karboxilát

A karbonsavak anionja.
Például az etánsav etanoátiont ad CH3COO-.

Felhasznált irodalom