Döbereiner, Johann Wolfgang
(triádok)

(1780 - 1849) német vegyész
Egy kocsis fiaként született, iskolára nem sok lehetősége volt.
Később gyószerésztanoncként dolgozott, közben sokat olvasott és tudományos előadásokra járt.
Később Münchenben gyógyszerészetet, majd ásványtant és vegyészetet tanult.
1803-ban vegyi gyárat alapított.
1810-ben a Jénai Egyetem tanára lett, ahol haláláig dolgozott.
1823-ban kifejlesztette az öngyújtót, amit rólaneveztek el és a gyufa előtt nagyon elterjedt volt.
1822-ben mesterségesen előállította a hangyasavat.
1829-ben felhívta a figyelmet a triádokra (pl. klór, bróm, jód). Megállapította, hogy az elemeket atomtömegük szerint sorrendbe állítva, bizonyos tulajdonságaikban ismétlődés (periodicitás) fedezhető fel.
Ezzel hozzájárult a periódusos rendszer kialakításához.

Felhasznált irodalom