impulzusnyomaték
(perdület, impulzusmomentum)

Forgómozgást jellemző vektormennyiség,
Jele N
Mértékegysége kgm2/s.

N = Q * w

A tehetetlenségi nyomaték és a szögsebesség szorzata.

Az impulzusnyomaték változásának sebessége egyenlő a forgatónyomatékkal.

Az impulzusmomentum kvantumelmélete szoros kapcsolatban van a rotációs csoporttal.
Fontos alkalmazásai vannak a kétatomos molekulák atomjainak elektronszerkezetében, és a molekulák rotációs spektroszkópiájában.
Az elektronspin az impulzusmomentum egy fajtája.

Felhasznált irodalom