karbonátásványok

Közönséges kőzetalkotó ásványok egy csoportja, amelyek alapvető szerkezeti eleme a CO32--anion.
A legfontosabb karbonátásványok a kalcit, a dolomit és a magnezit.

Felhasznált irodalom