tellur-hidrogén
(hidrogén-tellurid, tellur-hidrid)

TeH2
A tellur hidrogénnel alkotott vegyülete.

Fizikai és kémiai tulajdonságai
Színtelen, jellegzetes szagú (büdös), a levegőnél nehezebb gáz.
Forráspontja -4°C
Olvadáspontja -51°C
A gáz sűrűsége a levegőének 3,31-szerese.
Rendkívül gyúlékony, fokozottan tűzveszélyes, levegővel keveredve robbanásveszélyes.
Vízben oldódik (0,7 g/100 ml).
Hevítve elemeire bomlik. Bomlásakor tellur-oxidok is keletkezhetnek.
Erős redukálószer, oxidáló anyagokkal heves reakcióba lép.
Vizes oldata savas kémhatású, középerős sav.

Előállítás
Elemeiből:

H2+ Te -> H2Te

Kénsav tellurból készült katóddal történő elektrolízisekor a keletkező hidrogén a katód anyagával tellur-hidrogénné egyesül.

Biológia
Belélegezve erősen mérgező hatású.
Irritálja a szemet, a bőrt és a légzőszerveket.

Felhasznált irodalom