elektronoptika

Az elektronfizika egyik ága.
Az elektron- és ionsugarak és az elektromágneses tér kölcsönhatásával, elsősorban az elektronpár eltérítésével és fókuszálásával foglalkozik.

Az elektronsugár eltérítése egy katódsugárcsőben

Felhasznált irodalom