párolgás
(tényleges párolgás, telítési állapot)

Az anyag szilárd vagy folyadék halmazállapotából gáz halmazállapotúvá való átmenete.

Szűkebb értelemben az a folyamat, amelynek során a Föld felszínéről vízgőz formájában víz távozik a levegőbe.
Ez fontos állomása a Föld és az atmoszféra közötti energiacserének, amely a légmozgásokat létrehozza, és így az éghajlatot is befolyásolja (a víz körforgása).

A természetes felszín párolgása függ:
- a párolgó felszín sajátosságától
- a rendelkezésre álló folyadék mennyiségétől
- a párolgásra fordítandó energia nagyságától
- a levegő átkeveredésének mértékétől (szél)
- a párolgó folyadék hőmérsékletétől
- a levegő párabefogadó képességétől (telítési hiány)

Tényleges párolgás a folyadék felszínéről kilépő és visszakerülő molekulák számának különbsége.
A párolgás mértéke annál nagyobb, minél nagyobb a kilépő, de a folyadékba vissza nem kerülő molekulák száma.

Telítési állapot áll elő, amikor a kilépő molekulák száma megegyezik a visszakerülő molekulák számával. A folyadék felszíne fölötti légtérben a molekulák száma nem változik.

Az alábbi ábra a halmazállapotváltozásokat mutatja be.
Párolgás során ugyanaz történik, mint forráskor, viszont párolgás bármilyen hőmérsékleten végbemehet.


Felhasznált irodalom