bozonok
(erőrészecskék, kölcsönhatás-közvetítő részecskék)

Egészspinű elemi részecskék.
Nevüket S. N. Bose (1894-1974) indiai fizikusról kapták.

A bozonok közé tartoznak az alábbi részecskék:

  • A fotonok - az elektromágneses kölcsönhatás közvetítő részecskéi
  • A W-, W+, Z0 részecskék - a gyenge kölcsönhatás közvetítő részecskéi
  • A gluonok - az erős kölcsönhatás közvetítő részecskéi
  • A Higgs-bozon a standard modellben a kvantum mező közvetítő részecskéje, amely a részecskék tömegéért felelős.

    Felhasznált irodalom