bolygók kémiai összetétele

A csillagászok meglehetősen egyszerű eljárással képesek egy bolygó kémiai összetételére következtetni.
Az első nyomravezető adat az átlagos sűrűség, amely az égitest tömegének és térfogatának a hányadosa. Az átlagos sűrűség kémiai összetételnek és annak a függvénye, hogy a gravitációs erő milyen mértékben nyomta össze az anyagot.
Minél nagyobb egy bolygó tömege, annál nagyobb a belsejében a nyomás.
Ha az átlagos sűrűség a Földéhez (5500 kg/m3) hasonló, akkor valószínűleg az adott bolygó kémiai összetétele is hasonló lesz, vagyis alapvetően fémek (vas és nikkel) és szilikátok alkotják.
Ezzel szemben ha egy nagy tömegű test sűrűsége a vízéhez közelít (1000 kg/m3), akkor feltehető, hogy főként könnyebb kémiai elemek alkotják.
A Nap átlagos sűrűsége 1400 kg/m3, s ha tömegét is figyelembe vesszük, valószínű összetétele mintegy 73% hidrogén, 25% hélium, 2% nehezebb elem.
A Jupitert (1300 kg/m3) és a Szaturnuszt (700 kg/m3) hidrogén és hélium alkotja, míg a kevésbé nagy tömegű bolygók az Uránusz (1270 kg/m3) és a Neptunusz (1640 kg/m3) arányosan több fagyott vizet, metánt és ammóniát tartalmaznak.
A Merkúr és a Vénusz átlagos sűrűsége nagyon közel van a Földéhez, a Marsé (3940 kg/m3) viszont inkább a Holdéhoz (3340 kg/m3) közelít.

Felhasznált irodalom