bolygók légköre

A Merkúrt és a Plútót kivéve minden bolygónak van légköre.
A Vénusz, a Föld és a Mars légkörének kiterjedése azonban messze elmarad az óriásbolygókat körülvevő vastag buroktól.
A Jupiter típusú bolygók lényegében megtartották keletkezésük idején szerzett gáznemű légkörüket.

A Vénusz sűrő lékörének felhői

A Föld típusú bolygók azonban képtelenek voltak megőrizni az ilyen típusú atmoszférát. Légkörüket a belsejükből -például vulkáni működés révén- kiszabaduló gázok hozták létre. Számos tényezőtől függ, hogy egy bolygó meg tudja-e őrizni atmoszféráját, de főként a légkör hőmérsékletétől, kémiai összetételétől és a szökési sebességtől.
Ha bolygó légkörének külső övezetében egy részecske a bolygó szökési sebességénél gyorsabban mozog, képes kiszökni az űrbe. Minél magasabb a hőmérséklet, annál gyorsabban mozognak az atomok és a molekulák, bizonyos hőmérsékleten pedig a nehezebb atomok és a molekulák lassabbak.
A nagy tömegű bolygókon nagyobb a szökési sebesség mint a kisebbeken. A hidegebb s nagyobb sűrűségű atomok és a Jupiter típusú bolygók hidrogénjük és héliumuk legnagyobb részét megtartották, miközben a kőzetbolygók elveszítették ezeket a gázokat. A légkör tömege több szempontból is fontos. Minél nehezebb egy atmoszféra, annál nagyobb a talajszintre gyakorolt nyomása, és ez a nyomás a hőmérséklettel együtt meghatározza az alatta lévő anyag halmazállapotát.

Felhasznált irodalom