ÚJDONSÁGOK
(Címszavak, amelyek az elmúlt hónapban felkerültek vagy módosultak, bővültek - a feltöltés pontos dátumával)


2023.11.24.

 • Pirani-féle vákuummérő
 • mobilitás (elektromos mobilitás)
 • ionmobilitás spektroszkópia (IMS, plazmakromatográfia)
 • piranóz (ß-D-glükopiranóz)
 • ribulóz (D-ribulóz, L-ribulóz, eritro-pentulóz, (3R,4R)-1,3,4,5-tetrahidroxipentán-2-on)
 • ribulóz-biszfoszfát (RuBP, 1,5-Di-O-foszfono-D-ribulóz, ribulóz 1,5-difoszfát)
 • karboxilezés (karbonizálás)
 • piro-
 • D-ribóz (5-(hidroximetil-)tetrahidrofurán-2,3,4-triol)
 • piridin (azin, azabenzol)
 • pirit (vas-(di)szulfid, vaspititek, bolondok aranya)

  2023.11.15.

 • s-mező elemei
 • pipetta
 • fotoelektron spektroszkópia (photoelectron spectroscopy, PES, photoelectron spectromicroscopy, PESM, fotoelektron spektromikroszkópia)
 • kémhatás (pH, pH-skála, savasság, aciditás, lúgosság, alkalikusság, semleges, savas, lúgos kémhatás, bázisos, bázikus, oxóniumion, hidróniumion, hidroxóniumion)
 • addíció (addíciós reakció, poliaddíció, addíciós polimerizáció, addíciós vegyület, addukt, pi-addukt)
 • káosz (kaotikus rendszerek, pillangó-hatás)
 • határpálya (legnagyobb energiájú betöltött pálya, HOMO, highest occupied molecular orbital, következő legnagyobb energiájú betöltött pálya, NHOMO, next-to-highest occupied molecular orbitalleg, legkisebb energiájú betöltetlen molekulapálya, LUMO, lowest unoccupied molecular orbital, második legkisebb nem betöltött molekulapálya, SLUMO, second lowest unoccupied molecular orbital)
 • smirgel
 • balra/jobbra forgató (bal forma, l-izomer, jobb-forma, dextro-forma, d-izomer, dl-izomer, mezo-izomer)