bolygók és holdak felszíne

A bolygók és holdak felszíne számos külső és belső folyamat hatására formálódott.
A legjelentősebb belső folyamat a vulkáni működés, amely láva formájában a felszínre hozta a mélyben fekvő, megolvadt anyagot (magmát), majd vulkáni kúpokat, enyhén lejtős pajzsvulkánokat és lávamezőket hozott létre.
Fontos felszínformáló folyamatok a köpeny konvektív áramlásai, amelyek feltehetően közrejátszottak abban, hogy a bolygók felülete egymástól jól megkülönböztethető táblákra töredezett.

A Mars felszínének részlete

A legfontosabb külső folyamat a meteoritok, kisbolygók és üstökösök becsapódása okozta kráterképződés. A becsapódó test tál alakú krátert váj ki, szétszórja a becsapódás helyén lévő kőzeteket, és beborítja velük a környező terület nagy részét. A kivetett nagyobb darabok esetenként másodlagos krátereket hozhatnak létre.
Valamennyi bolygó és holdjaik röviddel keletkezésük után erős "bombatámadást" szenvedtek, amelynek nyomai igen jól megőrződtek a Holdon és Merkúron, kisebb mértékben a Marson is. A Vénuszon sok lapos kráter van, a Földön viszont csak kevés és viszonylag újabb kori becsapódás nyomai lelhetők fel, miután a korábbiakat lepusztította az erózió.

Felhasznált irodalom