bután

Könnyen cseppfolyósítható gáz alakú alkán, kőolajból és földgázból nyerhető.
Nyomás alatt (folyadékként) tárolják, fűtőanyagként is használatos (PB, azaz propán-bután gáz).

Részletesebb adatok a Kémia részben a butánnál

Felhasznált irodalom