tömegszám
(nukleonszám)

A kémiai elemek izotópjainak kerekített atomsúlya.

A periódusos rendszer elemeinél a jobb alsó (nagyobbik) szám az elem (a példában a szén) izotópjának tömegszáma.
(A bal felső sarokban lévő kisebbik szám mutatja az adott elem rendszámát.)

Gyakorlatilag megegyezik az adott izotópban lévő protonok és neutronok számának összegével vagyis a magban lévő összes nukleonok számával.
Például a közönséges hidrogén tömegszáma 1, mivel mindössze egyetlen protont tartalmaz, a hidrogénnak azonban két további izotópja létezik. A 2-es tömegszámú deutérium, 1 protont és 1 neutront tartalmaz, és a 3-as tömegszámú trícíum, 1 protont és 2 neutront tartalmaz.
Jól látható, hogy a protonok száma, vagyis az elem valamennyi izotópjának rendszáma azonos, csak a neutronok számában és ebből következően a tömegszámban térnek el. Egyszerűbben fogalmazva a különböző izotópok könnyebbek, vagy nehezebbek lehetnek egymástól, de kémiailag ugyanarról az elemről van szó, ugyanolyan vegyületeket alkotnak.

Az egyszerűbb atomok felépítését szemléltető animáció az Érdekességeknél a "Kémiai elem építőkészlet" címszónál található.

Felhasznált irodalom