Born-Haber-kör
(Born-Haber-ciklus)

Termokémiai kör (ciklus), ami kapcsolatba hozza egy szilárd ionos anyag rácsenergiáját a keletkezési hővel, az egyes atomok tulajdonságait tekintve.
Mivel a teljes energiafogyasztás bármely folyamat esetében független a választott úttól, minden egyes ismeretlen mennyiség megbecsülhető, ha a többi ismert.

Ionokból álló kristályos szilárd anyagok rácsenergiájának kiszámítására használt reakciók ciklusában egy MX vegyület esetében a rácsenergia a következő reakció entalpiája:

M+(g) + X-(g) -> M+X-(s)DHL

Az ionos szilárd anyag képződési standard entalpiája a következő reakció entalpiája:

M(s) +1/2X2(g) -> M+X-(s)DHf

A ciklus ezt az entalpiát (ami mérhető) teszi egyenlővé számos lépés entalpiájának összegével az elemektől az ionos szilárd anyagig haladva. A lépések:

1. A fém atomokra bontása:

M(s) -> M(g)DH1

2. A nem fémes elem atomokra bontása:

1/2X2 -> X(g)DH2

3. A fém ionizációja:

M(g) -> M+(g) + eDH3

Ez megkapható az ionizációs potenciálból.

4. A nemfém ionizációja:

X(g) + e -> X-(g)DH4

Ez az elektronaffinitás.

5. Ionos szilárd anyag képződése.

M+(g) + X-(g) -> M+X-(s)DHL

Egyenlővé téve az entalpiákkal:

DHf = DH1 + DH2 + DH3 + DH4 + DHL

amelyből DHL megkapható.

Max Born és Fritz Haber után nevezték el.

Felhasznált irodalom