fotokémia
(fotolízis, fotokémiai bomlás)

Látható vagy ultraibolya fénysugarak elnyelésével, illetve fényhatással járó vegyi reakciók tanulmányozásával foglalkozó tudományterület.
Az első reakciótípus-csoportba tartoznak többek között a napelemekben lejátszódó, a fényenergiát elektromos energiává alakító folyamatok.

A molekulák fény hatására történő felbomlása a fotolízis.

Az anyagok, elsősorban szerves anyagok (pl. növényvédő szerek) napsugárzás hatására végbemenő leépülését, degradációját fotokémiai bomlásnak nevezik.

Circle

A sósavgyártás "első lépése" fotokémiai reakció, melynek során a klór molekulái kék fény hatására atomokra hasadnak. (A keletkező klóratomok reakcióba lépnek hidrogénmolekulákkal sósavmolekulákat és hidrogénatomokat képezve. A hidrogénatomok klórmolekulákkal reagálnak sósavmolekulákat és klóratomokat képezve.)

A képre kattintva indítható az animáció.
A képre újra rákattintva visszaáll az elejére.

Felhasznált irodalom