légnyomás
(atmoszféra, atmoszferikus nyomás, aerosztatikai nyomás)

A földi légkör Föld felszínére kifejtett nyomása: elfogadott értékét egy atmoszférának nevezik, amely 1013 milibarral, 101 325 pascallal (Pa) vagy 760 torral egyenlő.
A nyomás a tengerszint feletti magassággal és a hőmérséklettel változik. (Mérése a magasság közelítő megállapítására alkalmas - barometrikus magasságképlet .)
Standard szintnek tengerszinten mért átlagos nyomást (1013,25 mb) tekintik, s a különböző magasságokon mért adatokat általában ehhez viszonyítva adják meg.
A légnyomást barométerrel mérik.

Más légkörrel rendelkező bolygók esetén is értelmezhető.

A különböző nyomás mértékegységek közötti átváltás a nyomás címszónál elvégezhető.

Felhasznált irodalom