tiokarbamid
(tioureidek)

CH4N2S, (NH2)2CS

A karbamidhoz hasonló vegyület, ahol az oxigén helyén kén található.

Fizikai és kémiai tulajdonságok
Fehér, kristályos, szilárd anyag. álló erősen higroszkópos anyag.
Sűrűség: 1,4 g/cm3
Olvadáspontja 180°C
Tovább hevítve bomlik.
Vízben és alkoholban jól, éterben rosszul oldódik.
Kémiai tulajdonságai a karbamidhoz hasonlóak.
Két tautomer alakja van, létezhet izotiokarbamid-alakban is.
Zárványvegyületeket képezhet.
Savakkal képződés közben reagál.
Acilezett származékai is ismertek, a tioureidek.

Előállítás
Ammónium-tiocianát 170°C-ra melegítésével egy megfordítható reakcióban:

NH4NCS <-> (NH2)2CS

Az egyensúlyi keverék csak 25% tiokarbamidot tartalmaz.

Előállítható jobb kihozatallal kén-hidrogén és ciánamid addíciós reakciójával.

Felhasználás
Fényképezésnél fixálószerként.
Heterociklusos vegyületek, köztük sok fontos gyógyszer és festék szintézisénél.

Felhasznált irodalom