Newlands, John Alexander Reina

(1837 - 1898) angol vegyész
Surreyben, Angliában született.
Az apja tanította otthon, majd később a Royal College of Chemistry diákja lett.
Londonban analitikai kémiával foglalkozott.
1868-ban egy cukorgyár vezető kémikusa lett.
Később ismét analitikai kémiával foglalkozott.
Ő állította össze a kémiai elemek első periódusos rendszerét az atomtömegeik alapján sorba rendezve.
1865-ben publikálta az oktáv törvényt, ezzel hozzájárult a periódusos rendszer kialakításához.

Felhasznált irodalom