rendszám
(atomszám, protonszám)

A kémiai elemek rendszáma a periódusos rendszerben elfoglalt helyet jelenti.

A periódusos rendszer elemeinél a bal felső sarokban lévő (kisebbik) szám mutatja az adott elem (a példában a szén) rendszámát. (A nagyobbik szám az elem izotópjának tömegszáma.)

Egy elem rendszáma megegyezik az atommagjában lévő a protonok (protonszám), illetve a körülötte mozgó elektronok számával. Az elemek atommagjában a protonok mellet (a hidrogén kivételével) neutronok is találhatók.
A neutronok száma változhat, a legtöbb elemnek több, különféle tömegszámú izotópja lehet, amelyek rendszáma és kémiai viselkedése azonos, csak fizikai tulajdonságaikban térnek el kisebb-nagyobb mértékben.

Egyes esetekben használják az atomszám kifejezést is az angol atomic number tükörfordításaként, de kerülendő.

Az egyszerűbb atomok felépítését szemléltető animáció az Érdekességeknél a "Kémiai elem építőkészlet" címszónál található.

Felhasznált irodalom