félfémek
(metalloidok)

Néhány elem, például az arzén, tellur, antimon, stb. félfémes jellegű, vagyis átmenetet képez a fémek és a nemfémek között.
Ezek külsőleg félig fémfényűek, az elektromosságot rosszul vezetik.
Hidroxi vegyületeik gyenge savak, de vannak köztük lúgos jellegűek is.

A Kémia rész periódusos rendszerében (illetve az alábbi kicsinyített változatán) a szürkével jelölt elemek tartoznak a félfémek közé.


Felhasznált irodalom