ÚJDONSÁGOK
(Címszavak, amelyek az elmúlt hónapban felkerültek vagy módosultak, bővültek - a feltöltés pontos dátumával)


2019.06.27.

 • kvantummechanika
 • kvantum
 • kvázirészecskék (fonon)
 • K-vitamin (fillokinon, K1-vitamin, K2-vitamin)
 • lágyítók
 • lánckapcsolódás (láncképzés)
 • láncmolekula (láncpolimer)
 • Landau-szintek
 • Laporte-kiválasztási szabály

  2019.06.18.

 • InSAR (Interferometric synthetic aperture radar, műholdradar-interferometria)
 • SAR (szintetikus apertúrájú rádiólokátor, Synthetic Aperture Radar)
 • cenote
 • külső földtani erők (exogén erők)
 • kvantumos Hall-effektus (kvantált Hall-jelenség)
 • kvantumszámok (főkvantumszám, mellékkvantumszám, pálya kvantumszám, azimutális kvantumszám, mágneses kvantumszám, spinkvantumszám, elektronszerkezet, kvantumállapot)
 • kvantumelmélet
 • kvantumkémia (kísérleti kvantumkémia, elméleti kvantumkémia)