A lexikon használata

 

Egy "fizikai" címszó sok esetben több címszót is tartalmaz. Ezek vastagon szedve megtalálhatók a szövegben, illetve a legtöbb esetben (a jobb érthetőség miatt) zárójelben a cím alatt felsorolva megtalálhatók olyan sorrendben, ahogyan a szövegben előfordulnak.

Egy adott témakör, címszó többféle módon elérhető:

Tartalomjegyzékből

A legegyszerűbb, legkézenfekvőbb módszer a felső sávból, a "csillagok közül" kiválasztani egy főfejezetet (Fizika, Kémia, Csillagászat, Érdekességek, Kislexikon).
Ekkor a baloldali böngészőben megjelenő tartalomjegyzékből kiválasztható a kívánt téma, amire rákattintva az anyag megnyílik a főablakban. A tartalomjegyzék fölötti kis ablak a fő témakörökre történő gyorsabb ugrást segíti.

Kislexikon

A Kislexikon baloldali tartalomjegyzéke fölötti kis ablak az ABC betűivel meggyorsítja a több ezer címszóból álló tartalomjegyzékben történő navigálást.
A tartalomjegyzék egy folyamatos lista volt, amit a gyorsabb működés miatt 3 részre (A-F; G-M; N-Z) bontottam. A betűkről ugorva ez semmilyen változást nem okoz. A görgetősáv használata esetén az egyes blokkok elején és végén a megfelelő feliratra kattintva (pl. "Tovább a G-re") kattintva folytathatja a lapozást.

Szójegyzék

A Szójegyzék/Kereső estén a főablakban egy kis beviteli mező látható a felső részen. Ide kell beírni csupa kis betűkkel és mindentegybeírva a keresett témát (címszót) és a Keres gombra kattintva megjelennek azok a címszavak, amelyek a beírt témával foglalkoznak. Ez esetben csak a főablak tartalma változik, a kapcsolódó tartalomjegyzék nem jelenik meg.

Ha egy "konkrét" címszót beír, akkor esetleg csak egyetlen olyan "helyet" talál a fő ablakban , amire kattintva, maga az anyag (html fájl) nyílik meg a fő ablakban.
(Például a trietilcitrát beírásakor, mindössze a trietil-citrát címszó jelenik meg.)

Ha egy nagyobb témakört ad meg a keresőben, akkor rengeteg találat lehet, ezek között kell azután megkeresni a kívánt konkrét címszót.

Például, ha a fizika témakörre keres, akkor az összes olyan címszó (fájl) megjelenik a listában, amelyek a fizikával foglalkoznak valamilyen módon. Ezek egyébként lehetnek a Fizika, Kislexikon és az Érdekességek részben. Sőt vannak olyan anyagok, amelyek több témakört is érintenek, például a Fotózás fizikai és kémiai alapjait bemutató anyag a fizika és a kémia témakörre keresve, sőt az Érdekességek részben is megtalálható.
Persze az említett esetben a fotózás címszó beírása praktikusabb, mert akkor csak néhány címszó jelenik meg, és könnyebb a kiválasztás.

A témakörök összefüggéseinek jobb áttekinthetősége érdekében a fizika, a kémia és a csillagászat témakörhöz tartozó alapfogalmak, mindennapi eszközök, jelenségek az említett témakörök (fizika, kémia, illetve csillagászat) tartalomjegyzékében logikailag csoportosítva is megtalálhatók függetlenül attól, hogy "fizikailag" nem az adott rész "könyvtárában" vannak. Ha viszont a tartalomjegyzékben rákattint valamelyik címszóra, akkor a főablakban az adott címszó, a baloldali ablakban pedig az a tartalomjegyzék jelenik meg, ahová a címszó "fizikailag" tartozik.

Alapjában a keresés nagyon hasonlít az Internetnél megszokotthoz.

Hiperlinkek

Van még egy elérési lehetőség, amit szintén megszokhattunk az Interneten. A legtöbb anyagban, a szövegen belül is számtalan hiperlink (kék, aláhúzott szövegrész) található, amelyre kattintva közvetlenül egy csatlakozó címszóra ugorhat. Ez esetben is a főablakban az adott címszó, a baloldali ablakban pedig az a tartalomjegyzék jelenik meg, ahová a címszó "fizikailag" tartozik.
Innen a böngésző vissza gombjával visszajuthat a kiindulási helyre.
(Ha többszörös hivatkozásokkal esetleg "eltévedne" és a vissza gomb többszöri lenyomása sem elég a "visszataláláshoz", keressen rá újra a kívánt témakörre.)
!!! Fontos tanács: eszébe ne jusson valakinek egy témán belül sorban az összes kékkel aláhúzott részre rákattintatni! Ez egy lehetőség, ha valamit még meg akar nézni. Egy hosszabb anyagban ugyanaz a címszó, akár többtucatszor (!) is előfordulhat aláhúzva.

Néhány további keresési ötlet:

A keresés "egyértelműsége" érdekében a több szóból álló keresett témakört is egybeírva, vagyis helyköz (space) nélkül kell beírni. (Pl. a mindennapokkémiája, vagy a mindennapokfizikája címszó beírásával a "hétköznapi" eszközök, jelenségek kémiai, fizikai alapjaival kapcsolatos témakörök jelennek meg.)

A szójegyzék keresője úgy működik, mint az Internetes keresők. Azokra a szavakra (karaktersorozatokra) keres, amelyeket keresőszóként az egyes címszavaknál megadtam. Jól használható bizonyos témakörök összegyűjtött megkeresésére.

A keresővel legyűjthető(k):
- az összes tudós, vagy (egy nyilván kisebb halmaz) az összes fizikus, kémikus, csillagász (beírandó keresőszó: tudós, illetve fizikus vagy kémikus vagy csillagász)
- a műanyagok (ezen belül mondjuk a polimerizációs műanyagok) (beírandó keresőszó: műanyag, illetve polimerizációsműanyag)
- az ásványok (ezen belül pl. a karbonátok) (beírandó keresőszó: ásvány, illetve karbonát(ok))
- az illatok (szagok) - jellegzetesen illatos (büdös) vegyianyagok (beírandó keresőszó: illat(ok))
- a mosószerek (beírandó keresőszó: mosószer(ek))
- a kémiai elemek (ezen belül, mondjuk a fémek, nemesgázok, stb.) (beírandó keresőszó: kémaiaielem(ek), illetve fém(ek) vagy nemesgáz(ok))
- "legek" (a kémiában, a Naprendszerben, stb.) (beírandó keresőszó: legek)
A "látványosságok" kigyűjtését biztosítják az alábbi keresések:
- az összes "szemléltetés" (Flash animációk, java scriptek) címszavai legyűjthetők egyszerre (beírandó keresőszó: szemléltetés(ek), illetve animáció(k)) a kettő nem ugyanazt az eredményt hozza
- megjeleníthető egyszerre az összes olyan címszó, amelyhez filmrészlet kapcsolódik (beírandó keresőszó: filmrészlet)
- legyűjthető az összes olyan címszó, amely térbeli molekulaképet tartalmaz (beírandó keresőszó: molekulakép(ek))
- összegyűjthető az összes olyan címszó, amely hangrészletet tartalmaz (beírandó keresőszó: hangrészlet)

Külön megemlítem a periódusos rendszer elemeinek keresési lehetőségeit.
- természetesen a Kislexikonban a "névsor szerinti helyén" bármelyik elem megtalálható
- megtalálhatók a Kémia részben a "SZERVETLEN KÉMIA - a periódusos rendszer elemei..." részben csoportosítva
- az anyag tartalmaz egy "rendes táblázatos" periódusos rendszert, ahol bármelyik elemre rákattintva elérhető az adott elem címszava
- a Szójegyzék keresőjében megfelelő csoportosításban lehetséges az elemekre keresni (a név szerint keresés mellett)
* megtalálhatók a csoportok szerint (pl. a halogéncsoport beírásával az összes halogén elem és a halogén csoport egy általános leírása jelenik meg)
* ugyanezt az eredmény érhetjük el oszlop szerint keresve (a halogének esetén a 0oszlop a "keresőszó", de pl. az 1aoszlop "keresőszó" beírásával az összes alkálifém és az alkálifémeket általánosan leíró címszó megjelenik, a 8boszlop a "keresőszó" beírásával annak mindhárom "triádja" a vascsoport és a platinafémek megjelennek.
* a periódusos rendszer "keresőszó" beírása esetén természetesen valamennyi elem címszavai és a periódusos rendszert magát tartalmazó címszó is megjelenik az eredményhalmazban.
* az elemek vegyjel alapján is megkereshetők ez esetben a vegyjel elé és mögé egy helyközt (space) kell írni, a lentebb részletezett módon
* a vegyületek képlet alapján történő keresése is megoldott, a képlet elé és mögé egy helyközt (space) kell írni. Például " hcl " beírásával elérhető a sósav, vagy " naoh " beírásával a nátrium-hidroxid (lúgkő).
Szerves vegyületek esetén sok esetben többféle módon beírt képlettel elérhető egy adott vegyület, pl. az etanol (etilalkohol) " c2h5oh " " c2h6o " és " ch3ch2oh " beírásával is elérhető.
Egyes esetekben ugyanaz az a tapasztalati képlet megegyezik több vegyület esetén. Például " c6h12o6 "beírásával a keresés eredményének tartalma az inozit a szőlőcukor, a facukor, a gyümölcscukor, a galaktóz és a D-mannóz, mert ezeknek megegyezik a tapasztalati képlete.

Több esetben eleve úgy építettem fel, hogy egy adott vegyületcsoport (pl. szénhidrogének, polimerizációs műanyagok) különböző "egyedei" könnyen összehasonlíthatók legyenek a "fő címszóból". (Pl. az alkánok címszónál a paraffin szénhidrogének első tíz tagjának - metán, etán, stb. - molekulaképei hasonlíthatók össze, de természetesen "külön-külön" is megtalálhatók.)

Meg kell még említeni, hogy a különböző vegyületek (pl. az "e-anyagok") a triviális nevük mellett, a "szabványos kémiai nevükön" is kereshetők. Ebben az esetben a keresőben a nevekben esetleg szereplő ","-t nem kell beírni (mivel a kereső semmilyen írásjelet nem fogad el). Az egyértemű találatok érdekében "mindentegybeírvakellbeírnianeveket". Pl. a hexán egyik izomere a 2,2-dimetil-bután "22dimetilbután" formában írandó be.

Mivel a kémia részben már nem névsor szerint találhatók ez egyes vegyületek ezért esetleg nehézkes lehet, mondjuk egy olyan anyag megtalálása, mint az oltott mész. Ebben az esetben a Windows "általános keresője" (ctrl+f) jól használható.

A kereső egyébként (ugyanúgy, mint az Internetes keresők) karaktersorra keres. Ezért minél teljesebb összetett szót ír be annál valószínűbb, hogy csak egy találat lesz az eredményben. Ugyanakkor egyetlen betű eltévesztése esetén már nem talál semmit, vagy mást talál meg.
Az említett "22dimetilbután" beírásakor például egyetlen fájl - a 2,2-dimetil-bután - található az eredmény ablakban.
Ha viszont mondjuk csak a "metil" keresőszót írjuk be, akkor is megtalálja természetesen a 2,2-dimetil-bután címszót, de még vagy 20 egyebet is, amelyekben szerepel a metil szórészlet (pl. metil-alkohol, metil-cellulóz, dimetil-propán, stb.)

Ugyanezen sajátosság miatt, például a "csillag" keresőszó beírásakor az összes olyan témakör megjelenik, ami a csillagászattal kapcsolatos, ha kimondottan a csillagok címszavait keresi, akkor a " csillag " a megfelelő keresőszó (tehát előtte és utána helyközzel (space)), persze idézőjelek nélkül. A csillagok keresőszó beírásával gyűjthetők le a különböző csillag típusok (vörös óriás, fehér törpe, stb.), illetve a csillagfejlődés és egyéb vonatkozó címszavak.

Mivel a kereső egy karaktersorozatot keres előfordulhat, hogy "oda nem illő" címszavakat talál. Ez különösen valószínű a nagyon rövid szavak esetén. Ennek kiküszöbölésére úgy építettem fel, hogy ilyen esetekben (pl. rövidítések, vegyjelek, stb. keresésekor) az adott karaktersor elé és mögé egy helyközt (space) kell írni.
Ugyanez alkalmazható a "főcímszó" keresésére is.
Például ha csak a hidrogént akarja megkeresni akkor a beírandó keresőszó: " hidrogén ", vagy " h " (persze idézőjelek nélkül).
Ha a helyköz nélkül írja be a "hidrogén" keresőszót akkor az összes hidrogénnel kapcsolatos címszót legyűjti.
Ha az "alap címszót" (pl. vitaminok) akarja elérni akkor a beírandó keresőszó: " vitamin " (persze idézőjelek nélkül).
Ha a helyköz nélkül írja be a "vitamin" keresőszót akkor az összes vitaminokkal kapcsolat címszót legyűjti.
Olyan "alap címszavak" eléréséhez, mint pl. kémia, fizika, csillagászat, biokémia, stb., a beírandó keresőszó: " akémia ", " afizika ", " acsillagászat ", " abiokémia ", stb. egyébként az összes kapcsolódó címszót legyűjti, ami ebben az esetben 1000-es nagyságrendű!

Szóval okosan kell kitalálni a keresőszót és esetleg változtatva rajta, csökkenthető az eredményhalmaz, könnyebben megtalálható a ténylegesen keresett címszó.

Térbeli molekulaképek

A molekulák térbeli megjelenítéséhez a korábbi Chime megjelenítőről sok évvel ezelőtt kénytelen voltam áttérni a JMol megjelenítőre, ami Windows 10 alatt már nem működött. Elvileg át lehetne alakítani egy olyan változatra, ami Windows 10 alatt működik, de ez akkora munka lenne és a korábbiak alapján annyira bizonytalan a hosszútávú használhatósága, hogy nem vállalkoztam rá.

Helyette az összes molekulaképet tartalmazó fájlban lecseréltem a megjelenítést a molekulák képeire.
A legtöbb esetben egy golyó és pálcika, illetve egy térkitöltéses megjelenítésű képre. Egyes esetekben (bonyulultabb molekuláknál) huzalváz megjelenítés látható.
Ezen kívül a legtöbb helyen elérhető a molekula (.pdb kiterjesztésű) koordináta fájlja és a molekulamegjelenítő program letöltési helye: https://sourceforge.net/projects/openrasmol/

 

Készítő

Készítő: Horváth Miklós
Mail: hmika@vilaglex.hu
Honlap: www.vilaglex.hu

 

Felhasznált irodalom

Ez a "gyűjtemény" a rengeteg saját készítésű kép, ábra, animáció és írásos anyag mellett számos könyv, folyóirat, internetes anyag felhasználásával készült.

A felhasznált fontosabb irodalom:

 • Öveges József: Érdekes fizika
 • Öveges József: Sugárözönben élünk
 • Náray-Szabó István: Kémia
 • Tasnády Kubacska András: Ásványok
 • Akadémiai Kislexikon
 • Cambridge Enciklopédia
 • Park-Usborne: Fizika enciklopédia
 • Park-Usborne: Kémia enciklopédia
 • Zdenek V. Spinar-Zdenek Burian: Élet az ember előtt
 • DR. Szalay Béla: Fizika
 • Usborne: A tudomány nagy enciklopédiája gyermekeknek
 • Usborne: A technika nagy enciklopédiája gyermekeknek
 • Colin A. Ronan: Megmagyarázzuk a tudományt...
 • NOVUM: A tudás enciklopédiája
 • Akadémiai Kiadó/Zrínyi Katonai Kiadó: Űrhajózási lexikon
 • Cs. Kádár Péter: Diszkónika
 • Hédervári Péter: Képes csillagvilág
 • Rókáné Kalydi Bea: Miért? 1000 kérdés és válasz a fizika köréből
 • Hifi Magazin
 • Élet és Tudomány
 • Természet Világa
 • Gerencsér Ferenc, Mihályi Gabriella, Oláh Károly: Meteorológiai, csillagászati, földrajzi értelmező szótár
 • Gönczy Sándor - Szalai Katalin: Geomorfológiai fogalomgyűjtemény
 • Joe Nickell: Aura Photography: A Candid Shot - Skeptical Inquirer, May/June 2000
 • Dr. Hannus István: Kémiai Nobel-díjasok
 • Sárfalvi-Tóth: Földrajz
 • Nemerkényi Antal: Általános természetföldrajz
 • Izsák Tibor: Természetföldrajzi fogalmak szótára
 • http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Feny
 • A wikipedia angol nyelvű címszavai
 • http://www.origo.hu/tudomany/...
 • http://www.cab.u-szeged.hu/local/naprendszer
 • http://www.sulinet.hu/kossuth/fizika
 • http://www.biochem.szote.u-szeged.hu/astrojan/biolex.htm
 • http://www.pannonplast.hu
 • http://www.kfki.hu/chemonet
 • http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/nobel
 • http://www.apluszb.hu/hu/products/adhesives
 • http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/jancso/gomba.html
 • http://metal.elte.hu/~phexp/doc/hot
 • http://www.atomeromu.hu/mukodes/tipusok
 • http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv
 • http://physics.nad.ru/Physics/English/
 • http://howstuffworks.com
 • http://celebrate.digitalbrain.com
 • http://metal.elte.hu/~dlab/
 • http://www.ted.photographer.org.uk/photoscience_chemical.htm
 • http://stargate.eik.bme.hu/foto/kisokos/lencsehibak/
 • http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b55/ - Csapó János, Csapóné Kiss Zsuzsanna
 • http://konyv.uw.hu/aura.htm
 • http://www.mek.iif.hu/porta/szint/termesz/csillag/urkutat/html/
 • http://www.galleries.com/minerals/
 • http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/torda1.pdf
 • http://www.pasztorvolgyi.sulinet.hu/zsolt/klte/mert_atv/merteke.htm
 • http://www.hobbielektronika.hu/
 • http://www.kislexikon.hu/
 • http://www.mtmi.vu.lt/pfk/funkc_dariniai/diod/index.html
 • http://physics.usask.ca/~hirose/ep225/animation/
 • http://www.kettering.edu/~drussell/Demos/Flexural/
 • http://www.uni-miskolc.hu/
 • http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/~foldshe/
 • http://www.hik.hu/tankonyvtar/
 • http://www.agraroldal.hu/novenyvedo-szerek.php
 • http://vili.pmmf.hu/jegyzet/villtan/14.html
 • http://www.thermacore.com
 • http://nobelprize.org/nobel_prizes/
 • http://209.85.129.132/search?q=cache:inPX2qTGx4kJ:papics.web.elte.hu/Csilltori1.pdf
 • http://www.photonics.com/Content/ReadArticle.aspx?ArticleID=35959
 • http://micromachine.stanford.edu/smssl/projects/NovelMicrostructures/MRFMDetails.html
 • http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects2001/anderson/colourings.htm
 • http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.camerarepairer.co.uk
 • http://www.ul.ie/~kirwanp/linkstoanimations.htm
 • http://www.liquid-dynamics.com/animations/pumps.htm
 • http://www.townbiz.com/wd/clients/examples/resmed/2-pole_bldc_motor.html
 • http://www.idokep.hu/?oldal=alapismeretek
 • http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/fizika/
 • http://www.mfa.kfki.hu/int/nano/magyarul/Nanotech-BLP.html
 • http://www.scienceofspectroscopy.info/edit/index.php?title=Scanning_Tunneling_Microscopy
 • http://www.epa.oszk.hu/00600/00691/00041/05.html
 • http://universe-review.ca/I15-49-Hawking.jpg
 • http://tudasbazis.csillagaszat.hu/kislexikon
 • http://nz.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100202201907AAKIkhQ
 • http://saltlampking.blogspot.com/
 • http://www.tankonyvtar.hu/kemia/oxford-typotex-kemiai
 • http://jchemed.chem.wisc.edu
 • http://www.lesker.com/newweb/Vacuum_Pumps/jpg/Photo_TechNote_Ion.jpg
 • http://biokemia.elte.hu/oktatas/biokemia26.PDF
 • http://www.mommo.hu/media/A_memrisztor
 • http://www.agt.bme.hu/volgyesi/geofiz/5_3.pdf
 • http://bilder.desy.de:9080/XFELmediabank/ConvertAssets/femtochemistry-experiment-schema.jpg
 • http://www.gazdabolt.hu/portal/downloads/termekek/333/cyperkilltermism.pdf
 • http://koll1.chem.u-szeged.hu/colloids/staff/sztamas/gyogysz/hatf_elektro.pdf
 • http://www.membrane-guide.com/download/membranmuveletek.pdf
 • A kémiatanár bosszúja
 • http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/Spectrpy/UV-Vis/uvspec.htm
 • http://www.teara.govt.nz/en/iron-and-steel/2/4
 • http://accessscience.com/search.aspx?topic=ASTR:INST&term=Chandra+X-ray+Observatory
 • http://www.kfki.hu/physics/historia/
 • http://metal.elte.hu/~radkat/eromuvek/lexikon/index.htm
 • http://www.ttk.pte.hu/ami/phare/energ/energ6.htm
 • http://www.hotdog.hu/magazin/magazin_article.hot?m_id=33966&a_id=645512&h_id=110357
 • http://vegytisztitas.moszi6.hu/a-textiltisztitas-toertenete.html
 • http://www.cecedhu.hu/tippek/mosas/
 • http://www.motorolajbolt.hu/olajszotar
 • http://www.atmosphere.mpg.de/enid/_1___rvizek__s_zivatarok/_-_A_zivatarok_t_pusai_272.html
 • http://www.kfki.hu/chemonet/hun/teazo/gyujt/nyelv2.html
 • http://www.novill.hu/magazin-fooldal/elektromos-aram-elettani-hatasai
 • Természet Világa 143. évf. 12, sz.: Az atomkor kezdete
 • http://pyromaster.org/html/8.html
 • http://94.199.180.149/html/dpi/efeladat/sz_etankonyv/tankonyv.php?p_id=82502
 • http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/srf-04_ultrahangos_tavolsagmero_szenzor_hasznalata_arduino-val_es_avr-rel.html?pg=2
 • http://www.mozaweb.hu/Lecke-Biologia-Biologia_9-A_bioelemek_es_a_viz_korforgasa-102485
 • http://netpedia.hu/lezernyomtato
 • http://www.origo.hu/idojaras/20110707-palagaz-betiltas-usa-franciaorszag-tudorak-es-berobbano-csapviz-ezert-kockazatos.html
 • http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/~foldshe/telep07.htm
 • http://www.mfgi.hu/hu/node/94
 • http://urbantimes.co/2011/12/3d-printing-getting-organ-ized/
 • http://www.metallographic.com/Brochures/Met-Manual-2b.pdf
 • CSEH-BOGNÁR SÁNDOR: METALLOGRÁFIAI VIZSGÁLATOK
 • http://www.matarka.hu/koz/ISSN_2062-9737/1k_1sz_2011/ISSN_2062-9737_1k_1sz_2011_079-086.pdf
 • http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/novenyianyagcsere/ch07s04.html
 • A metallográfiával, archeometallurgiával, a roncsolásmentes anyagvizsgálatokkal, az acégyártás történetével, a fémüveggel, emlékező ötvözetekkel, fémhabokkal kapcsolatos címszavak Végh Balázs közreműködésével készültek.
 • http://mmfk.nyf.hu/heg/2-2fej/2-2fej.htm
 • http://newscenter.lbl.gov/2011/08/22/beams-to-order/
 • http://www.hwsw.hu/hirek/53392/quantum-dot-kijelzo-technologia-sony-samsung-lg.html
 • http://astro.u-szeged.hu/oktatas/csillagaszat/7_Csillagfejlodes/csillagfejlodes.htm
 • http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0704/mindentud0704.html
 • http://mta.hu/mta_hirei/tisztabb-atomenergia-ezt-igerik-az-egzotikus-uj-generacios-reaktorok-mta-korszeru-atomenergia-136293/
 • http://www.origo.hu/auto/20130926-vizbazisu-akkuk-menthetik-meg-a-villanyautokat.html
 • https://dir.indiamart.com/mumbai/potassium-sodium-tartrate.html
 • http://www.spirit-ion.eu/v1/Project/Techniques/RBS.html
 • http://www.uni-miskolc.hu/~ecodobos/ktmcd1/szikes/szikes.htm
 • http://www.transitions.com/hu/transitions-minden-nap/a-technologia/fenyresotetedo-technologia/
 • http://giphy.com/gifs/belousov-zhabotinsky-reactions-WebTQJ6veZh6M
 • https://www.google.hu/search?q=lassaigne+test&rlz=1C1CHMO_huHU590HU590&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil4eet4PHTAhXDIpoKHc8CA54Q_AUICigB&biw=1111&bih=862#imgrc=KNPkX9tE_hfo3M:
 • Mégsem lapos a Föld
 • https://www.google.hu/search?q=oxygen+concentrator&rlz=1C1CHMO_huHU590HU590&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiC4uaMi4vWAhXIVxoKHZM-CpkQ_AUICigB&biw=1116&bih=851#imgdii=djhoUt4ICQ3IbM:&imgrc=5Pl_kuYB1BSofM:
 • Mik azok a légköri akciócentrumok?
 • https://hu.depositphotos.com/38511129/stock-illustration-standard-model-of-elementary-particles.html
 • https://history.aip.org/exhibits/lawrence/epa.htm
 • http://www.termeszetvilaga.hu/tv9711/csillag.html
 • http://www.konkoly.hu/staff/mosoni/if.html
 • http://www.ngkszki.hu/seged
 • https://www.nature.com/articles/ncomms14520
 • http://cronodon.com/Atomic/QCD.html
 • https://physics.aps.org/articles/v4/40?ref=nf
 • https://tengerikalandok.com/2017/09/14/tavolsag-mertekegysegei/
 • https://makeagif.com/gif/ndt-eddy-current-testing-B9xFM7
 • https://slideplayer.hu/slide/1960569/
 • https://www.fajltube.com/biologia/kemia/KEMIAI-KOTESEK81131.php
 • https://www.researchgate.net/figure/Application-of-the-fractional-Walden-rule-for-the-studied-DESs-ChClpropylene-glycol_fig10_320237977
 • https://www.brisbanehotairballooning.com.au/recognising-a-temperature-inversion/
 • http://pinceveszely.uw.hu/tr01.htm
 • https://www.researchgate.net/figure/Geometric-interpretation-of-structures-in-Hilbert-space-as-signal-space_fig2_298701795
 • https://www.quora.com/What-are-the-basics-of-Stefan-Boltzmann-law
 • https://gfycat.com/oblonglikablebarb
 • http://www1.biologie.uni-hamburg.de/b-online/library/newton/Chy251_253/Lectures/CoulombsLaw/Coulomb.html
 • https://gifer.com/en/7SSZ
 • https://kemia7.blog.hu/2020/04/04/23_energiaforrasok_fosszilis
 • https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_klasszikus_dinamikus_meteorologiai_feladatgyujtemeny_ii/feladat/egyenslyi_s_nemegyenslyi_mozgsok_a_lgkrben.scorml
 • http://th.nao.ac.jp/MEMBER/suzuki/research.html
 • https://quasar.as.utexas.edu/BillInfo/JulianDateCalc.html
 • http://ircamera.as.arizona.edu/NatSci102/NatSci102/lectures/solarsysform.htm
 • https://www.flir.com/products/gf306/
 • http://www.testequipmentplaza.com/product/oxford-x-met5000-handheld-xrf-analyzer/
 • https://www.vernier.com/2018/08/27/flash-photolysis-101/
 • https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-6156-1_57
 • https://www.researchgate.net/figure/Color-online-a-O-K-edge-SEXAFS-oscillations-k-k_fig4_258520215
 • http://thestudycircle.weebly.com/sulfur-cycle.html
 • Amikor Nagyvárad volt a világ közepe
 • https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/termeszeti-katasztrofak-felszinalakito-tevekenysege/arvizek
 • https://www.nasa.gov/mission_pages/lucy/overview/index
 • https://www.ceglass.eu/hu/az-uveg-tortenete
 • https://www.techtarget.com/searchdatacenter/definition/uninterruptible-power-supply
 • http://doktori.bme.hu/bme_palyazat/hallgato/makk_peter/makk_peter_hu/index.html
 • http://hegegy.web.elte.hu/fizkem/fizk%C3%A9m%20labor/4/Viktor-Meyer_2015_BSc1_kiegeszites.pdf
 • http://www.magazix.hu/mi-tortenik-az-uveggel-utazas-az-ujrahasznositas-vilagaban/
 • Vákuumtechnikai alapismeretek - https://slideplayer.hu/slide/11141867/
 • https://www.ru.nl/astrophysics/black-hole/event-horizon-telescope-collaboration-0/
 • Vákuumtechnikai alapismeretek - http://balintszabo.web.elte.hu/SzerkVizsgBiofiz/OptSpektr/cd/demo14.html
 • https://sites.google.com/site/apes2012group5/generating-hydrogen
 • https://hmn.wiki/hu/Basic_oxygen_steelmaking#wiki-2
 • Kétdimenziós nyalábemissziós spektroszkópia mechanikai tervezése a MAST tokamakra
 • https://www.fuelcellstore.com/blog-section/biological-fuel-cells-and-the-bio-production-of-hydrogen
 • https://www.researchgate.net/figure/Layout-wiring-diagram-and-operation-principle-of-a-spark-chamber-The-trespassing_fig2_318981598
 • https://www.nobelprize.org/prizes/physics/
 • Polimeráz-láncreakció (PCR)
 • https://bitesizebio.com/19958/confocal-laser-scanning-microscopy/
 • https://biokemonline.com/biologia-bejegyzesek/dnstol-feherjeig/
 • TOPOLOGIKUS SZIGETELŐ ÁLLAPOT KÉTDIMENZIÓS RÉTEGSZERKEZETBEN
 • Modern mikroszkópiai technikák
 • Photoactivated localization microscopy
 • Modern mikroszkópiai technikák
 • Mikroorganizmusok szerepe és alkalmazása fémek kioldására ércekből
 • https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.7b02771
 • https://slideplayer.hu/slide/1949597/
 • Downs-eljárás ábra