Joule törvénye

Egy adott tömegű gáz belső energiája független a térfogatától és nyomásától, csak a hőmérséklet függvénye.
Ez a törvény, amelyet James Prescott Joule fogalmazott meg, csak ideális gázokra érvényes (amelyre megadja a termodinamikai hőmérséklet definícióját), mivel reális gázokban a molekulák közti erők változást hoznak létre a belső energiában, térfogatváltozást okozva. Lásd Joule-Thomson-hatás.

A Joule törvény differenciális alakját egy homogén drótban leadott teljesítmény (P) és a drót térfogatának (V) hányadosa adja meg:

Differenciális formája:

ahol pj az egységnyi térfogatban egységnyi idő alatt keletkezett , vagyis a Joule-hő teljesítménysűrűsége.

Felhasznált irodalom