addíció
(addíciós reakció, poliaddíció, addíciós polimerizáció, addíciós vegyület, addukt)

Kémiai reakció, amelynek végterméke a reagáló vegyületek összes atomját tartalmazza.
Ilyen reakció pl. az etilén klórozása:

CH2 = CH2 + Cl2 -> CH2Cl.CH2Cl

Hasonló módon, az addíciós polimerizáció során a reagensekből elimináció nélkül jön létre egy polimer, mint pl. a polietilén esetében:

nCH2 = CH2 -> (-CH2.CH2-)n.

Az addíció reakcióval keletkező vegyületet addíciós vegyületnek, vagy adduktnak nevezik.
A kifejezést elsősorban akkor használják, amikor a vegyület egy Lewis-sav (akceptor) és egy Lewis-bázis (donor) koordinációjával keletkezik.

Felhasznált irodalom