Siemens, (Ernst) Werner von

(1816-92) Német mérnök,
Lenthében (Hannover) született
Belépett a porosz hadseregbe, és 1844-ben a berlini fegyvergyár vezetője lett.
Fejlesztette a távírórendszert Poroszországban, számos galvanométer-típust tervezett, és meghatározta bizonyos anyagok elektromos ellenállását.
Róla nevezték el az elektromos vezetőképesség mértékegységét.
1847-ben távírógyárat alapított, 1888-ban nemesi rangra emelték.
Berlinben halt meg.
Fivérei szintén az iparban tevékenykedtek, öccse, (Karl) Wilhelm (1823-83) talált fel egy új acélgyártási eljárást 1861-ben.

Felhasznált irodalom