nagynyomásfizika

A nagy nyomás anyagokra gyakorolt hatásával foglalkozó tudomány.

Gyémántcsúcsok között kialakított kísérleti eszköz

A nyomás az anyagok legtöbb tulajdonságát befolyásolja.
Nagy nyomáson pl. egyes félvezetők fémes vezetőkké válnak, a vas elveszítheti erős mágnességét, a gázok pedig általában cseppfolyóssá válnak.
A normál légköri nyomásnak (1 atm) már az többszázezerszeresét is elérték.

Felhasznált irodalom