kémiai elemek

Kémiai elemnek az olyan anyagot nevezzük, amely már semmilyen kémiai művelettel nem bontható tovább más anyagokra.
P éldául a nátriumot tetszés szerinti művelettel kezelve mindig ugyanolyan nátrium marad, a nátrium tehát elem.

Bizonyos fizikai műveletek segítségével azonban némelyik elemet lehet olyan részekre bontani, amelyek kémiailag teljesen azonos viselkedésüek, de bizonyos fizikai tulajdonságaik, pl. sűrűségük kis eltérést mutat. Ezek izotóp elemek.
Az urán "dúsításakor" például bonyolult fizikai módszerekkel (urán-hexafluorid termodiffúziós szeparációjával) választják szét a hasadóképes U(235) izotópot a sokkal nagyobb mennyiségben előforduló, nehezebb U(238) izotóptól.

A ma ismert 112 elemnek több, mint 2500 izotópja létezik. Ezek közül 249 stabil, az összes többi magától elbomlik, azaz radioaktív.
A kis rendszámú (kb. a 20-as rendszámú kalciumig) stabil atommagokban a protonok és neutronok száma megegyezik, a nagyobb rendszámú magokban viszont a neutronok vannak többségben.

Az elemek nagyobb része fém (pl. vas, réz, arany, ezüst, stb.).
Vannak nemfémes elemek (pl. kén, foszfor, oxigén, szén, hidrogén, stb.).
Egyes elemek sajátságai átmenetiek a fémek és a nemfémes elemek között, (ilyenek pl. arzén, tellur, stb.), ezeket szokták félfémeknek is nevezni.

Az elemek periódusos rendszere.

Lexikonomban az összes elemről találhatók adatok.
Az egyes elemek többféleképpen elérhetők:

- A Kislexikon tartalomjagyzékéből az egyes elemek nevére kattintva
- A Kémia / SZERVETLEN KÉMIA - Az elemek periódusos rendszere részben az egyes elemek nevére kattintva
- A "beépített" periódusos rendszerből az elemek vegyjelére kattitva
- A Szójegyzék/Keresőből a keresőmezőbe az adott elem nevét, vagy vegyjelét helyközök (space) között beírva (pl. " hidrogén ", vagy " h ")

- A Szójegyzék/Keresőben, a kémiaielemek beírásával a keresőmezőbe, az összes elem (és néhány más kapcsolódó címszó) listája megjelenik.

Az Érdekességeknél a "Kémiai elem építőkészlet" címszónál található animáció az egyszerűbb atomok felépítését szemlélteti.

Felhasznált irodalom