napszinkron pálya

Olyan pálya, amelynél a megfelelően megválasztott inklináció és pályamagasság (kb. 1000 km) miatt a műhold egy adott hely fölött mindig azonos helyi idő szerint halad el.

Az ábrán a zölddel jelölt a napszinkron pálya

A pálya elég magas ahhoz, hogy a felső légkör fékező hatása jelentéktelen legyen, ami idővel a nagytengelyt és az excentricitást is módosítaná és mindig azonos helyi időben metszi az egyenlítői síkot. Rendszerint ezt az időt adják meg a pálya adataként.
Az egyenlítői síkon az észak-déli irányú áthaladást leszálló pályának, az ellenkező irányút felszálló pályának nevezik.
A besugárzási szög, az árnyékhatás az adott felszín ismétlődő vizsgálatakor ugyanaz marad.
A Föld nem homogén tömegeloszlása miatt a változó gravitációs tér a pálya síkját lassan elfordítja.

Felhasznált irodalom