napidő
(szoláris idő)

A Földnek a Naphoz viszonyított tengelyforgása alapján mért idő.

A Föld esetén a csillagnap rövidebb, mint a Nap-nap.
Az 1-es idő során a Nap és egy bizonyos távolságra lévő csillag fölöttünk van.
A 2-es idő során a Föld 360°-ot fordult és a csillag újra fölöttünk van (1→2 = egy csillagnap).
Egy kicsit később azonban, a 3-as idő során a Nap újra fölöttünk van (1→3 = egy Nap-nap).
Még egyszerűbben, 1-2 a Föld teljes fordulata, de mivel a Nap körüli keringés befolyásolja a szöget, ami alatt a Nap látszik a Földről, 1-3 amennyi idő után a delelés újra megtörténik.

A középnap-idő egy képzeletbeli középnaphoz viszonyított tengelyforgásból indul ki, és az óráink által mutatott idő alapját képezte, mindaddig, míg fel nem fedezték, hogy a Föld tengelyforgási sebessége is változik.
A valódi napidő a napóra által mutatott idő.
A kettő közötti különbség 16,4 perc is lehet (október végén).

Felhasznált irodalom