4aH)-on)
 • retinol (A vitamin)
 • retinsav ((2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciklohexén-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenolsav)
 • karotin
 • gibberellinsav (gibberellin, A3, GA, GA3, giberrellinek)
 • linalol (linalool, 3,7-dimetilokta-1,6-dién-3-ol, b-linalool, linalil-alkohol, linaloil-oxid, p-linalool, 2,6-dimetil-2,7-oktadién-6-ol)
 • pinén ((1S,5S)-6,6-dimetil-2-metilénbiciklo[3.1.1]heptán), a-pinén b-pinén)
 • terpinén (alfa-terpinén, 1-metil-4-propán-2-ilciklohexa-1,3-dién, béta-terpinén, 4-metilidén-1-propán-2-ilciklohexén, gamma-terpinén, 1-metil-4-(1-metiletil)-1,4-ciklohexadién)

 • hexaklór-ciklohexán (HCH, Lindán, gamma HCH)

 • szterinek (szteránváz, metil-1,2-ciklopentano-fenantrén, fitoszterinek, növényi szterinek, szitoszterin, sztigmaszterin, zooszterinek, állati szterinek, mikoszterinek, ergoszterin)
 • androsteneidone (5-androsztenedion, 4-androsztendion, 19-norandrostenedione, nandrolon)
 • tesztoszteron

  CIKLOALKÉNEK (telítetlen aliciklusos vegyületek)
 • limonen ((R)-4-izopropenil-1-metilciklohexén)
 • ciklopentadién (1,3-ciklopentadién, piropentilén, diciklo-pentadién, ciklopentadienil-ion)
 • ciklooktatetraén (1,3,5,7-ciklooktatetraén, COT, ciklooktatetraenid)
 • ciklopropén
 • ciklohexén (tetrahidrobenzol, 1,2,3,4-tetrahidrobenzol, benzol-tetrahidrid, ciklohex-1-én, hexanaftilén)
 • lupulon
 • norbornén (norbornilén, norkamfén, polinorbornén)

  TELÍTETLEN SZÉNHIDROGÉNEK

  alkének (olefinek)

 • etilén (etén)
 • vinil- (vinilcsoport)
 • propilén (propén)
 • butilén (butén)

  diének (diolefinek)

 • allén (propadién)
 • butadién (1,3-butadién, divinil, viniletilén)
 • mircén (7-metil-3-metilén-1,6-oktadién)

  alkinek (acetilén-szénhidrogének)

 • acetilén (etin)
 • acetilidek
 • dikarbidok

  terpének (terpenoidok, monoterpének, monoterpenoidok, szeszkviterpének, szeszkviterpenoidok, diterpének, diterpenoidok, szeszterpenoidok, triterpenoidok, tetraterpenoidok, oktaterpenoidok, politerpenoidok)
 • geozmin ((4S,4aS,8aR)-4,8a-dimetiloktahidro-4a-naftalinol, 2béta,6alfa-dimetilbiciklo[4.4.0]dekán-1béta-ol, transz-1,10-dimetil-transz-9-dekalol)
 • timol (5-metil-2-(1-metiletil)fenol)
 • karvakrol (2-metil-5-(1-metiletil)fenol)

  telítetlen szénhidrogének monohalogenidjei
 • vinil-klorid (klóretén, klóretilén)

  ALKOHOLOK

  egyértékű alkoholok
  zsíralkoholok, elsőrendű /primer/ alkoholok, másodrendű /szekunder/ alkoholok, harmadrendű /tercier/ alkoholok

 • alifás alkoholok
 • metanol
 • etanol (etil-alkohol, szesz, rektifikált alkohol, abszolút alkohol, E1510)
 • propil alkoholok (normál, izo)
 • butanol (n-butanol, i-butanol, szek-butanol, terc-butanol)
 • allilalkohol (2-propén-1-ol)
 • oktanol (n-kapril-alkohol, n-oktanol, heptil-karbinol, 1-hidroxioktán, n-oktil-alkohol, oktán-1-ol)
 • cetilalkohol (hexadekán-1-ol, hexadecilalkohol, cetanol, palmitinalkohol)
 • sztearilalkohol (oktadecil-alkohol, 1-oktadekanol)
 • fitol ((2E,7R,11R)-3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-en-1-ol)

  kétértékű alkoholok (glikolok, diolok)

 • etilén-glikol (etán-1,2-diol)

  háromértékű alkoholok

 • glicerin

  többértékű alkoholok (poliolok, cukoralkoholok)

 • inozit (inosit, cisz-1,2,3,5-transz-4,6-ciklohexánhexol, ciklohexitol, inositol, izomcukor)
 • szorbit (szorbitol, D-glucitol, D-szorbit, hexán-1,2,3,4,5,6-hexol)
 • mannit (hexán-1,2,3,4,5,6-hexol)
 • hexit
 • kínasav

  alkoholát

  ÉTEREK
  egyszerű éter, vegyes éter
  koronaéterek

 • dimetiléter (metoxi-metán, faéter)
 • dietiléter (metoxi-etán)

  TIOALKOHOLOK (MERKAPTÁNOK)

 • -SH csoport, tiolcsoport, szulfanilcsoport, szulfhidrilcsoport
 • metil-merkaptán (metán-tiol)
 • etil-merkaptán (etán-tiol)
 • propil-merkaptán (propán-tiol)
 • butil-merkaptán (bután-tiol)
 • alkil-diszulfidok

  TIOÉTEREK (ALKIL-SZULFIDOK)

 • dimetil-szulfid
 • dietil-szulfid

  TIOÉSZTEREK

 • tiolészterek
 • S-metil-etántioát

  AMINOK

 • primer aminok
 • szekunder aminok
 • tercier aminok
 • többértékű aminok
 • aminsók (hidrokloridok)
 • metil-amin
 • etil-amin (etánamin
 • etil-metil-amin
 • trimetil-amin
 • n-propil-amin
 • izo-propil-amin
 • hexametilén-diamin
 • hexametilén-tetramin
 • hexamin (urotropin)
 • etanolamin (2-aminoetanol, monoetanol-amin, MEA, dietanolamin, trietanolamin)

  AMIDOK

 • amid-csoport
 • anandamid
 • dimetilformamid (N,N-dimetilmetánamid, DMF)
 • benzamid (benzoesav-amid, fenil-karboxamid, benzoilamid)
 • szulfonamidok
 • klorogén (nátrium-N-klór-benolszulfonamid, N-klór-benzolszulfonamid-nátriumsó, klóramin B, Neomagnol)
 • akrilamid (prop-2-énamid)
 • aminofenol
 • amidol (2,4-diaminofenol)
 • metol (4-metil-amino-fenol-hemiszulfát)

  IMIDEK

 • ftálimid

  OXOVEGYÜLETEK

  aldehidek

 • aldehidcsoport
 • formaldehid (metanal, formilcsoport, formalin, paraformaldehid)
 • acetaldehid (etanal, paraldehid, metaldehid)
 • glikolaldehid (2-hidroxietánal)
 • akrolein (propénal, allilaldehid)
 • klorál (triklór-acetaldehid)
 • aldol (alkoholaldehid, aldolkondenzáció, aldoldimerizáció, 3-hidroxi-butánal)
 • glioxál (etándial, etán-1,2-dion, dialdehid, paraglioxál)

  ketonok

 • aceton (propanon, dimetil-keton)
 • metil-etil-keton (MEK, etil-metil-keton, 2-butanon, metilaceton)
 • acetofenon (metil-fenil-keton)
 • karvon (5-izopropenil-2-metilciklohex-2-en-1-on)
 • piperin (1-[5-(1,3-benzodioxol- 5-il)-1-oxo-2,4-pentadienil]piperidin)
 • jasmon
 • diketonok (1,2-diketonok, alfa-ketonok, vicinális ketonok, 1,3-diketonok, béta-ketonok, 1,4-diketonok, gamma-ketonok)
 • diacetil (2,3-bután-dion)
 • ketol (hidroxi-keton, alfa-hidroxi-keton, béta-hidroxi-keton)

  ketének

 • ketén (etenon)

  SZÉNSAVSZÁRMAZÉKOK
 • karbamid (karbonil-diamid, izo-karbamid, biuret)
 • tiokarbamid (tioureidek)
 • karbaminsav (karbamidsav, uretánok)
 • karbamátok (ammónium-karbamát)
 • karbonil-fluorid (szén-oxifluorid, szén-difluorid-oxid, fluor-foszgén)
 • foszgén (karbonil-diklorid, karbon-diklorid)
 • guanidin (guanidinium)
 • karbonil-szulfid (szénélegkéneg, szén-oxid-szulfid)
 • szén-diszulfid (szénkéneg)
 • ciánsav (izociánsav, cianátok, cianursav, izocianátok)
 • tiociánsav (rodánsav, hidrogén-rodanid, izo-tiociánsav, izo-rodánsav, tiocianátok, rodanidok, kálium-tiocianát, izo-tiocianátok, izo-tiociánsavas észterek, mustárolajok)
 • ammónium-tiocianát (ammónium-rodanid)
 • dicián
 • ciánamid (hidrogén-ciánamid, karbanonitril, karbodiimid)
 • etánnitril (acetonitril, metil-cianid, cianometán, metánkarbonitril)
 • kalcium-ciánamid (mésznitrogén)
 • szulforafán (1-izotiocianát-4-(metánszulfinil)bután)

  KARBONSAVAK
  karboxilcsoport
  (Egyértékű karbonsavak, többértékű karbonsavak, több bázisú karbonsavak, telített karbonsavak, telítetlen karbonsavak, hidroxikarbonsavak, oxokarbonsavak, zsírsavak, telített zsírsavak, telítetlen zsírsavak, transzzsírsavak, karboxilsavak, w9-, w6- és w3-zsírsavcsaládok, esszenciális zsírsavak)
 • huminsavak (ulminsav, szürke huminsavak, GHA, barna huminsavak, BHA)
 • karboxilát
 • ketokarbonsavak (ketosavak, alfa-ketokarbonsavak, alfa-ketosavak, béta-ketokarbonsavak, béta-ketosavak, gamma-ketokarbonsavak, gamma-ketosavak)
 • 3-oxobutánsav (acetecetsav, 3-ketobutirát)

  Egyértékű karbonsavak

 • hangyasav
 • formiátok (formátok, metanoátok)
 • ecetsav (etánsav, borecet, jégecet, ortoecetsav)
 • acetátok
 • etanoil-klorid (acetil-klorid)
 • eikozapentaénsav (EPA)
 • klóretánsavak (triklóretánsav, klórecetsavak)
 • monoklórecetsav (monoklóretánsav, monoklóracetátok)
 • diklórecetsav (diklóretánsav, diklóracetátok)
 • triklórecetsav (triklóretánsav, triklóracetátok)
 • glikolsav (hidroxietánsav, oxiecetsav, glikolátok)
 • akrilsav (propénsav, propenoát, akrilát)
 • metakrilsav (2-metil-2-propénsav,alfa-metakrilsav, metakrilát)
 • szorbin sav (1,3-pentadién-1-karbonsav, hexa-2,4-diénsav, (E,E)-2,4-hexádiénsav, 2-propenilakril-sav, szorbinat)
 • kaprilsav (n-oktánsav)
 • kaprinsav (n-dekánsav)
 • propionsav
 • propionátok
 • tiglinsav (a-metilkrotonsav, transz-2-butánsav)
 • vajsavak (etilecetsav, 1-propánkarboxilsav, butánsav, n-vajsav, izo-vajsav)
 • 3-hidroxi-butánsav (ß-hidroxi-vajsav)
 • tejsav (2-hidroxi-propionsav)
 • laktátok
 • pentánsav (propilecetsav, valeriánsav)
 • kapronsav (butilecetsav, hexánsav)
 • laurinsav (dodekánsav, laurát)
 • mirisztinsav (tetradekánsav)
 • olajsav (9-oktadekénsav, 9,10-oktadekénsav, oleinsav, cisz-9-oktadekénsav, oleátok)
 • elaidinsav (transz-9-oktadekánsav)
 • linolsav (cisz-9,12-oktadekadiénsav, linolénsav, F-vitaminok)
 • linolénsav
 • palmitinsav (cetilsav, hexadekánsav, 1-pentadekán-karbonsav)
 • sztearinsav (oktadekánsav, 1-heptadekán-karbonsav, cetilecetsav, sztearátok, oktadekanoátok, E 570)
 • arachidonsav (5,8,11,14-eikozatetraenoik-sav)
 • többszörösen telítetlen zsírsavak
 • etánsav-anhidrid (ecetsav-anhidrid)
 • fulvolsav

  Dikarbonsavak

 • oxálsav (etándisav, etándikarbonsav, sóskasav, oxalátok)
 • almasav (2-hidroxi-butándisav)
 • malát ion
 • malátok
 • fumársav (transz-butén-disav, (E)-2-buténdisav, trans-1,2-etiléndikarbonsav, allomaleinsav)
 • maleinsav (cisz-butén-disav, cis-1,2-etiléndikarbonsav)
 • maleinsav-anhidrid (dihidro-2,5-dioxofurán, cisz-butándion-anhidrid)
 • borkősav (L-tartrát, 2,3-dihidroxibutándisav, 2,3-dihidroxiborostyánkősav, mezo-borkősav, Seignette-só, hánytató borkő)
 • tartrátok
 • meta-borkősav (vízmentes borkősav)
 • borostyánkősav (butándisav, szukcinátok)
 • adipinsav (hexándisav)
 • ftálsav (izoftálsav, tereftálsav)

  Háromértékű karbonsavak

 • citromsav (2-hidroxi-1,2,3-propántrikarbonsav)
 • citrátok

  ÉSZTEREK
 • acetil-kolin (2-acetoxi-N,N,N-trimetiletánamin)
 • amil-acetát (ecetsavas amil, izo-amil-acetát, körteéter, körteolaj, banánolaj)
 • benzoesavészterek
 • benzoesav-etilészter (etil-benzoát)
 • benzoesav-fenilészter (fenil-benzoát)
 • benzoesav-metilészter (metil-benzoát)
 • bornil-acetát ((4,7,7-trimetil-3-biciklo[2.2.1]heptanil)-acetát)
 • butil-acetát (ecetsav n-butil-észter, butil-etanoát)
 • etil-acetát (ecetsav etil-észter, ecet-éter)
 • lipidek
 • foszfolipidek
 • foszfatidilkolin (lecitin)
 • foszfatidil-szerin (Ptd-L-Ser, PS)
 • gliceridek
 • 3-foszfoglicerinsav (3-PG, 3-PGA, PGA)
 • metil-formiát (hangyasav metil-észter, metil-metaonát)
 • metil-acetát (ecetsav-metil-észter, metil-etaonát)
 • metil-metakrilát (metil-2-metilpropenoát)
 • méhviasz
 • nitro-glicerin (glicerin-trinitrát, robbanózselatin)
 • nitropenta (pentaeritrit-tetranitrát, 2,2-bis[(nitrooxi)metil]-dinitrát, semtex, C4)
 • pangámsav (6-0-bisz(d-izopropil-amino)-acetil-glükon-sav, B15, kalcium-pangamát)
 • etanolamin (2-aminoetanol, monoetanol-amin, kolamin, MEA, dietanolamin, trietanolamin)
 • peroxi-acetil-nitrát (NPA, PAN)
 • ribulóz-biszfoszfát (RuBP, 1,5-Di-O-foszfono-D-ribulóz, ribulóz 1,5-difoszfát)
 • szorbitan-monosztearát (szorbitan-trisztearát, szorbitan-monolaurát, szorbitan-monooleát)
 • sztearil-tartrát (diszterail-tartrát, dipalmitil-tartrát)
 • trigliceridek
 • viasz
 • vinil-acetát (etenil-etanoát, ecetsav-etenil-észter, 1-acetoxietilén, ecetsav-vinil-észter)
 • zsírok
 • zsírsavak mono- és digliceridjei
 • zsirsavak glicerin-észterei
 • zsírsavak poliglicerol észterei
 • zsírsavak propilén-glikol észtere
 • zsírsavak szaharóz észterei

  AMINOSAVAK
 • alanin (a-amino-propionsav)
 • arginin (a-amino-d-guanidinovaleriánsav)
 • aszparagin (a-amino-bortyánkősav-amid)
 • aszparaginsav (a-amino-borostyánkősav)
 • cisztein (a-amino-b-merkaptopropionsav)
 • cisztin
 • fenil-alanin (b-amino-g-fenil-propionsav)
 • glicin (glikokoll) (amino-ecetsav)
 • glutamin (amino-glutánsav-amid)
 • glutaminsav (a-amino-glutánsav)
 • hisztidin (a-amino-b-imidazolil-propionsav)
 • izoleucin (a-amino-b-metil-valeriánsav)
 • leucin (a-amino-g-metil-valeriánsav)
 • lizin (a-e-diamino-kapronsav)
 • metionin (a-amino-g-metil-merkapto-vajsav)
 • oxilizin (a-e-diamino-d-oxi-kapronsav)
 • oxiprolin (b-oxi-pirollidin-a-karbonsav)
 • prolin (pirollidin-a-karbonsav)
 • szerin (b-amino-g-hidroxi-propionsav)
 • tirozin (a-amino-b-p-oxifenilpropionsav)
 • treonin (a-amino-b-oxivajsav)
 • triptofán (a-amino-b-indolil-propionsav)
 • valin (b-amino-g-metil-butionsav)
 • taurin (2-aminoetán-szulfonsav)
 • L-Karnitin (3-hidroxi-4-trimetilammónium-butanoát)
 • gamma-aminovajsav (GABA, gamma-aminobutyric acid, 4-aminobutánsav)
 • koprin ((2S)-2-amino-5-[(1-hidroxiciklopropil)amino]-5-oxopentánsav)

  AMINOSAVASZÁRMAZÉKOK

 • kreatin ([karbamimidoil(metil)amino]ecetsav, 2-amino-1-metil-1H-imidazol-4-ol)
 • kreatinin (2-amino-1-metil-5H-imidazol-4-on, 2-amino-1-metil-1H-imidazol-4-ol)
 • neuraminsav ((4S,5R,6R,7S,8R)-5-amino-4,6,7,8,9-pentahidroxi-2-oxononanoiksav)
 • N-acetil-neuraminsav (5-(acetilamino)-3,5-dideoxi-D-glicero-alfa-D-galakto-non-2-ulopiranozonsav, sziálsav, laktalinsav)
 • hippursav (benzoilaminoecetsav, N-benzoilglicin, benzamidoecetsav)

  PEPTIDEK

 • polipeptid
 • peptidkötés (amidkötés)
 • aszpartám (N-L-alfa-aszpartil-L-fenilalanin-1-metil észter)
 • glutation
 • surfactin
 • alfa-amanitin (ciklikus L-asparaginil-4-hidroxi-L-proli-(R)-4,5-dihidroxi-L-isoleucil-6-hidroxi-2-merkapto-L-triptoillglicil-L-izoleucilglicil-L-cisteinil) ciklik (4-8)-szulfid(R)-S-oxid)
 • falloidin
 • virotoxinok
 • neurotenzin (ciklikus L-asparaginil-4-hidroxi-L-proli-(R)-4,5-dihidroxi-L-isoleucil-6-hidroxi-2-merkapto-L-triptoillglicil-L-izoleucilglicil-L-cisteinil) ciklik (4-8)-szulfid(R)-S-oxid)

  FEHÉRJÉK
  egyszerű fehérjék, proteinek, összetett fehérjék, proteidek, elsődleges szerkezet, másodlagos szerkezet, harmadlagos szerkezet, negyedleges szerkezet, natív szerkezet, natív fehérje
 • albuminok (szérum-albumin, laktalbumin)
 • alkohol dehidrogenáz
 • gamma-globulinok
 • gasztrin
 • globulin
 • GFP (green fluorescent protein, zöld fluoreszcens fehérje)
 • interferonok
 • kalmodulin
 • kazein
 • keratin
 • lektin
 • lizozim
 • kollagének
 • elasztin
 • növekedési hormon (szomatotropin, szomatotróp hormon)
 • pepszin (pepszinogén, pepszin I, kimozin, pepszin II)
 • zselatin
 • foszfoproteidek
 • glükoproteidek
 • lipoproteidek
 • kromoproteidek (fitokróm)

  SZÉNHIDRÁTOK (SZACHARIDOK)

  cukrok
  - monoszacharidok
  egyszerű cukrok, aldózok, ketózok, triózok, tetrózok, pentóokz, hexózok, aldohexóz, ketohexózok, aldopentózok, ketopentózok
 • szőlőcukor (D-glükóz, 6-(hidroximetil)oxán-2,3,4,5-tetraol, dextróz, burgonyacukor, vércukor)
 • gyümölcscukor (D-fruktóz, 1,3,4,5,6-pentahidroxi-2-hexanon, levulóz)
 • galaktóz (D-galaktóz, 6-(hidroximetil)oxán-2,3,4,5-tetrol)
 • ribóz (D-ribóz, 5-(hidroximetil-)tetrahidrofurán-2,3,4-triol)
 • D-xilóz (2,3,4,5-tetrahidroxipentanal, facukor)
 • D-mannóz (6-(hidroximetil)oxán-2,3,4,5-tetrol, mannán-oligoszacharidok)
 • aszkorbinsav (C-vitamin, hexuronsav, 1,2-dihidroxietil-3,4-dihidroxifurán-2(5H)-on)
 • arabinóz (D-arabinóz, L-arabinóz, (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal)
 • glukonsav (glükonsav, 2,3,4,5,6-pentahidroxihexanonsav, glukonátok, nátrium-glukonát, kálium-glukonát, kalcium-glukonát, vas(II)-glukonát)
 • glükoronolakton (D-glükurono-3,6-lakton)
 • piranóz (ß-D-glükopiranóz)
 • ribulóz (D-ribulóz, L-ribulóz, eritro-pentulóz, (3R,4R)-1,3,4,5-tetrahidroxipentán-2-on)
 • glikozidok
 • glükozidok
 • amigdalin ([(6-O-b-D-glükopiranozil-b-D-glükopiranozil)oxi](fenil)acetonitril)
 • convallatoxin (5,14-dihidroxi-19-oxo-3béta-(alfa-L-ramnopiranoziloxi)-5béta-card-20(22)-enolid) - oligoszacharidok
  * diszacharidok
 • hexozán
 • répa- vagy nádcukor (szacharóz)
 • malátacukor (maltóz)
 • tejcukor (laktóz)


  - poliszacharidok
  váz-szénhidrátok, tartalék-szénhidrátok
 • cellulóz
 • lignin
 • hemicellulóz
 • kitin
 • keményítő (amilopektin, amilóz)
 • dextrin
 • ciklodextrin (alfa-ciklodextrin, béta-ciklodextrin, gamma-ciklodextrin)
 • glikogén
 • inulin (frukto-oligoszacharidok, FOS)
 • kollódium
 • cellofán
 • pektin (kálium- és nátrium pektát, amidált pektin)
 • metil-cellulóz
 • metil-etil-cellulóz
 • nátrium-karboxometil-cellulóz
 • xantátok (cellulóz-xantát)
 • xilán
 • hialuronsav
 • dextrán
 • glükózaminoglikánok (GAG, mukopoliszacharidok)
  triszacharidok
 • raffinóz (melitóz, melitróz)

 • lipopoliszacharidok (LPS, lipoglikánok, endotoxinok)

  FÉMORGANIKUS VEGYÜLETEK

 • Grignard vegyületek
 • magnézium-alkil-halogenidek
 • ólom-tetraetil

  KARBOCIKLUSOS AROMÁS VEGYÜLETEK

  benzol és benzolszármazékok

 • benzol
 • toluol (metil-benzol)
 • xilol (dimetil-benzol)
 • kumol (izopropil-benzol)
 • benzolszulfonsav (benzilát)
 • zearalenon ((3S,11E)-14,16-dihidroxi-3-metil-3,4,5,6,9,10-hexahidro-1H-2-benzoxaciklotetradecin-1,7(8H)-dion)
 • p-cimol (1-metil-4-(propán-2-il)benzol)

  egyéb benzol homológok

 • trimetil-benzol
 • hemimelittol (1,2,3-trimetil-benzol, vicinális-trimetil-benzol)
 • pszeudokumol (1,2,4-trimetil-benzol, aszimmetrikus-trimetil-benzol)
 • mezitilén (1,3,5-trimetil-benzol, szimmetrikus-trimetil-benzol)
 • hexametil-benzol

  annulének
 • ciklobutadién
 • nem bezolszerű aromások

  Kondenzált aromás szénhidrogének
  kondenzált gyűrűs vegyületek, lineáris gyűrűk, anguláris gyűrűk, poliaromás szénhidrogének, PAH vegyületek

 • naftalin (biciklo-deka-1,3,5,7,9-pentén)
 • acenaftén (1,2-dihidro-acenaftilén, 1,8-etilén-naftilén)
 • antracén
 • fenantrén
 • pirén
 • benzpirén (benzapirén)
 • koronén
 • indén

  Kondenzált aromás szénhidrogének származékai
 • alizarin (1,2-dioxi-antrakinon)
 • naftolok (naftalin-1-ol, alfa-naftol, 1-hidroxinaftalin, naftalin-2-ol, béta-naftol, 2-hidroxinaftalin)
 • ninhidrin (2,2-dihidroxiindán-1,3-dion)

  TÖBB BENZOLGYŰRŰT TARTALMAZÓ, NEM KONDENZÁLT SZÉNHIDROGÉNEK

 • sztilbének ((E)-sztilbén, transz-sztilbén, transz-1,2-difeniletilén, (Z)-sztilbén, cisz-1,2-difeniletilén)
 • dioxin

  telítetlen aromás szénhidrogének

 • sztirol (vinil-benzol)

  aromás szénhidrogének halogén származékai (aril-halogenidek)
  - halogénbenzolok
  - többször szubsztituált benzolszármazékok

 • klórbenzol (monoklór-benzol, fenil-klorid, Raschig-eljárás)
 • diklórbenzol (o-diklórbenzol; 1,2-diklórbenzol; m-diklórbenzol; 1,3-diklórbenzol; p-diklórbenzol; 1,4-diklórbenzol)
 • hexaklórbenzol (HCB)

  aromás szénhidrogének nitrovegyületei

 • nitrobenzolok (nitro-benzol, dinitro-benzol, trinitro-benzol, tetra-nitro származékok)
 • 2,4,6-trinitro-toluol (TNT)

  egy- és többértékű fenolok

 • biszfenol-A (BPA, 4,4'-(propán-2,2-diil)difenol, 2,2-bisz(4-hidroxifenil)propán)
 • fenol (hidroxibenzol, karbolsav)
 • krezol (metil-fenol)
 • polifenolok
 • rezveratrol (transz-3,4,5-trihidroxi-sztilbén)
 • xantohumol
 • xilenol (hidroxi-dimetil-benzol, dimetil-fenol)
 • lignánok
 • proantocianidinek
 • klorogénsav
 • kvercetin (kvercitin, quercetin,3,3',4',5,7-pentahidroxiflavon)
 • ferulasav (ferulsav, (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-énsav)

  dioxi-benzolok

 • pirokatechin (o-dioxi-benzol)
 • rezorcin (m-dioxi-benzol)
 • hidrokinon (p-dioxi-benzol)
 • pirogallol (1,2,3-trioxi-benzol)
 • galluszsav (trioxibenzoesav, 3,4,5-hidroxi-benzoesav, gallátok)
 • eugenol (1-oxi-2-metoxi-4-allil-benzol)
 • gvajakol (o-metoxi-fenol)

  szubsztituált fenolok

 • pikrinsav (trinitro-fenol; 2,4,6-trinitro-1-oxi-benzol; pikrátok; ekrazit)

  aromás alkoholok

 • benzilalkohol (fenilmetanol, fenilkarbinol)
 • fenil-etilalkohol
 • fahéjalkohol (3-fenil-2-propén-1-ol, cinnamilalkohol, sztiril-karbinol, fenilallil-alkohol)
 • bifenol (4,4'-bifenol, bifenil-4,4'-diol)

  aromás ketonok

 • benzoin (hidroxibenzil-fenilketon, 2-hidroxi-2-fenilacetofenon, 2-hidroxi-1,2-difeniletanon)
 • benzofenon (difenil-keton, benzoil-benzil, fenil-keton)
 • benzil (1,2-difeniletán-1,2-dion, dibenzoil, bibenzoil, difenilglioxál)

  aromás aminok

 • anilin (fenil-amin, aminobenzol, fenilammónium-ion)
 • amfetamin (1-fenilpropán-2-amin; alfa-metil-fenetilamin; 1-fenil-2-aminopropán; dexamfetamin; Benzedrin; Pervitin; Dexedrine; metamfetamin; Speed, metiléndioxi-amfetamin; MDA)
 • benzidin ((1,1'-bifenil)-4,4'-diamin, 4,4'-diaminobifenil, p-diaminodifenil)
 • benzil-amin (a-aminotoluol, fenil-metilamin)
 • dimetil-anilin
 • difenil-amin
 • fenil-etil-amin (b-fenil-etil-amin, 2-fenil-1-aminoetán, b-amino-etilamin, PEA, "szerelemhormon")
 • acetanilid (n-fenilacetamid, acetanil)
 • paracetamol (para-acetil-amino-fenol)
 • mefedron (2-metilamino-1-(4metilfenil)propán-1-on, 4-metilmetkatinon, 4-MMK, 4-MMC, kati)
 • 3-metoxitiramin (3-MT, 3-metil-oxi-tiramin, 3-metoxi-4-hidroxifenetilamin
 • paration (paration-etil, dietil-paration, Folidol)
 • ketamin ((RS)-2-(2-klórfenil)-2-(metilamino)ciklohexán-1-on)

  aromás diaminok

 • adrenalin ((R)-4-(1-hidroxi-2-(metilamino)etil)benzol-1,2-diol)

  azo vegyületek

 • azobenzol (difenyl-diazén)
 • diazo-amido-benzol (1,3-difeniltriazén)
 • diazóniumsók (diazocsoport)

  aromás aldehidek

 • benzaldehid (fenilmetanal)
 • ánizsaldehid (p-metoxi-benzaldehid)
 • fahéjaldehid ((E)-3-fenil-2-propénal, transz-fahéjaldehid, cinnamilaldehid)
 • 3-metoxi-4-oxi-benzaldehid (vanilin)

  aromás karbonsavak

 • benzoesav (benzolkarbolsav, benzoát, nátrium-benzoát)
 • benzoilcsoport (benzoilezés)
 • benzoil-klorid
 • fahéjsav (3-fenilpropénsav, cinnamilsav, fenilakrilsav)
 • kávésav ((E)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-propénsav, 3,4-dihidroxi-fahéjsav, 3,4-dihidroxi-3-fenilakrilsav)
 • mellitsav (benzol-haxakarbonsav)
 • koffeinsav
 • humulon (alfa-lupulinsav)
 • tirozol (4-(2-hidroxietil)fenol, p-hidroxifenetil-alkohol, 2-(4-hidroxifenil)-etanol)

  aromás oxi-karbonsavak

 • fenolsavak (fenol-karbonsavak)
 • szalicilsav (o-oxobenzoesav)
 • acetil-szalicilsav (acetoxibenzoesav, aszpirin, kalmopirin)
 • gaultériaolaj (metil-szalicilát, metil-2-hidroxibenzoát)
 • mandulasav (2-hidroxi-2-fenilecetsav, fenil-glikolsav)

 • kalixarének (kalix[4]arén)

 • trifenilmetán (trifenilmetilcsoport, tritilcsoport)

  HETEROCIKLUSOS VEGYÜLETEK

 • akridin (2,3,5,6-dibenzo-piridin)
 • amoxicillin ((2S,5R,6R)- 6-{[(2R)-2-amino- 2-(4-hidroxifenil)-acetil]amino}-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciklo[3.2.0]heptán-2-karbonsav)
 • antocianinok
 • barbiturátok
 • benzopirazin (quinoxalin, 1,4-benzodiazin)
 • benzotiazol (1,3-benzotiazol)
 • benzotiofén (1-benzotiofén, tianaftén, benzotiofurán)
 • benzotriazol (BTA, 1H-benzotriazol, 1,2,3-benzotriazol, BtaH)
 • benzoxazol (1,3-benzoxazol)
 • béta-indolil-ecetsav (auxin)
 • biotin (H-vitamin, B7-vitamin, koenzim R )
 • B- vitaminok (B-vitamin-komplexum)
 • chlorocruorin
 • cianidin
 • cianin festékek
 • ciánkobalamin (B12-vitamin)
 • delfinidin
 • dipiridil (bipiridil, 4,4-bipiridil, 2,2'-bipiridin, alfa,alfa'-bipiridil, 2,2'-bipiridil, 2-(2-piridil)piridin)
 • D-vitamin (D2-vitamin, ergokalciferol, D3-vitamin, kolekalciferol)
 • epoxidok (etilén-oxid, oxiran)
 • E-vitamin (alfa-tokoferol, 5,7,8,-trimetiltokol)
 • FAD (flavin-adenin-dinukleotid, FADH2)
 • fenolftalein (Phenolphtalein, 3,3-bisz(4-hidroxifenil)-1(3H)-izobenzofuranon)
 • flavonoidok
 • flavon
 • katechin ((2R,3S)-2-(3,4-dihidroxifenil)-3,4-dihidro-2H-chromen-3,5,7-triol, epikatechin)
 • fluoreszcein
 • folsav (Bc-vitamin)
 • furán (1,4-epoxi-1,3-butadién; divinilén-oxid)
 • tetrahidrofurán (THF, oxaciklopentán, oxolán, tetrametilén-oxid)
 • furán-aldehid
 • furfurol
 • hidroxi-metil-furfurol (HMF, 5-(hidroximetil)furán-2-karbaldehid)
 • furokumarinok (furanokumarinok, pszoralén, angelicin, lineáris furokumarinok, anguláris furokumarinok)
 • hemoeritrin (hemeritrin, haemoerythrin)
 • hemoglobin (karboxi-hemoglobin)
 • heparin
 • iboténsav ((S)-2-amino-2-(3-hidroxiizoxazol-5-il)-ecetsav)
 • ciklotrimetilén-trinitramin (hexogén, RDX, cyclonite)
 • hisztamin
 • imidazol (1,3-diazol, 1,3-diazociklopentán-2,4-dién)
 • indigó (2,2'-bisz-2,3-dihidro-3-oxoindolilidén)
 • indol (2,3-benzopirrol, 1-benzazol)
 • kaprolaktám (hexahidro-2H-azepin-2-on, 1,6-hexanolaktám, perhidroazepin-2-on, 6-hexánlaktám)
 • karbazol (dibenzopirrol, difenilén-imin, 9-azafluorén, Borsche-Drechsel ciklizáció)
 • kriptandok ([2,2,2]-kriptand, Kryptofix)
 • kumarin (2H-1-benzopirán-2-one)
 • alfa-liponsav (5-[(3R)-1,2-ditiolán-3-il]pentánsav, tioktinsav, tioktánsav)
 • benzofurán (kumaron)
 • karbofurán (2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofurán-7-il-metilkarbamát)
 • kinolin (benzopiridin, 1-benzazin, 1-azonaftalin)
 • klorofill (klorofill a, klorofill b)
 • laktám (belső amid, laktim)
 • malvidin
 • melamin (1,3,5-triazin-2,4,6-triamin)
 • 1-metilhisztamin (tele-methilhisztamin 2-(1-metil-1H-imidazol-4-il)etán-1-amin, N1-metilhisztamin)
 • metil-tetrahidro-izokinolin (1-metil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin)
 • muszkarin
 • muszcimol (agarin, panterin, 5-(aminometil)-1,2-oxazol-3(2H)-on)
 • muszkazon (2-amino-2-(2-oxoxazol-3H-1,3-oxazol-5-il)-ecetsav)
 • NAD (nikotinamid adenin dinukleotid, NADH, NADP, nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát)
 • nikotinsav (B3-vitamin, niacin, 3-piridin-karboxid)
 • nikotinamid (nikotinsavamid, niacinamid, piridin-3-karboxamid. PP-vitamin)
 • orellanin (3,3',4,4'-tetrahidroxi-2,2'-bipiridin-N,N'-dioxid)
 • oxazol (1,3-oxazol)
 • patulin (2-hidroxi-3,7-dioxabiciklo[4.3.0]nona-5,9-dién-8-on)
 • penicillin ((2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-[[2-(fenoxi)acetil]amino]-4-tia-1-azabiciklo[3.2.0]heptán-2-karboxilsav)
 • pentiléntetrazol (metrazol, pentetrazol, pentametilén-tetrazol, kardiazol, PTZ, korazol)
 • peralgonidin
 • piránok
 • piridin (azin, azabenzol)
 • piridoxin (B6-vitamin)
 • pironok (2H-pirán-2-on, alfa-piron, 4H-pirán-2-on, gamma-piron, piron gyűrű)
 • pirrol (1H-pirrol)
 • pirrolidin (azolidin, azaciklopentán, tetrahidropirrol, prolamin, pirrolidingyűrű)
 • porfirinek (porfin)
 • rutin (rutozid, kvercetin-3-rutinozid, szoforin, P-vitamin)
 • tetrahidro-izokinolin, 3-metil-oxi-tiramin, 3-metoxi-4-hidroxifenetilamin)
 • tetrahidrokannabinol (THC, (6aR,10aR)-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,10a-tetrahidro-6H-benzo[c]kromén-1-ol)
 • texafirin
 • riboflavin (B2-vitamin, 7,8-dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentil]benzo[g]pteridine-2,4-dion[1])
 • sztreptomicin (5-(2,4-diguanidino-3,5,6-trihidroxi-ciklohexoxi)- 4-[4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-metilamino-tetrahidropirán-2-il]-oxi-3-hidroxi-2-metil-tetrahidrofurán-3-karbaldehid)
 • szacharin (2-benzotiazol-1,1,3-trion)
 • szalszolinol ((1s)-1-metil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-6,7-diol)
 • szaponinok (triterpén szaponinok, szteroid szaponinok, szteroid alkaloidok)
 • szerotonin (5-hidroxi-triptamin, 5-HT)
 • tetrahidrofurán
 • thiamin (tiamin, B1-vitamin, 2-[3-[(4-amino-2-metil-pirimidin-5-il)metil]-4-metil-tiazol-5-il]-etanol)
 • tiazol
 • tiofén (tiofurán, tiociklopentadién, tienil gyűrű)
 • triaceton-peroxid (TATP)
 • triptamin (3-(2-aminoetil)indol)
 • uridin (1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]pirimidin-2,4(1H,3H)-dion)
 • warfarin ((RS)-4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2H-kromén-2-on, 3-(alfa-acetonilbenzil)-4-hidroxikumarin, S-warfarin, R-warfarin)
 • xanton (dibenzo-4-piron, 9-oxo-xantén-difenilin-keton-oxid)

  ALKALOIDOK
 • atropin (hioszciamin, tropasavas tropinészter, (8-metil-8-azabiciklo[3.2.1]okt-3-il) 3-hidroxi-2-fenilpropanoát)
 • beocisztin (4-foszforil-oxi-N-metil-triptamin)
 • ergometrin (ergonovin, d-lizerginsav ß-propanolamid)
 • ergotamin (2'-metil-5'alfa-benzil-12'-hidroxi-3',6',18-trioxoergotaman)
 • extasy (3,4-metiléndioxi-N-metilamfetamin, MDMA, metiléndioxi-metilamfetamin, XTC, X, E, Extacy, Adam)
 • heroin (diamorfin, diacetil-morfin, (5a,6a)-7,8-didehidro-4,5-epoxi-17-metilmorfinan-3,6-diol-diacetát)
 • kapszaicin (8-metil-N-vanillil-transz-6-nonenamid)
 • kinin
 • kodein
 • koffein (1,3,7-trimetilxantin, tein)
 • kokain
 • lidokain
 • LSD (lizerginsav-dietil-amin, (6aR,9R)-N,'N-dietil-7-metil-4,6,6a,7,8,9-hexahidroindolo-[4,3-fg]kinolin-9-karboxiamid)
 • lizergsav (D-lizergsav, (6aR,9R)-7-metil-4,6,6a,7,8,9-hexahidroindolo[4,3-fg]kinolin-9-karboxilsav)
 • meszkalin (3,4,5-trimetoxi-fenetilamin)
 • morfium
 • nikotin
 • novokain (prokain)
 • ópium (mákalkaloidok)
 • pszilocibin (4-foszforiloxi-N,N-dimetil-triptamin)
 • pszilocin (4-hidroxi-N,N-dimetiltriptamin)
 • sztrichnin
 • teobromin (xanteóz, 3,7-dimetilxantin, 3,7-dimetil-purin-2,6-dion)
 • trigonellin (1-metilpiridinium-3-karboxilát, nikotinsav-N-metilbetain)

  PURINOK
 • purin
 • húgysav (7,9-dihidro-1H-purin-2,6,8(3H)-trion, ureátok)
 • adenin (5-amino-purin)
 • adenozin ((2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolán-3,4-diol)
 • adenozin-monofoszfát (AMP)
 • adenozin-difoszfát (ADP)
 • adenozin-trifoszfát (ATP)
 • guanin
 • guanozin (2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-1,9-dihidro-6H-purin-6-on)

  PIRIMIDINEK (pirimidin; 1,3-diazin; pirazin; 1,4-diazin; piridazin; 1,2-diazin)
 • citozin (4-aminopirimidin-2(1H)-on)
 • timin (5-metilpirimidin-2,4-dion)
 • uracil (2,4-oxi-pirimidin)
 • citidin (4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]pirimidin-2(1H)-on)

  NUKLEINSAVAK
 • RNS (ribonukleinsav, mag-RNS, hírvivő /messenger/ RNS, szállító /transzfer/ RNS)
 • DNS (dezoxiribonukleinsav)
 • ribozymek (ribonucleic acid enzymes, ribonukleinsav enzimek)
 • oligonukleotidok


  MŰANYAGOK
  termoplasztok
  duroplasztok (műgyanták, polimer-szövet)
  természetes alapú műanyagok

  - cellulóz származékok
 • celluloid
 • cellofán
 • műselyem
 • lyocell (Lenzing Lyocell, Newcell, Seacell, Excel)
 • nitrocellulóz (lőgyapot, zselatindinamit, robbanózselatin, kollódium)
 • vulkánfíber

  - kaucsuk származékok

 • gumi (természetes gumi)
 • műkaucsuk
 • neoprén (kloroprén, 2-kloro-1,3-butadién, műgumi, polikloroprén)
 • ebonit (keménygumi)
 • butilgumi (butilkaucsuk)
 • nitrilgumi (butadién-nitril kaucsuk, NBR)
 • klórkaucsuk
 • hidroklórkaucsuk
 • ciklokaucsuk
 • polibutadién (gyurmaragasztó)

  - fehérje alapú műanyagok

 • műszaru

  - egyéb természetes alapú műanyagok

 • linóleum
 • faktisz
 • bitumenek
 • kátrányok (kőszénkátrány, fakátrány)
 • sellak (gumilakk)
 • TPS műanyagok (termoplasztikus keményítő, thermoplastic starch)

  mesterséges úton előállított műanyagok

  - polimerizációs műanyagok
 • polietilén (PE, LDPE, low density, alacsony sűrűségű, MDPE, middle density, közepes sűrűségű, HDPE, high density, nagy sűrűségű, Phillips-eljárás)
 • poliacetilén (PAc, polietin)
 • polipropilén (PP, ataktikus, izotaktikus, szindiotaktikus)
 • politetrafluoretilén (PTFE) (teflon)
 • vinilpolimerek
 • poli(vinil-klorid) (PVC)
 • polisztirol (PS)
 • akrilgyanták
 • poli(metil-metakrilát) (PMMA) (plexi, plexiüveg)
 • poli(vinil-acetát) (PVAc)
 • (PVA) poli(vinil-alkohol)
 • poli(akri-lnitril) (PAN) (akrilnitril, crumeron)
 • ABS műanyagok (ABS polimerek)
 • PBO (polifenilén-benzo-oxazol, poli(p-fenilén-2,6-benzobiszoxazol), Zylon)

  - polikondenzációs műanyagok
 • poli(etilén-tereftalát) (PET)
 • aminoplasztok
 • karbamid-formaldehid (UF) gyanták
 • melamin-formaldehid (MF) gyanták
 • fenol-formaldehid-gyanták
 • polikarbonátok
 • cianoakrilátok (etil-cianoakrilát)
 • fenoxigyanták
 • polibenzimidazol (PBI, poli[2,2'-(m-fenilén)-5,5'-bisbenzimidazole])
  poliamidok (PA)
 • poliamid-6,6 (nejlon, nylon)
 • kevlar (aramid)
  poliimidek (PI)
  poliészterek
 • poliészter gyanták
 • alkidgyanták (módosított alkidgyanták)
 • (PLA) politejsav (poly/lactic acid/, polylactide, polilaktidok, politejsav származékok, poli-DL-tejsav, PDLLA, poli-L-tejsav, PLLA, poli-D-tejsav, PDLA)
 • (PHA) polihidroxialkanoát (poli-(R)-3-hidroxibutirát, P3HB, polivalerát, PHV, poli-hidroxibutirát-co-valerát)
 • PHBV (poli(3-hidroxibutirát-co-3-hidroxivalerát), poli(ß-hidroxibutirát-ß-hidroxivalerát), poli(3-hidroxibutánsav-co-ß-hidroxivaleriánsav), Biopol P(3HB-3HV))
 • elasztán (spandex, lycra)
  fenoplasztok
 • bakelit

  - poliaddíciós műanyagok
 • poliuretánok (PUR)
 • epoxigyanták (EP)
 • polikarbamidok (PUK)

  - blokk-kopolimer (diblokk-kopolimer, triblokk-kopolimer, tetrablokk-kopolimer, multiblokk-kopolimer, MBCs, junction block)

  - szervetlenláncú műanyagok

 • szilikonok (egykomponensű szilikongyanták, szilikongumi, kétkomponensű szilikongyanták)

   

  Kémikusok, tudósok, feltalálók

 • Agre, Peter
 • Alder, Kurt
 • Altman, Sidney
 • Anfinsen, Christian Boehmer
 • Arfwedson, Johan August
 • Arkel, Anton Eduard van
 • Arnold, Frances Hamilton
 • Arrhenius, Svante August
 • Aston, Francis William
 • Avogadro, Amedeo
 • Baekeland, Leo Hendrik
 • Baeyer, (Johann Friedrich Wilhelm) Adolph von
 • Balard, Antoine-Jerome
 • Balló Mátyás
 • Barfoed, Christen Thomsen
 • Bartlett, Neil
 • Barton, Sir Derek (Harold Richard)
 • Bawendi, Moungi Gabriel
 • Bél Mátyás
 • Bergius, Friedrich Karl Rudolf
 • Berg, Paul
 • Berthelot, Marcellin (Pierre Eugene)
 • Bertozzi, Carolyn Ruth
 • Berzeleus, Jöns Jakob
 • Bessemer, Henry
 • Betzig, Robert Eric
 • Boer, Jan Hendrik de
 • Bosch, Carl
 • Boyer, Paul Delos
 • Brand, Hennig
 • Brandt, Georg
 • Brown, Herbert Charles
 • Brus, Louis Eugene
 • Buchböck Gusztáv
 • Buchner, Eduard
 • Bunsen, Robert Wilhelm
 • Bussy, Antoine-Alexandre-Brutus
 • Butenandt, Adolf Friedrich Johann
 • Butlerov, Alekszandr Mihajlovics
 • Calvin, Melvin
 • Canizzaro, Stanislao
 • Cavendish, Henry
 • Cech, Thomas Robert
 • Chain, Sir Ernst Boris
 • Chalfie, Martin
 • Charpentier, Emmanuelle Marie
 • Chauvin, Yves
 • Ciechanover, Aaron
 • Claus, Carl Ernst
 • Corey, Elias James
 • Cornforth, Sir John Warcup
 • Courtois, Bernard
 • Cram, Donald James
 • Crawford, Adair
 • Cronstedt, Axel Fredrik
 • Crutzen, Paul Jozef
 • Curie, Maria Sklodowska
 • Curl, Robert Floyd
 • Daguerre, Luis Jacques Mandé
 • Dalton, John
 • Davis, Raymond Jr.
 • Davy, Humphry
 • Debierne, André-Louis
 • Debye, Peter Joseph William
 • Deisenhofer, Johann
 • Dewar, Sir James
 • Diels, Otto Paul Hermann
 • Doudna, Jennifer Anne
 • Döbereiner, Johann Wolfgang
 • Dubochet, Jacques
 • Eastman, George
 • Eigen, Manfred
 • Ekeberg, Anders Gustaf
 • Ekimov, Alexey Ivanovich
 • Erdey-Grúz Tibor
 • Erdey László
 • Erlenmeyer, Emil
 • Ernst, Richard Robert
 • Ertl, Gerhard
 • Euler-Chelpin, Hans Karl August Simon von
 • Fajans, Kasimir
 • Faraday, Michael
 • Fenn, John Bennett
 • Feringa, Bernard Lucas
 • Fischer, Ernst Otto
 • Fischer, Hans
 • Fischer, Hermann Emil
 • Flory, Paul John
 • Frank, Joachim
 • Fukui, Kenichi
 • Gadolin, Johan
 • Gay-Lussac, Joseph Luis
 • Geoffroy, Claude François
 • Gerecs Árpád
 • Giauque, William Francis
 • Gilbert, Walter
 • Goodyear, Charles
 • Goodenough, John Bannister
 • Graham, Tomas
 • Grignard, François Auguste Victor
 • Grubbs, Robert Howard
 • Guntz, Antoine Nicolas
 • Haber, Fritz
 • Harden, Sir Arthur
 • Hassel, Odd
 • Hatchett, Charles
 • Hatvani István
 • Hauptman, Herbert Aaron
 • Haworth, Sir Walter Norman
 • Heck, Richard Frederick
 • Heeger, Alan Jay
 • Hell, Stefan Walter
 • Henderson, Richard
 • Henry, William
 • Herschbach, Dudley Robert
 • Hersko, Avram (Herskó Ferenc)
 • Herzberg, Gerhard Heinrich Friedrich Otto Julius
 • Hess, Henry
 • Hevesy György
 • Heyrovsky, Jaroslav
 • Hinshelwood, Sir Cyril Norman
 • Hodgkin, Dorothy Crowfoot
 • Hoff, Jacobus Henricus van't
 • Hoffman, Felix
 • Hoffmann, Roald
 • Hopkins, Sir Frederick Gowland
 • Huber, Robert
 • Hückel, Erich
 • Irinyi János
 • Jacquin, Nikolaus Joseph von
 • Joliot-Curie, (Jean) Frédéric
 • Joliot-Curie, Iréne
 • Jonat, Ada E.
 • Josino Akira (Yoshino, Akira)
 • Kabay János
 • Karikó Katalin
 • Karle, Jerome
 • Karplus, Martin
 • Karrer, Paul
 • Kekulé von Stradonitz, Friedrich
 • Kendrew, Sir John Cowdery
 • Klaproth, Martin Heinrich
 • Klaus, Karl Karlovich
 • Klug, Sir Aaron
 • Knowles, William Standish
 • Kobilka, Brian Kent
 • Kohn, Walter
 • Kornberg, Roger David
 • Krebs, Sir Hans Adolf
 • Kroto, Sir Harold Walter (Kroto, Harry)
 • Kuhn, Richard
 • Langmuir, Irving
 • Lavoisier, Antoine Laurent
 • Le Bel, Joseph Achille
 • Lecoq de Boisbaudran, Paul-Émile
 • Lefkowitz, Robert Joseph
 • Lehn, Jean-Marie James
 • Leloir, Luis Federico
 • Levitt, Michael
 • Lewis, Gilbert Newton
 • Libby, Willard Frank
 • Liebig, Justus von
 • Li Jüan-csö (Lee, Yuan Tseh)
 • Lindahl, Tomas Robert
 • Lipscomb, William Nunn
 • List, Benjamin
 • Lomonoszov, Mihail Vasziljevics
 • Loschmidt, Joseph
 • MacDiarmid, Alan Graham
 • MacKinnon, Roderick
 • MacMillan, Sir David William Cross
 • Magnus, Albertus
 • Maillard, Louis Camille
 • Marcus, Rudolph Arthur
 • Martin, Archer John Porter
 • McMillan, Edwin Mattison
 • Meldal, Morten Peter
 • Mengyelejev, Dimitrij Ivanovics
 • Merrifield, Robert Bruce
 • Meyer, Julius Lothar
 • Meyer, Viktor
 • Michel, Hartmut
 • Mitchell, Peter Dennis
 • Modrich, Paul Lawrence
 • Moerner, William Esco
 • Moissan, Henri
 • Molina, Mario José Henríquez
 • Mond, Ludwig
 • Moore, Stanford
 • Mosander, Carl Gustaf
 • Moseley, Henry Gwyn-Jeffreys
 • Mullis, Kary Banks
 • Mulliken, Robert Sanderson
 • Náray-Szabó István
 • Natta, Giulio
 • Negisi Ei-icsi (Negishi, Ei-ichi)
 • Nernst, Hermann Walther
 • Newlands, John Alexander Reina
 • Niépce, Joseph
 • Noddack, Walter
 • Nojori Rjódzsi (Noyori, Ryoji)
 • Norrish, Ronald George Wreyford
 • Northrop, John Howard
 • Oersted, Hans Christian
 • Oláh György
 • Onsager, Lars
 • Ostwald, Wilhelm Friedrich
 • Pasteur, Louis
 • Pauling, Linus (Carl)
 • Pedersen, Charles John (Yasui Yoshio)
 • Perkin, Sir William Henry
 • Perutz, Max Ferdinand
 • Planté, Gaston
 • Polányi János
 • Pontin, M.M. af
 • Pople, Sir John Anthony
 • Porter, George
 • Pregl, Fritz
 • Prelog, Vladimir
 • Priestley, Joseph
 • Prigogine, Ilya Romanovics
 • Proust, Joseph Louis
 • Rámakrisnan, Venkatráman "Venki"
 • Ramsay, Sir William
 • Richards, Theodore William
 • Robinson, Sir Robert
 • Rose, Heinrich
 • Rose, Irwin Allan
 • Rowland, Frank Sherwood "Sherry"
 • Rutherford, Daniel
 • Sabatier, Paul
 • Sancar, Aziz
 • Sanger, Frederick
 • Sauvage, Jean-Pierre
 • Scheele, Carl Wilhelm von
 • Schonbein, Christian Friedrich
 • Schrock, Richard Royce
 • Seaborg, Glenn Theodore
 • Sharpless, Karl Barry
 • Shechtman, Daniel Dan
 • Shirakawa, Hideki
 • Simomura Oszamu (Shimomura, Osamu)
 • Skou, Jens Christian
 • Smalley, Richard Errett
 • Smith, George Pearson
 • Smith, Michael
 • Soddy, Frederick
 • Stanley, Wendell Meredith
 • Staudinger, Hermann
 • Stein, William Howard
 • Steitz, Thomas Arthur
 • Stoddart, Sir James Fraser
 • Straub F. Brúnó
 • Stromeyer, Friedrich
 • Sumner, James Batcheller
 • Svedberg, Theodor
 • Szemjonov, Nyikolaj Nyikolajevics
 • Szuzuki Akira (Suzuki, Akira)
 • Synge, Richard Laurence Millington
 • Szent-Györgyi Albert
 • Szilárd Leó
 • Talbot, William Henry Fox
 • Tanaka Koichi
 • Taube, Henry
 • Teller Ede
 • Tennant, Smithson
 • Than Károly
 • Thénard, Louis Jacques
 • Tiselius, Arne Wilhelm Kaurin
 • Todd, Alexander Robertus
 • Travers, Morris William
 • Tsien, Roger Yonchien
 • Urey, Harold Clayton
 • Vauquelin, Louis Nicolas
 • Vigneaud, Vincent du
 • Virtanen, Artturi Ilmari
 • Waals, Johannes Van der
 • Walker, Sir John Ernest
 • Wallach, Otto
 • Warshel, Arieh
 • Werner, Alfred
 • Whittingham, Michael Stanley
 • Wieland, Heinrich Otto
 • Wigner Jenő
 • Wilkinson, Sir Geoffrey
 • Willstätter, Richard Martin
 • Windaus, Adolf Otto Reinhold
 • Winkler, Clemens Alexander
 • Winter, Sir Gregory Paul
 • Wittig, Georg Friedrich Karl
 • Woodward, Robert Burns
 • Wollaston, William Hyde
 • Wöhler, Friedrich
 • Wüthrich, Kurt
 • Zewail, Ahmed Hasan
 • Ziegler, Karl
 • Zsigmondy Richárd

   

  Kémia a gyakorlatban - alkalmazott kémia

 • abszorpciós torony (scrubber, gázmosó)
 • aceszulfám-K
 • acetát film
 • adalékok
 • aerogél
 • aflatoxin
 • agar-agar
 • agrokemikáliák
 • agyagos-márga
 • agyagpala
 • ágyúfém
 • ajax-fém
 • akrilfestés
 • akrilnitril (akrilsavnitril, vinil-cianid)
 • aktív szén
 • alginsav (algás sav)
 • alginátok
 • alkalikus
 • alkalikus foszfatáz
 • alkoholszonda
 • állati drogok
 • állati viaszok
 • allél (allelomorf)
 • allergének
 • alloszterikus enzimek
 • alloszterikus hely
 • alluravörös AC
 • alnico-4
 • alniko
 • alpakka
 • aluminátcement
 • amatol
 • ámbra
 • ambrein
 • amerikai ötvözet
 • amilázok
 • aminopeptidázok
 • ammin
 • ammóniás karamell
 • ammónium-alginát
 • ammónium-szulfitos karamell
 • anabolikus szteroidok
 • androgén hormonok
 • anilinfestékek
 • anionos felületaktív anyagok
 • anionos tenzidek
 • antigorit
 • antropolsav
 • anyagtudomány
 • Approximative Lethal Dose
 • aprózódás
 • aranyamalgám
 • aranyfüst
 • argentum
 • ásványi viaszok
 • ásványok
 • ásványosodás
 • ásványvíz
 • átalakult kőzet
 • atkaölő szerek (akaricidek)
 • átmeneti kőzetek
 • augit
 • aurum
 • avasodás
 • azbesztcement
 • azbeszt pala
 • azorubin
 • bakteriorodopszin
 • balzsam
 • barna FK
 • barna HP
 • barnakőszén
 • barna vasérc
 • bauxitbeton
 • bauxitcement
 • Bayer-eljárás
 • Beetroot Red
 • bentonit
 • benzodiazepinek
 • Bergius-eljárás
 • betanin
 • betűfém
 • bikarbonátok
 • ketálok
 • biogáz
 • biztonsági film
 • bixin
 • black PN
 • bolygók kémiai összetétele
 • bordói lé
 • borostyán
 • borostyánkő lakk
 • borostyánkő olaj
 • boro-szilikát üveg
 • borsókő
 • breccsa
 • brilliant black BN
 • brilliant black PN
 • brillantfekete BN
 • brillantkék FCF
 • Brillantzöld BS
 • brómolajnyomás
 • bronz
 • bulking agent
 • burgonyacukor
 • butilált-hidroxitoluol
 • butilált-hidroxianizol
 • Candelilla wax
 • carbon
 • Carnauba wax
 • carob enyv
 • carob gummi
 • carob gyanta
 • céklavörös
 • cellobiáz
 • cellulázok
 • cellulázok
 • cellulóz éterek
 • cement
 • cementkötésű forgácslap
 • cementit
 • cement-márga
 • cermet
 • cheddite
 • chilei salétrom
 • cianidok
 • ciánhidrinek
 • ciánhidrogén
 • ciano-glükozidok
 • ciklamát
 • cirkón
 • ciszplatin (cisz-diamin-diklórplatina(II), CDDP)
 • citokróm
 • citrogliceridek
 • Cl Food Black 1
 • Cl Food Blue1
 • Cl Food Blue 2
 • Cl Food Blue 5
 • Cl Food Green 4
 • Cl Food Red
 • Cl Food Red 7
 • Cl Food Red 9
 • Cl Food Red 10
 • Cl Food Red 17
 • Cl Food Yellow
 • Cl Food Yellow 3
 • Cl Food Yellow 5
 • Cl Natural Green 3
 • Cl Natural Yellow 3
 • CMC
 • cochineal
 • cukorgyártás
 • cukorpótlók
 • cyclonite
 • csalogatóanyagok (attraktánsok, szex/uál/attraktánsok)
 • csapágyfém
 • csersav (tannin)
 • cserzés
 • cserzőanyagok
 • csigaölő szerek (molluszkicidek)
 • csillagközi anyag
 • csillagközi molekula
 • csillám
 • csillámpala
 • csírátlanítás
 • csiriz
 • csiszolópala
 • csontszén
 • dácit
 • damaszkuszi acél
 • dehidrogenáz enzimek
 • deltafém
 • denaturált alkohol (metil-alkohollal denaturált szesz)
 • denaturált szesz
 • denitrifikálás
 • D-eritroaszkorbinsav
 • dermedéspont
 • detonátor
 • Devarda-ötvözet
 • dexamfetamin
 • Dexedrin
 • diamorfin
 • diatomaföld
 • diatomit
 • dibenzo-piridin
 • difenil
 • difenil-származékok
 • diferoil-metán
 • diffúziós szivattyú (kondenzációs szivattyú)
 • dikeményítő-foszfát
 • dinamit
 • dinamóacél
 • diorit
 • dioxán
 • dissous-gáz
 • dolerit
 • dolomitos márga
 • dopamin
 • doppingszerek
 • dörzsgyufa
 • drágakövek
 • drog
 • dúralumínium
 • durranógáz
 • Az élet elemei
 • ecetsavas erjedés
 • etilén-diamin-tetraecetsav (EDTE)
 • egyéb zsírsav és diglicerin észterek
 • egy edényes szintézis (one-pot synthesis)
 • egysejtűeredetű fehérjék
 • eklogit
 • ékszerész csiszolópor
 • elegyfém (Mischmetall)
 • elektrodialízis
 • elektrum
 • élelmi rostok
 • előhívás
 • élőlények kémiája
 • eloxálás
 • emisszió
 • emulzió
 • endocelluláz
 • endogén allergének
 • endonukleázok
 • endopeptidázok
 • eozin-máz
 • epesavak
 • érintkezési mérgek
 • exocelluláz
 • exonukleázok
 • exogén allergének
 • exopeptidázok
 • Extasy (3,4-metiléndioxi-N-metilamfetamin, MDMA, metiléndioxi-metilamfetamin, XTC, X, E, Extacy, Adam)
 • ezüstacél
 • ezüstamalgám
 • fabakelit
 • facukor (szőlőcukor)
 • facukor (xilóz)
 • faecet
 • faéter
 • fagyálló
 • fagyásgátló
 • faggyú
 • faggyú olaj
 • falepárlás
 • falsalétrom
 • faktisz
 • fa pácolása
 • fáradtolaj
 • fasebkezelő szerek
 • faszesz
 • faszén
 • fayalit
 • fayance
 • fehérarany
 • fehér azbeszt
 • fehérbádog
 • fehér csillám
 • fehérfém
 • fehérje alapú műanyagok
 • fehérkő
 • fekete-borostyánkő
 • fekete-fehér papírkép
 • fekete lőpor
 • fékfolyadék
 • fékolaj
 • fém-hidridek
 • fém-kelát
 • fémkerámia
 • fenoxiecetsav
 • fenoxisav-származékok
 • fényérzékeny anyagok
 • fénykép
 • fényvédő anyagok
 • férfi nemi hormonok
 • feromonok
 • ferrocén (di-Pi-ciklopentadienil-vas(II), szendvicsvegyület)
 • ferrum
 • fertőtlenítőszerek
 • festékföld
 • festőanyag (színezőanyag, savas festékek, fémkomplex színezékek, bázikus színezékek, direkt színezékek, szubsztantív festékek, csávaszínezékek, kén-színezékek, diszperziós színezékek, reaktív színezékek)
 • firnisz
 • fitokemikáliák
 • fitokróm
 • fitoösztrogének
 • fiziológiás sóoldat
 • fixirsó
 • flavoxantin
 • fluoro-deoxi-glükóz (FDG)
 • folyadékkristályok
 • folyékony hajtóanyag
 • folyékony tüzelőanyagok
 • fonalas műanyagok
 • fonolit
 • fordított előhívás
 • fordított ozmózis
 • forgácslap
 • formátok
 • forrasztóón
 • foszforbronz
 • fotokémiai szmog
 • fotópapír
 • fotopolimer klisé
 • fotoszintézis (Calvin-ciklus)
 • fulminát
 • fungicidek
 • fungisztatikus szerek
 • füstgáz
 • füstköd
 • füstnélküli lőpor
 • füstölés
 • F-vitaminok
 • gabbró
 • galvanizált vas
 • gasztrin
 • gázálarc
 • gáznitridálás
 • gazohol
 • gellán gumi
 • generátorgáz
 • gitt
 • glaukonit
 • glicerin-3-foszfát
 • glikobiológia
 • glikokolsav
 • cerebrozidok (galaktocerebrozidok)
 • glikozid-hidralázok
 • glutamin-szintetáz
 • glutation peroxidáz
 • glükokortikoidok
 • glükolipidek
 • glükono-delta-lakton
 • glükozinolátok
 • gneisz
 • gombaölőszerek
 • görögtűz
 • granulit
 • guar enyv
 • guar gumi
 • guar gyanta
 • gumiarábikum
 • gum dragon
 • gum karaya
 • gyanta
 • gyertya
 • gyógyszer
 • gyomirtó szerek
 • gyorsacél
 • gyújtóbomba
 • gyújtókupak
 • hab
 • habarcs
 • habkő
 • habpatron
 • habzásgátló
 • halenyv
 • hallucinogének
 • hamisarany
 • háromréteges színes fényképezés
 • hegyikristály
 • helikázenzimek
 • hematit-nyersvas
 • hemiketál
 • herbicidek
 • heterogén szilárd hajtóanyag
 • Heusler-ötvözetek
 • hidrátbeton
 • hidrogén-kelát
 • hidrogeokémia
 • hidrokortizon
 • hidronálium
 • hidroxi-bifenil
 • hordozó
 • hűtőkeverék
 • járulékos pigment
 • jéghegy
 • juvenilis vizek
 • karotinoidok
 • kéjgáz
 • kémiai kormeghatározás
 • kence
 • kenés (olajozás, zsírozás)
 • kénezés
 • kénvirág
 • kerámia
 • kimberlit (csillámperidotit)
 • kiméra fehérje
 • kimozin
 • Kipp-készülék
 • keserűvizek
 • királyvíz
 • kordit
 • kreozot
 • kupronikkel
 • kurare
 • laktát-dehidrogenáz (LDH)
 • lapis
 • légkörkémia
 • Leuna-salétrom
 • lenolaj
 • lenolajkence
 • lenolaj-standolaj
 • leptinit
 • leukotriének
 • levélherbicidek
 • lidércfény
 • lignit
 • ligázok
 • lignit wax
 • lipáz
 • lipoproteidek
 • Lipowitz-fém
 • Lipowitz-ötvözet
 • lisaminzöld
 • lithol rubin BK
 • LNG
 • locust bean gum
 • lösz
 • LPG
 • lúgos pácolás
 • lúgos tisztítószerek
 • lutein
 • luxemburgi nyersvas
 • likopin
 • magmás kőzet
 • Magnadur
 • magnalium (magnálium)
 • malachitzöld
 • margarin
 • mártógyufa
 • máz (glazur)
 • méhpempő
 • melanin
 • melatonin
 • mesterséges szálak
 • mész
 • mész-márga
 • mésztej
 • mésztufa
 • metakvarcit
 • metallográfia
 • metallurgia
 • metamorf kőzet
 • metánosítás (metán előállítás)
 • metaszomatitek
 • metaszomatózis
 • metilibolya
 • metilnarancs
 • metilvörös
 • mézga (gum resin)
 • mezőgazdasági kémia
 • mineralizáció
 • mineralógia
 • módosított keményítők
 • molekuláris nyaláb (molekuláris sugárnyaláb)
 • monelfém
 • monoammónium-glutamát
 • monofilament
 • monokeményítő-foszfát
 • montan ester
 • montánsav-észterek
 • mosogatószerek
 • mosószerek
 • multifilament
 • mustgáz
 • műcserzőanyagok
 • műfényfilm
 • műtrágya
 • nagy hőállóságú anyagok
 • Na+/K+-ATPáz (nátrium-kálium adenozin trifoszfatáz, Na+/K+ pumpa, nátrium-kálium pumpa, nátrium pumpa)
 • napalm
 • napfényfilm
 • napkő
 • narancssárga FCF
 • narkotikumok
 • natamicin
 • nátronüveg
 • nefelin
 • negatív kép
 • négyzetes kristályok
 • nehézásványok
 • nehézbeton
 • nehézfémek
 • nehézhidrogén
 • nemesacél
 • nemesfémek
 • nem nemesfém
 • nemes rothadás
 • németezüst
 • nemez
 • nem szőtt textíliák
 • neukokcin
 • neurotranszmitter
 • neurohormon
 • Nichrome (Nichrom A, Nichrom C, Nichrom V)
 • nitrifikálás (nitrifikáció)
 • nitrilek (nitrilcsoport, cianocsoport)
 • nitrogénmegkötés
 • nitro-glicerin (glicerin-trinitrát, robbanózselatin, Nitropenton)
 • nitró
 • nitrozaminok (dimetil-nitrozamin)
 • nizin
 • noradrenalin
 • norbixin
 • növekedési faktor
 • növekedési hormon
 • növényi drogok
 • növényi illóolaj
 • növényi viaszok
 • növényvédő szerek
 • nukleotidok (nukleozid-monofoszfát, nukleozid-difoszfát, nukleozid-trifoszfát, dinukleotid)
 • nukleoszintézis
 • nukleozidok
 • nyári szélvédőmosó
 • nyersvas
 • nyomelemek
 • nyomjelző lövedék
 • obszidián
 • okker
 • olajhomok
 • olajpala
 • OLED
 • olivingabbró
 • ólombronz
 • ólomkristály
 • ónmáz
 • oolit
 • opiátok
 • opioid peptidek
 • Orange Yellow S
 • oxidált-keményítő
 • oxitocin
 • ömledékragasztók (hot-melt ragasztók)
 • öntöttvas
 • ösztrogének
 • ötvözetek
 • pácolás
 • pácolószer
 • papír
 • papírgyártás
 • paraffin
 • paraffinolaj
 • particulate matter (PM, particulates)
 • patent blue V
 • patentkék V
 • patina
 • PB gáz
 • pegmatit
 • peptidázok
 • peptidoglikan (murein)
 • perfluoroktánsav (perfluorokaprilsav, PFOA, FC-143, F-n-oktánsav, PFO)
 • peridotit
 • perlit
 • permalloy
 • perubalzsam
 • peszticidek
 • petróleum
 • petrológia
 • pimaricin
 • Pinchbeck-fém
 • piretroidok (piretrinszármazékok, piretrin I, piretrin II)
 • piroklasztikum
 • pirotechnika
 • pizolit
 • placebo
 • platinakorom
 • plutonikus kőzet
 • polidextróz
 • poliglicerin-poliricinoleát (PGPR, E476, 1,2,3-propántriol, (9Z,12R)-12-hidroxi-9-oktadekanoát)
 • poliklórozott-bifenil (PCB)
 • polivinilpirrolidon
 • polivinilpropilpirrolidon
 • polyvinylpropylpyrrolidon
 • polyvinylpyrrolidon
 • ponceau 4R
 • porcelán
 • porcelánföld
 • porkohászat
 • portland cement
 • potassium glutamate
 • radioaktív kén (radioszulfur)
 • radiofoszfor
 • radiokarbon (radioszén)
 • radioaktív nyomjelzés
 • radioaktív nyomjelzők
 • radiofoszfor
 • radiokarbon
 • radioszén
 • ragasztók
 • rágcsálóirtó szerek
 • rakéta-üzemanyag
 • reciklálás
 • Red 2G
 • rennin
 • repellensek
 • rézfeofitin
 • rézklorofill
 • rézrozsda
 • riasztóanyagok
 • riolit
 • riolittufa
 • ritkafémek
 • rodenticidek
 • rodopszin (látóbíbor, opszin)
 • rodoxantin
 • rothadás
 • rovarírtószerek
 • rozsdamentes acél
 • rubixantin
 • samott
 • sárgaréz
 • savanyú kőzetek
 • savas eső
 • savas foszfatáz
 • savas pácolás
 • savas tisztítószerek
 • semleges tisztítószerek
 • sikér
 • sikiminsav (3,4,5-trihidroxiciklohex-1-én-1-karboxilsav, oseltamivir)
 • SMR (Steam Methane Reforming, gőzmetán-reformálás, Steam Reforming, gőzreformálás)
 • sófürdős nitridálás
 • sókőzetek
 • sóhidridek
 • sózás
 • spinüveg
 • sterculia gum
 • sterilezés
 • sterilező anyagok (kemosterilánsok)
 • sterilizálás
 • succinit
 • sucralose (1,6-diklór-1,6-dideoxi-b-D-fruktofuranozil-4-klór-4-deoxi-a-D-galaktopiranozid, Splenda, Sukrana, SucraPlus, Candys, Cukren, Nevella)
 • sújtólég
 • sunset yellow FCF
 • súrolószerek
 • sütőpor
 • svéd gyufa
 • synroc
 • szálak
 • szárazjég
 • szedimentológia
 • szelektív hatású gyomirtó szerek
 • szénacél
 • szendvics-vegyület (metallocének, többemeletes szendvicsek, hajlított szendvics, félszendvics, zongoraszék)
 • szénsavhó
 • szénszál
 • szepiolit
 • szerin peptidáz
 • szesz
 • szideritek
 • szienit
 • szikvíz
 • szilárdásvány-bányászat
 • szilárd hajtóanyag
 • szilárdító szerek
 • szilikonolaj
 • színesfémek
 • színes fényképezés
 • színesfilm
 • színes hívás
 • színes nyomtatás
 • színes papírkép
 • színezőanyag
 • színképzők
 • szintetázok
 • szintetikus szál
 • szintézisgáz
 • szmog
 • szódavíz
 • szomatomedinek
 • szőrtelenítő szerek
 • sztaniol
 • sztearingyertya
 • szurok
 • szurokszén
 • szürke rothadás
 • táblakréta
 • tajtékkő
 • talajfertőtlenítő szerek (nematocidek)
 • talajherbicidek
 • talajtan
 • talliumamalgám
 • tapadásgátló anyag (abherent, elválasztó anyag)
 • tara gum
 • taramag-liszt
 • tartarogliceridek
 • tartósítás
 • tartrazine
 • taurokolsav
 • tégla
 • tejoltó
 • téli szélvédőmosó
 • termés kén
 • természetes polimer szálak
 • természetes szálak
 • természetes tüzelőanyagok
 • termit
 • terpentin
 • terpentinolaj
 • textilanyagok pácolása
 • tinta
 • tiramin
 • tisztítószerek
 • tisztítószerek összeöntése
 • torokgáz
 • totális hatású gyomirtó szerek
 • töltőanyagok (festékek)
 • töltőanyag (élelmiszer adalék)
 • tömegpusztító fegyverek
 • tőzeg
 • traganth
 • tragacanth
 • transzmembrán fehérje (transmembrane protein, TP)
 • transzzsírok
 • travertínó
 • tripack színes fényképezés
 • tubocurarin
 • tufa
 • tufit
 • turini gyertya
 • turmeric sárga
 • turmalin
 • türkiz
 • tűzálló üveg
 • tüzelőanyag
 • újezüst
 • újfehérjék
 • újrafeldolgozás
 • újrahasznosítás
 • üledékes kőzet
 • vadózus vizek
 • városigáz
 • vasötvözetek
 • vegyészmérnöki tudomány
 • vegyi fegyverek
 • vegyi kikészítés
 • vegyi lézer
 • vegyipar
 • vegyi szálak
 • vegytisztítás
 • verejték
 • vércukor
 • veszélyes anyagok
 • vetőmagok pácolása
 • világítógáz
 • vitaminok
 • vízbányászat
 • vízgáz
 • vízkörforgás
 • Vízzel hajtott autó
 • Vízzel is hajtott autó
 • vörös 2G
 • vörösiszap
 • vulkáni kőzetek
 • vulkanitok
 • vulkáni utóműködés
 • vulkáni üveg
 • xantán-gumi
 • xanteóz
 • xantofillok
 • xenobiotikum
 • zománc
 • zsírkeményítés
 • zsírsav-oxidáció (béta-oxidáció)