ÚJDONSÁGOK
(Címszavak, amelyek az elmúlt hónapban felkerültek vagy módosultak, bővültek - a feltöltés pontos dátumával)


2017.06.29.

 • molekulapálya
 • elektronpályák (orbitál, atompálya, elektron atomi pályája, pályaenergia, magpálya, vegyértékpálya, elektronhéjak, alhéjak)
 • kovalens kötés (homoöpoláris kötés, datív kötés, dipoláris kötés, koordinatív kötés, szemipoláris kötés, donor, akceptor, szigma-kötés, szigma-elektron, delta-kötés, pi-kötés, pi-elektron, kötő pálya, bonding orbital, lazító pálya, anti bonding orbital)
 • szilicium(IV)-oxid (szilícium-dioxid, szilika, kvarc, a-kvarc, b-kvarc, krisztobalit, tridimit, lechatelierit, hegyikristály)
 • kristályok (ideális kristály, reális kristály, sokkristályos, polikristályos, krisztallit, izotróp kristályok, anizotróp kristályok, kristályos anyag, kristályrács, szabályos, tetragonális /négyzetes/, hexagonális, trigonális, rombos, monoklin /egyhajlású/, triklin /háromhajlású/, kriptokristályos)
 • drágakövek (féldrágakövek, drágakőtudomány, gemmológia)

  2017.06.29.

 • űridőjárás
 • mátrix mechanika
 • Maxwell termodinamikai egyenletei
 • Maxwell-démon
 • ambident (kötési izoméria)
 • Maxwell-egyenletek (Maxwell-törvények)

  2017.06.13.

 • A fotózás fizikai és kémiai alapelvei
 • lassú robbantás
 • látens hő (rejtett hő, specifikus látens hő, moláris látens hő, fajlagos olvadáshő, olvadáshő, fajlagos forráshő)
 • latex (látex, kaucsuk)
 • elektronpályák (orbitál, atompálya, elektron atomi pályája, pályaenergia, magpálya, vegyértékpálya, elektronhéjak, alhéjak)
 • gravitációs hullámok (LIGO, Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, Lézer interferométer gravitációs hullám obszervatórium, VIRGO)