alapszínek
(additív színkeverés, szubsztraktív színkeverés, pigmens /szín/keverés)

Minden szín előllítható három alapszínből.
Ezek az additív (fény-) keverésnél: a vörös, a zöld és a kék.
Ezt alkalmazzák a színes képernyőknél. Lásd az animációt.


Szubtraktív keverésnél: a sárga, a bíbor és a kékeszöld.
Ezt alkalmazzák a nyomtatásnál, ahogyan az alábbi kép egy ofszet nyomdagép esetén mutatja.

A pigmens keverésnél: a kék, a sárga és a piros.
Ezt alkalmazzák a festékeknél. Lásd a baloldali ábrát.

Festékek keverésekor a kapott szín az alkalmazott festékanyagok kémiai összetételétől is függ.

Felhasznált irodalom