metallurgia

Fémek, ötvözetek előállításával, tulajdonságaik szabályozásával foglalkozó tudományág, amely felhasználja a termokémia, fizikai kémia, a termodinamika, a reakciókinetika vonatkozó ismereteit.

A metallurgia a szűkebb értelemben vett kohászat (a képen egy vaskohó), amely a fémek ércekből való kinyerésével foglalkozik, csoportosítható az alkalmazott technológia jellege szerint:
- tűzi kohászat (pirometallurgia)
- hidrometallurgia
- elektrometallurgia

Felhasznált irodalom